Skip to main content

prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Profesor, vedoucí katedry

Telefon: +420 585 63 4579
Email: vilem.pechanec@upol.cz
Kancelář číslo: 2.20
Konzultační hodiny: po domluvě

ORCID | ResearchGate | ResearcherID | GoogleScholar

Vědecké zaměření:
Environmentální geoinformatika, Modelování ekoystémových funkcí, Podpora rozhodování v GIS
 • 1999 Bc. Univerzita Palackého v Olomouci
  Přírodovědecká fakulta, bakalářské studium v oboru: Ochrana a tvorba ŽP
  (Zhodnocení přírodních poměrů na lokalitě Cihelna (k.ú. Slavičín))

  2001 Mgr. Univerzita Palackého v Olomouci
  Přírodovědecká fakulta, magisterské studium v oboru: Ochrana a tvorba ŽP
  (Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty)

  2005 Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
  Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav geoinformačních technologií, doktorské studium v oboru: Hospodářská úprava lesa – Goinformatika
  (Podpora rozhodování v prostředí GIS a její aplikace do managementu krajiny)

  2007 RNDr. Univerzita Palackého v Olomouci
  Přírodovědecká fakulta, rigorózní řízení v oboru: Ekologie a ochrana a tvorba ŽP
  (Optimalizace managementu nelesních ploch pomocí geoinformačních technologií na příkladu CHKO Bílé Karpaty.)

  2013 docent – Mendelova univerzita v Brně
  Fakulta lesnicko dřevařská, habilitační řízení v oboru: Ochrana a tvorba krajiny
  (Analýza krajiny pomocí SDSS)

  2022 profesor pro obor Geoinformatika a kartografie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

  Certifikované kurzy
  2000 Programování v Avenue; Arcdata Praha
  2002 Remote Sensing: A Focus on Forest Ecosystems by Prof. Barett N. Rock; MZLU Brno
  2003 Pokročilé metody analýzy dat; MZLU Brno
  2005 GIS GRASS; MZLU Brno
  2006 Práce s LMS Unifor; Centrum distančního vzdělávání UP Olomouc
  2008 ArcGIS Server – úvodní školení; Arcdata Praha
  2010 Pokročilá administrace ArcGIS Server; Arcdata Praha
  2011 XML základní kurz; GOPAS Praha
  2012 HTML 5, CSS3 a frond ent programování; Academia Root Praha
  2012 Praktický kurz vzorkování (půda, sedimenty, voda); Ekotechnika spol. s r. o.
  2013 PostgreSQL efektivně; Academia Root Praha
  2013 Tvorba geoprocessingových skriptů v jazyku Python; Arcdata Praha
  2015 Tvorba modelů a nástroje pro manipulaci s prostorovými daty; VARS Brno
  2015 Práce a skriptování v Pythonu nad ArcGIS; VARS Brno
  2017 Do-It-Yourself Geo Apps; Esri Inc.
  2018 Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro; Arcdata Praha

  Zahraniční stáže

  2008 – Polsko – Uniwersytet Jagielloński, Krakow
  2010 – Keňa – Kenya Wildlife Service
  2010 – Francie – Aerofilm Photo services, Paříž
  2011 – Čína – IALE China, Peking
  2011 – Island – Háskóli Íslands(Univerzita Island), Reykjavík
  2012 – Peru – Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María
  2012 – Rakousko – Správy NP Donau Auen a NP Neusiedler See – Seewinke
  2013 – Slovensko – Technická univerzita, Zvolen
  2014 – Tasmánie/Nový Zeland – The University of Auckland & University of Otago
  2019 – Polsko – Adam Mickiewicz University, Poznań 

   

 • 2001 – 2005 Správa CHKO Bílé Karpaty – samostatný odb. pracovník – GIS a IT specialista
  2005 – 2013 Katedra Geoinformatiky, PřF, Univerzita Palackého – odborný asistent
  2013 – 2023 Katedra Geoinformatiky, PřF, Univerzita Palackého – docent
  2023 – … Katedra Geoinformatiky, PřF, Univerzita Palackého – profesor

 • Česká asociace pro geoinformace (CAGI) – od 10/2009 člen předsednictva
  European umbrella organization for Geographic Information (EUROGI)
  Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE) – od 2016 – 2017  člen výkonného výboru
  International Association for Landscape Ecology (IALE)
  Botanická sekce při Správě CHKO Bílé Karpaty
  Corinium Geospatial Intelligence

 • člen Vědecké rady PřF UP Olomoouc

  člen Vědecko-pedagogické rady oboru (VPRO) Vědy o Zemi na PřF UP Olomouc

  • 2014 – 2022 předseda VPRO VoZ

   

   člen oborové rady Ph.D. studia Geoinformatika a kartografie – PřF UP Olomouc
  • člen oborové rady Ph.D. studia Aplikovaná geoinformatika – LDF Mendelu Brno
  • člen oborové rady Ph.D. studia Environmentální a rozvojová studia – PřF UP Olomouc

   

  Aktuální výuka

  KGI/GEOTE – Geoinformační technologie

  KGI/GONLI – GIS online

  KGI/ENVIG – Environmentální geoinformatika

  KGI/DYWE – Dynamický web

  KGI/ZGIS – Základy GIS

  KGI/ZDPZ – Základy DPZ

   

  Vedení kvalifikačních prací

  disertační práce dovedené k úspěšné obhajobě: 6
  [Mgr. Vendula HEJLOVÁ, Ph.D., Msc. Chukwudi NWAOGU, Ph.D. Ing. Pavel SAMEC, Ph.D., Mgr. Tomáš POHANKA, Ph.D., Mgr. Tomáš Burian, Ph.D., Elvis Tangwa, Ph.D.]

  rigorózní práce dovedené k úspěšné obhajobě: 1

  magisterské práce dovedené k úspěšné obhajobě: 35 (vč. 1 na MFF UK Praha)

  bakalářské práce dovedené k úspěšné obhajobě: 29 (vč. 1 na OPF SU Opava)

 • Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)

  Rok Citace
  2023 Pechanec, V., Prokopová, M., Salvati, L. et al. Toward spatially polarized human pressure? A dynamic factor analysis of ecological stability and the role of territorial gradients in Czech Republic. Environ Monit Assess 195, 819 (2023). https://doi.org/10.1007/s10661-023-11391-7
  2023 Vyvlečka, P.; Pechanec, V. Optical Remote Sensing in Provisioning of Ecosystem-Functions Analysis—Review. Sensors 2023, 23, 4937. https://doi.org/10.3390/s23104937
  2023 Včeláková, R.; Prokopová, M.; Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Cudlín, O.; Alhuseen, A.M.A.; Purkyt, J.; Cudlín, P. Assessment and Spatial Distribution of Urban Ecosystem Functions Applied in Two Czech Cities. Appl. Sci. 2023, 13, 5759. https://doi.org/10.3390/app13095759
  2022 Jakubínský, J., Machová, K., Prokopová, M., Cudlín, O., Purkyt, J., Štěrbová, L., Pechanec, V., & Cudlín, P. (2022). Assessment of the potential natural status of riparian zones in the Czech Republic. River Research and Applications, 1–13. https://doi.org/10.1002/rra.4061
  2022 Tangwa, E.; Pechanec, V.; Brus, J.; Vyvlecka, P. Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic. Diversity 2022, 14, 235. https://doi.org/10.3390/d14040235
  2022 Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Purkyt, J.; Prokopová, M.; Včeláková, R.; Cudlín, O.; Vyvlečka, P.; Cienciala, E.; Cudlín, P. Selected Aspects of Carbon Stock Assessment in Aboveground Biomass. Land 2022, 11, 66
  2022 Machar, I., Šimek,P., Schlossárek,M., Pechanec,V., Petrovič, F., Brus, J., Špinlerová, Z., Seják, J. Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks, Urban Forestry & Urban Greening, 2022, 67, 127427.
  2021 Kovařík, P., Pechanec, V., Machar, I., Harmáček, J., Grim, T. (2021) Are birds reliable indicators of most valuable natural areas? Evaluation of special protection areas in the context of habitat protection. Ecological Indicators 132, 108298.
  2021 Tangwa, E., Tracz, W., Pechanec, V., Yuhc, YG. (2021): Predicting plant species richness in forested landslide zones using geostatistical methods. Ecological Indicators. 132, 108297.
  2021 Pechanec, V., Prokopová, M., Salvati, L., Cudlín, O., Procházka, J., Samec, P., Včeláková, R., Cudlín, P. (2021): Moving toward the north: A country-level classification of land sensitivity to degradation in Czech Republic. CATENA, 206, 105567
  2021 Pechanec, V.; Mráz, A.; Rozkošný, L.; Vyvlečka, P. Usage of Airborne Hyperspectral Imaging Data for Identifying Spatial Variability of Soil Nitrogen Content. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 355. https://doi.org/10.3390/ijgi10060355
  2021 Pechanec, V.; Cudlín, O.; Zapletal, M.; Purkyt, J.; Štěrbová, L.; Chobot, K.; Tangwa, E.; Včeláková, R.; Prokopová, M.; Cudlín, P. Assessing Habitat Vulnerability and Loss of Naturalness: Applying the GLOBIO3 Model in the Czech Republic. Sustainability 2021, 13, 5355. https://doi.org/10.3390/su13105355
  2021 Pechanec, V.; Machar, I.; Kilianová, H.; Vyvlečka, P.; Seják, J.; Pokorný, J.; Štěrbová, L.; Prokopová, M.; Cudlín, P. Ranking the Key Forest Habitats in Ecosystem Function Provision: Case Study from Morava River Basin. Forests 2021, 12, 138. https://doi.org/10.3390/f12020138
  2020 Římalová, V., Menafoglio, A., Pini, A., Pechanec, V., Fišerová, E. A permutation approach to the analysis of spatiotemporal geochemical data in the presence of heteroscedasticity. Environmetrics, 2020, 31(4),e2611
  2020 Pechanec, V., Vondrakova, A., Sterbova, L., Cudlin, P. Environmental data visualization: Stocks of the stored carbon in Czechia. Fresenius environmental bulletin 2020, 29:(3), 1630-1636
  2020 Nétek, R., Masopust, J., Pavlíček, F., Pechanec, V. Performance Testing on Vector vs. Raster Map Tiles-Comparative Study on Load Metrics. ISPRS Int. Journal of Geo-Information 2020, 9:(2)
  2020 Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J., Chobot, K., Salvati, L., Cudlín, P. Are Valuable and Representative Natural Habitats Sufficiently Protected? Application of Marxan model in the Czech Republic. Sustainability. 2020, 12:(1)
  2020 Pohanka, T., Pechanec, V. Evaluation of Replication Mechanisms on Selected Database Systems. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(4), 249.
  2020 Renzi, J.P.; Duchoslav, M.; Brus, J.; Hradilová, I.; Pechanec, V.; Václavek, T.; Machalová, J.; Hron, K.; Verdier, J.; Smýkal, P. Physical Dormancy Release in Medicago truncatula Seeds Is Related to Environmental Variations. Plants 2020, 9, 503.
  2019 Pechanec, V., Pohanka, T., Kilianová, H., Fišerová E., Římalová V. (2019): Variabilita půdního uhlíku na hranicích pozemků. Listy cukrovarnické a řepařské. 135(4):148-151
  2019 Machar, I., Schlossarek, M., Pechanec, V., Uradnicek, L., Praus, L., Sıvacıoğlu, A. Retention Forestry Supports Bird Diversity in Managed, Temperate Hardwood Floodplain Forests. Forests 2019, 10(4),
  2019 Nwaogu, C., Pechanec, V., Voženílek, V. Responses of soil and plants to spatio-temporal changes in landscape under different land-use in Imo watershed, southern Nigeria. Archives of Agronomy and Soil Science . doi 10.1080/03650340.2019.1566714
  2019 Jakubínský, J.; Pechanec, V.; Procházka, J.; Cudlín, P. Modelling of Soil Erosion and Accumulation in an Agricultural Landscape—A Comparison of Selected Approaches Applied at the Small Stream Basin Level in the Czech Republic. Water 2019, 11(3).
  2019 Hradilová I, Duchoslav M, Brus J, Pechanec V, Hýbl M, Kopecký P, Smržová L, Štefelová N, Vaclávek T, Bariotakis M, Machalová J, Hron K, Pirintsos S, Smýkal P. 2019. Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. PeerJ 7:e6263 https://doi.org/10.7717/peerj.6263
  2019 Pohanka, T., Kilianová, H., Pechanec, V. (2019): Space-temporal analysis of soil organic charakteristics on the ecotone border. Fresenius Environmental Bulletin. 28(4a): 3141-3146.
  2019 Pechanec,V., Kilianová,H., Tangwa,E., Vondráková, A., Machar, I. What is the Development Capacity for Provision of Ecosystem Services in the Czech Republic? Sustainability 2019, 11(16)
  2019 Rudl, A., Machar, I., Uradnicek, L., Praus, L., Pechanec, V. Young urban trees as important structures in the cultural heritage of cities - a case study from Prague. Environmental & Socio-economic studies. 2019, 7(3): 14-23.
  2018 Machar, I., Kulhavy, J., Sejak, J., Pechanec, V. (2018): Conservation Effectiveness and Monetary Value of Floodplain Forests Habitats in the Czech Republic. Reports of forestry reseach. 2018. 63(3): 206-213.
  2018 Kirchner, K., Kuda, F., Kubalíková, L., Havlíček, M., Machar, I., Pechanec, V. (2018): Cultural heritage and geodiversity of landforms in the landsacape of the Archdiocese of Olomouc. In. Svobodova, H. (ed.) Useful geography: Transfer from Research to Practice. Brno. Masarykova univerzita, s. 165-172
  2018 Vrublová, K., Machar, I., Pechanec, V., Filippovová, J. Environmental impacts of sugar beet plantation in the past on current cultural landscape in Olomouc archdiocese area (Czech Republic). Fresenius Environmental Bulletion. 2018, 27(12): 8081-8087.
  2018 Pechanec, V. Purkyt, J., Benc, A., Nwaogu, C., Štěrbová, L. Cudlín, P. Modelling of the carbon sequestration and its prediction under climate change. Ecological Informatics. 47, p.50-54, 2018.
  2018 Brus, J., Pechanec, V., Machar, I. Depiction of uncertainty in the visually interpreted land cover data. Ecological Informatics. 47, p.10-13, 2018.
  2018 Machar, I., Pechanec, V., Rejšek, K., Vranová, V. and Kilianová, H. 2018. Knowledge of Forest Management History as a Support Decision Tool for Management Plans of Forest Protected Areas. Baltic Forestry 24(1): 99-108
  2018 Machar, I., Čermák, P., Pechanec, V. Ungulate Browsing Limits Bird Diversity of the Central European Hardwood Floodplain Forests. Forests: 9(7), 2018.
  2018 Smýkal, P., Trněný, O., Brus, J., Hanáček, P., Rathore, A., Roma RD., Pechanec,V., Duchoslav,M., Bhattacharyya, D., Bariotakis, M., Pirintsos, S., Berger, J., Toker, C.(2018). Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. PLoS ONE 13(3): e0194056. https://doi.org/10.1371/journal.
  2018 Pechanec, V., Mráz, A., Benc,A., Cudlín, P. Analysis of spatiotemporal variability of C-factor derived from remote sensing data. J. Appl. Remote Sens. 12(1), 016022 (2018)
  2018 Machar, I., Simon, J., Brus, J., Pechanec,V., Kiliánová, H., Filippovová, J., Vrublová, K., Mackovcin, P. (2018): A growth simulation model as a support tool for conservation management strategy in a mountain protected area. eco.mont 10(1):61-69
  2018 Pechanec, V., Machar I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín,P., Málková, J. (2017): Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation 24: 21-41
  2018 Brus, J., Pechanec, V., Barvíř, R., Machar, I. Visualisation of ecotones in agricultural landscapes using spatial data quality elements. Fresenius Environmental Bulettin. 27(12A): 8806-8816, 2018.
  2017 Nwaogu, C., Okeke, O.J., Fadipe, O.O., Bashiru, K.A., Pechanec, V. Is Nigeria losing its natural vegetation and landscape? Assessing the landuse-landcover change trajectories and effects in Onitsha using remote sensing and GIS. Open Geosciences. 2017, 9(1)
  2017 Pechanec, V., Machar, I., Štěrbová, L., Prokopová, M., Kilianová, H., Chobot, K. Cudlín, P. Monetary Valuation of Natural Forest Habitats in Protected Areas. Forests. 2017, 8(11):
  2017 Machar, I., Voženílek, V., Simon, J., Pechanec, V., Brus, J., Fulneček, P., Vítek, T. Joining of the historical research and future prediction as a support tool for the assessment of management strategy for European beech-dominated forests in protected areas. Nature conservation - Bulgaria. 2017, 22: 51-78
  2017 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H., Vlčková, V., Buček, A., Plášek, V. (2017) Prediction of climate change impacts on sustainable agricultural management in the Czech Republic . Fresenius Environmental Bulletin. 2017, 26(12): 7580-7586
  2017 Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J., Kirchner, K., Machar, I. (2017): Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain, with special emphasis on the landscape matrix. Moravian Geographical Reports, 25(1): 46–59. Doi: 10.1515/ mgr-2017-0005.
  2016 Machar, I., Simon, J., Rejšek, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. Assessment of Forest Management in Protected Areas Based on Multidisciplinary Research. Forests. 2016, 7(11).
  2015 Simon, J., Machar, I., Brus, J., Pechanec, V. Combining a growth-simulation model with acoustic-wood tomography as a decision-support tool for adaptive management and conservation of forest ecosystems. Ecological Informatics. 30: 309-312. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.08.004
  2015 Machar, I., Kirchner, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Šálek, L., Buček, A.(2015): Potential geo-ecological impacts of the proposed Danube–Oder–Elbe Canal on alluvial landscapes in the Czech Republic .Moravian Geographical Reports, 23(2) Academy of Sciences of the Czech Republic , 38–46s.DOI: 10.1515/mgr-2015-0009 
  2015 Nétek, R., Dostálová, Y., Pechanec, V.(2015): Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy .Listy Cukrovarnicke a Reparske. Volume 131, Issue 4. VUC Praha, 137-140s.ISSN 1210-3306|Nétek, R., Dostálová, Y., Pechanec, V.(2015): Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy .Listy Cukrovarnicke a Reparske. Volume 131, Issue 4. VUC Praha, 137-140s.ISSN 1210-3306 
  2015 Daněk, T., Kiliánová, H., Brus, J., Pechanec, V., Opršal, Z.(2015): Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz. Listy Cukrovarnicke a Reparske, Volume 131, Issue 4. VUC Praha,, 146-149s.ISSN 1210-3306
  2015 Burian, J., Šťastný, S., Brus, J., Pechanec, V., Voženílek, V. (2015): Urban Planner: model for optimal land use scenario modelling. Geografie. Vol. 120, No. 3, 330–353s. 
  2015 Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Machar, I. Decision support tool for the evaluation of landscapes .Ecological Informatics. 2015, 30: 305-308. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.06.006 
  2014 Michalcová, D., Chytrý, M., Pechanec, V., Hájek, O., Jongepier, J.W., Danihelka, J., Grulich, V., Šumberová, K., Preislerová, Z., ...(2014): High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe .Folia Geobotanica. Vol. 49, Issue 2 Springer Netherlands., 117-135s.ISSN 1211-9520 
  2014 Pechanec, V., Vávra, A., Hovorková, M., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover in southeast Moravia .International Journal of Remote Sensing, 35:3 Taylor & Francis., 967-987s.ISSN 1366-5901 
  2014 Pechanec, V., Vavra, A., Machar, I. (2014): Using of the UAV Technology for Data Monitoring in Precision Agriculture with Example of Sugar Beet. Listy cukrovarnické a řepařské. 130(5-6): 162-165. (IF2020=0,202)
  2013 Machar, I., Pechanec, V.(2013): Využití letních a podzimních agregací dravých ptáků v integrované ochraně cukrové řepy .Listy cukrovarnické a řepařské. ročník 129, číslo 7/8. VUC Praha, 231-233s.ISSN 1210-3306 
  2013 Machar, I., Pechanec, V.(2013): Applying of summer and autumn raptor aggregation in integrated pest control of sugar beet. Listy cukrovarnické a řepařské. 129(7-8): 231-233.
  2012 Machar, I., Pechanec, V. (2012): Sugar Factory Settling Fields as Important Refuges of Biodiversity of Birds in Agricultural Landscape of Central Moravia Region (Czech Republic). Listy cukrovarnické a řepařské. 128(5-6): 199-201
  2011 Němcová, Z., Pechanec, V., Vávra, A., Voženílek, V.(2011): Realization of E-learning courses for the education of climate .New Educational Review, Vol. 24, Is. 2 University of Silesia, 214-230 s.ISSN 1732-6729 
  2011 Otýpková, Z., Chytrý, M., Tichý, L., Pechanec, V., Jongepier, J.W., Hájek, O.(2011): Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere .BIOLOGIA. Volume: 66, Issue: 2, 266-274s. 
  2011 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Němcová, Z. (2011): Geospatial analysis of the spatial conflicts of flood hazard .Moravian Geographical Reports INSTITUTE OF GEONICS ASCR, 11-19s.ISSN 1210-8812 
  2009 Pechanec, V., Janíková, V., Brus, J., Kilianová, H.(2009): Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS .Moravian geographical reports. Vol. 17, 4/2009 Brno, Institute of Geonics ASCR, 12-24s. 

  Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jsc)

  Rok Citace
  2023 Plánka, M., Pechanec, V. (2023): Application of the CZ-Globio Model in Beskydy Protected Landscape Area. Journal of Landscape Ecology, Vol: 16, No. 1. doi: 10.2478/jlecol-2023-0002
  2023 Krásná, K., Štěrbová, L., Prokopová, M., Jakubínský, J., Vyvlečka, P., Pechanec, V.: Ecological Status of Floodplains and Their Potential to Store Carbon: Case Study from Three Watersheds in the South Moravian Region, Czech Republic. Journal of ladscape ecology.2023, 16(3).
  2022 Kilianová, H., Pechanec, V., Prokopová, M., Kirchner, K. Functional connectivity of naturally valuable habitats in the Jeseníky Protected Landscape Area. Journal of Landscape Ecology, 15(2): 1-12, 2022. doi: 10.2478/jlecol-2022-0008
  2021 Cudlín, O., Pechanec, V., Prokopová, M., Cudlín, P. Assessing the Vulnerability to Land Degradation of (Not Only) Rural Landscapes Using the ESAI Index. Journal of Landscape Ecology, 14 (3): 128 – 1441, 2021. doi: 10.2478/jlecol-2021-0020
  2020 Bastian, O., Cudlín, P., Pechanec, V., Brzoska, P., Štěrbová, L., Včeláková, R., Purkyt, J., Grunewald, K. Assessments of Biodiversity and Habitat Services in Cities - Exemplified by Dresden (Germany) and Liberec (Czech Republic). Ekologia Bratislava. 2020, 39(2): 174-189.
  2018 Machar, I., Vlčková, V., Šálek, L., Pechanec, V., Nowak A., Mowak S., Plášek, V., Švajda J., Opršal Z., Topacoglu, O.: Environmental modelling of forest vegetation zones as a support tool for sustainable management of cental european spruce forests. Journal of landscape ecology. 2018, 11(3): 45-63.
  2017 Pechanec, V., Strzinek, F., Purkyt, J., Sterbova, L., Cudlin, P. (2017): Carbon stock in forest aboveground biomass - comparison based on Landsat data. Central European Forestry Journal. 2017, 63(2-3): 126-132
  2014 Hrabí, L., Vránová, O., Machar, I., Pechanec, V.(2014): Text Difficulty in Czech Natural Science Textbooks for the Fourth Grade . New Educational Review. Volume 35, Issue 1., 29-40s.ISSN: 1732-6729 
  2014 Pechanec, V., Machar, I., Vávra, A., Kilianová, H. (2014): Using of geographical information systems (GIS) in the ecosystems assessment on the landscape level: Case study from the Czech Republic . WSEAS Transactions on Environment and Development. Volume 10, 2014, World Scientific and Engineering Academy and Society, 169-176s.eISSN 2224-3496 
  2014 Machar, I., Činčera, J., Vránová, O., Pechanec, V., Kilianová, H., Málková, J.(2014): Innovation in Biology and Environmental Education Didactics in Pre-Graduate Training of Secondary Biology Teachers in the Context of Current Change .The New Educational Review in 2014. Vol. 37, No.3, 31-42s.ISSN 1732-6729 
  2014 Pechanec, V., Machar, I.(2014): Implementation of Decision Support Tools in ArcGIS and IDRISI and Their Environmental Applications .International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. Vol. 8 North Atlantic University Union NAUN, 388-398s.ISSN 1998-4464 
  2013 Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianová, H., Machar, I.(2013): Analysis of fragmentation of selected steppe sites in the pannonian region of the Czech republic .Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume LXI, Number 3 Brno, Mendelova univerzita., 11s.ISSN: 1211-8516 
  2013 Pechanec, V., Vávra, A.(2013): Education Portal on Climate Change with Web GIS Client .Journal of Cases on Information Technology. Volume 15: 1 Issue 1 Information Resources Management Association, 51-68s. ISSN: 1548-7717 
  2011 Machar, I., Pechanec, V.(2011): Application of geoecological concept of the alluvial landscape in the creation of nature reserve (case study from CR) .Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Volume 59, Issue 3, 2011, 123-135s.ISSN: 1211-8516 

  Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)

  Rok Citace
  2023 Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V. (2023): BIOCULTURAL DIVERSITY: SACRAL MONUMENTS AS HABITATS FOR BIRDS In. Fialová, J. (ed.) Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? 14. Conference Proceedings: 2023, 9-11.-13. 2022. Brno: Mendel University in Brno, 2023, pp. 27-30. ISBN: 978-807509905-1
  2023 Pechanec, V., Kilianová, H.Machar, I. (2023): THE ROAD FROM THE CITY TO THE FOREST. OR HOW FAR IS THE URBAN MAN FROM A FUNCTIONAL FOREST? In. Fialová, J. (ed.) Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? 14. Conference Proceedings: 2023, 9-11.-13. 2022. Brno: Mendel University in Brno, 2023, pp. 326 - 330. ISBN: 978-807509905-1
  2021 Pechanec, V., Vyvlečka, P., Kilianová, H., Machar, I. (2021): Determination of selected ecosystem functions from remote sensing data. In. Fialová, J. (ed). Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand! Conference Proceedings: 10.5. 2021. Brno: Mendel University in Brno, pp. 150 – 154.
  2021 Praus, L., Machar, i., Uradnicek, L., Pechanec, V. (2021): Acoustic tomography as a tool for assessment of decay and defects of trees with recreational significance. In. Fialová, J. (ed). Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand! Conference Proceedings: 10.5. 2021. Brno: Mendel University in Brno, pp. 21-23.
  2021 Machar I., Pechanec V. (2021) Monetary Evaluation as a Decision Support Tool for Environmental Assessment of Forest Natural Habitats. In: Ksibi M. et al. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions (2nd Edition). EMCEI 2019. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_194
  2020 Pechanec, V., Kilianová, H., Brus, J., Machar, I. (2020) Analysis of the aesthetic value of the cultural landscape in the territory of the olomouc archdiocese. In. Fialová, J. (ed.):Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? Conference Proceedings: 2020, 11.-13. May 2020. Brno: Mendelu University in Brno, 2020, pp. 36-39. ISBN: 978-807509715-6
  2020 Machar, I., Pechanec, V., Brus, J. (2020) Recreational importance of legacy trees in central-european lowland forests for bird-watching. In. Fialová, J. (ed.)Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? Conference Proceedings: 2020, 11.-13. May 2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020, pp. 394-396. ISBN: 978-807509715-6
  2019 Machar, I., Rudl, A., Uradnicek, L., Praus, L., Vlckova, V., Pechanec, V. (2019) Recreational importance of very large trees in urban environment. In. Fialová, J. (ed): Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand...: conference proceeding : 13th - 15th May 2019, Křtiny. Brno: Mendel university in Brno, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3.
  2019 Nwaogu, C., Fashae, O., Okeke O.J., Pechanec, V. (2019) Effects of Land Use on the Chemical Characterization of Imo River Basin and Its Catchments (Nigeria): A GIS Approach. In. H. M. El-Askary et al. (eds.),Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications,Advances in Science, Technology & Innovation. Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1), Tunisia 2018. 2019 Springer Nature Switzerland AG., pp. 125-129
  2017 Pohanka, T., Pechanec, V., Mráz, A., Kilianová, H., Benc, A. (2017) The integration of sensor data into GIS on the example of spectral reflectance sensor. In. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2017, 17(21), pp. 1077–1084
  2017 Brus, J., Burian, T., Pechanec, V., Smýkal, P., Duchoslav, M. (2017). Analysis of the local environmental conditions of legumes using global datasets. In. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2017, 17(21), pp. 791–798
  2017 Pohanka, T., Pechanec, V., Balun, M. (2017) Web-GIS application for analyses of the sensors data on the web. In. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2017, 17(21), pp. 1135–1140
  2017 Nwaogu, C., Benc, A., Pechanec, V. (2017) Prediction models for landscape development in GIS. In: Ivan,I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 289-304
  2017 Nwaogu, C., Joshua, O.O., Adu, S.A., Babine, E., Pechanec, V. (2017) Land use - land cover change and soil-gully erosion relationships: a study of Nanka, SouthEastern Nigeria using geoinformatics. In: Ivan,I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 305-320
  2017 Pechanec, V., Mráz, A., Benc, A., Macků, K., Cudlín, P. (2017) Prediction of landuse development under influence of climate change. In: Ivan I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 347-358.
  2016 Machar, I., Buček, A., Vlčková, V., Pechanec, V., Brus, J. (2016). The Application of landscape ecology to the prediction of changes in climatic conditions for growing agricultural crops. A case study from Czech republic. In Halada, L., Baca, A., Boltiziar, M. (Eds.) LANDSCAPE AND LANDSCAPE ECOLOGY. 7th International Symposium on Landscape Ecology - Landscape and Landscape Ecology. Nitra, 27-29.5.2015. pp. 124-131
  2016 Pechanec, V., Purkyt, J., Cudlín, P. The influence of land cover changes and landscape fragmentation on provision of the carbon sequestration ecosystem service. In: Global Change: a Complex Challenge. Conference proceedings. Brno: Global change research center, 2015, s. 170-173. ISBN 978-80-87902-10-3.
  2016 Machar, I., Pechanec, V., Kirchner, K., Brus, J., Kuda, F. Cultural landscape heritage of the Olomouc Archdiocese: Lessons learned from the history of floodplain forests In: SGEM 2016. Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. VOL II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 511-516. ISBN 978-619-7105-62-9
  2016 Pechanec, V., Cudlín, P., Štěrbová, L., Machar, I. Biodiversity as an ecosystem service: A case study from the Olomouc Archdiocese area (Czech Republic) In: SGEM 2016. Ecology, economics, education and legislation. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 113-118. ISBN 978-619-7105-65-0
  2016 Pohanka, T., Pechanec, V., Hejlová, V. Python web server for sensor data visualisation. In: SGEM 2016. Informatics, geoinformatics and remote sensing. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 803-810. ISBN 978-619-7105-58-2
  2015 Pechanec, V., Machar, I., Kirchner, K., Brus, J. Ecosystem evaluation in the frame of environmental impact assessment. Case study from Czech republic. In: SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 223-230. ISBN 978-619-7105-39-1
  2015 Pohanka, T., Pechanec, V., Solanska, M. Synchronization and replication of geodata in the Esri platform. In: SGEM 2015. Informatics, geoinformatics and remote sensing. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 837-843. ISBN 978-619-7105-34-6
  2015 Pechanec, V., Purkyt, J., Cudlín, P.(2015): The calculation of the road zone effect and its impact on carbon sequestrationin he landscape .SGEM 2015. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Volume I.STEF92 Technology, ltd. Sofia, 859-867s.ISBN: 978-619-7105-34-6 
  2015 Hejlová, V., Pohanka, T., Pechanec, V., Butazzo, W., Nwauogu, C. Communication distance of Jennic wireless nodes in the small area. In: SGEM 2015. Informatics, geoinformatics and remote sensing. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 533-540. ISBN 978-619-7105-34-6
  2015 Pechanec, V., Kilianová, H., Alková, E. Implementation of the Modified Hessen method in GIS as a tool for spatial decision support in the landscape. In: Public recreation and landscape protection – with man hand in hand! Brno: Mendel University, 2015, s. 99-104. ISBN 978-80-7509-249-6
  2015 Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., Brus, J.(2015): Ecosystem recreational services of a cultural forest Case study from the Velký Kosíř Nature Park, Czech Republic . In. Fialova, J., Pernicová D. (eds): Public Recreation and Landscape Protection - with Man Hand in Hand. Conference proceeding.on Brno: Mendelova univerzita v Brně., 35-39s.ISBN: 978-80-7509-251-9 
  2014 Popelka, S., Vavra, A., Pechanec, V., Netek, R.(2014): E-learning Portal Functionality Assesment with the use of Eye-tracking Experiment .Proceedings of the 9th International Conference on e-Learning ACPI, 278s.978-1-909507-84-5 
  2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Forest management at the upper treeline in Jeseniky mountains (Czech Republic). .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. II Sofia, Bulgaria, 361-366s.ISBN 978-619-7105-14-8, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B 
  2014 Pechanec, V., Cudlín, P., Machar, I., Kilianová, H.(2014): Current possibilities for quantification and modeling of recreation services .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding. Brno: Mendel Universityin Brno., 80-84s.ISBN 978-80-7375-952-0 
  2014 Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Forest ecosystem in protected landscape areas of the Czech republic - an important destination of tourism .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno., 112-117s.ISBN 978-80-7375-952-0 
  2014 Kilianová, H., Šmída, J., Pechanec, V.(2014): Landscape as an educational space .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding.Brno: Mendel University in Brno., 154-160s.ISBN 978-80-7375-952-0 
  2014 Pechanec, V., Burian, J., Dobešová, Z. (2014): Integration neural networks and GIS in modeling landscape changes. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-10-0 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1, 651-658 pp.,
  2013 Machar I., Pechanec V.(2013): Applying GIS to Conservation Education: Case Study Litovelske Pomoravi PLA (Czech Republic) .Advances in Education Research. Vol.28, 67-72s. ISSN 2160-1070 
  2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianova, H., Machar, I.(2013): The evolution of the floodplain forests as indicators of landscape changes in the alluvium of the Morava River .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference. China, Kaifeng. DOI 10.1109/Geoinformatics.2013.6626117, 1-4s.ISSN 2161-024X 
  2013 Vávra, A., Pechanec, V., Janák, D.(2013): Advanced Options For Making Map Compositions In The Mapserver ..Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.002, 621-628s.ISSN 1314-2704 
  2013 Pechanec, V., Veselý, O., Langr, J.(2013): Map Application Of Czech Orienteering Federation Map Archive ..Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. , 767 - 772s.ISSN 1314-2704 
  2013 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H.(2013): Spatial Analyses - Tool For Determining The Relationship Between Recreation And Conservation Nature .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.040, 919-926s.ISSN 1314-2704 
  2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianová, H.(2013): Uncertainty Vs. Spatial Data Quality Visualisations: A Case Study On Ecotones .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.052, 1017-1024s.ISSN 1314-2704 
  2013 Machar, I., Pechanec,V., Kilianová, H., Opršal, Z.(2013): Adaptation Measures For The Central European Floodplains Landscape In The Context Of Global Changes Case Study From The Czech Republic .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.002, 11-16s.ISSN 1314-2704 
  2013 Pechanec, V.(2013): Evaluation of landscape segments using decision-support systems . Fialova, J; Kubickova, H (eds): Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Man Hand in HandBrno: Mendelova univerzita v Brně., 51-55s. 
  2012 Kilianová, H., Pechanec, V., Ferklová, A.(2012): Evaluation of tourism potential by geoinformation technologies .In: Fialová, J. (ed). Public recreation and landscape protection - hand in hand....Conference proceeding. Mendelova univerzita V Brně. , 82-87s.ISBN: 978-80-7375-611-6 
  2012 Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianova, H. (2012): Spatio-temporal Analysis of the Fragmentation the Pannnonian steppe sites. IN. Drobilová, L. (ed.) VENKOVSKA KRAJINA 2012. 10th Annual International Conference on Rural Landscape. Hostetin, 18-20.5., 2012, 127-132 pp.
  2012 Pechanec, V., Machar, I., Kilianová, H., Miřijovský, J.(2012): Environmental education: Expanding practical applications - research landscape of Litevelské Pomoraví .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference.Brno, Masarykova universita., 172-179s.ISBN: 978-80-210-5799-9 
  2012 Brus, J., Pechanec,V., Kilianová, H.(2012): Ecotones - challenge in visualisation of landscape heterogenity .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1013-1020s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Pechanec, V., Brus, J.(2012): Expert system for landscape assesment based on GIS .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 369-376s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Nétek, R., Burian, J., Pechanec, V.(2012): Location based services and monitoring physiological characteristic during the spor performance for obesity and healthy reasons .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 393-400s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Kilianova, H., Pechanec, V., Svobodová, J., Machar, I.(2012): Analysis of the evolution of the floodplain in the alluvium of the Morava river .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume IV. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1-8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z. (2012): Applying of land-use analyse in environmental impact assessment of the gravel mining activities in the floodplain landscape. .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 457 - 464s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Vávra, A., Pechanec, V., Sedoník, J.(2012): Support of teaching for primary art schools: multimedia music map .In. Kapounova, J; Kostolanyova, K. (eds). INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN EDUCATION Ostarava: Universita Ostrava., 303-309s. 
  2012 Pechanec, V., Machar, I.(2012): Recreation vs. conservation nature in PLA Litovelské Pomoraví: space data analysis .In: Fialová, J. (ed). Public recreation and landscape protection - hand in hand....Conference proceeding. Mendelova univerzita V Brně., 130-135s.ISBN: 978-80-7375-611-6 
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Kilianova, H.(2011): Modelling spatial distribution of ecotones in GIS. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 637-644s.ISSN: 1314-2704
  2011 Miřijovská, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): Utilization of a small format aerial photography from drone PIXY concept in the evaluation of the landscape changes. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Caha, J(2011): Determining Ecotones by Decision Support Systems . In. Snášel, V., Pokorný, K., Richta, K., (Eds.): Dateso 2011, VSB - Technical University of Ostrava, FEECS, Department of Computer Science, 2011., 206-215pp.s.ISBN 978-80-248-2391-1 
  2011 Pechanec, V.(2011): Modelling of surface runoff in the ArcGIS Server. .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 931-939 s.ISSN: 1314-2704 
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Mirijovsky, J.(2011): Monitoring of snow risks by geo-sensors in urban areas. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 653-660s.ISSN: 1314-2704
  2010 Vávra, A., Vondráková, A., Pechanec, V., Voženílek, V.(2010): Multi-user e-learning courses for climate and climate changes (e-klima) .Information and Communication Technology in Education. ProcceedingsUniversity of Ostrava, 70s.ISBN 978-80-7368-775-5 
  2010 Pechanec V., Vávra A., Voženílek V., Tolasz R., Jílková J., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Vondráková, A., Jurek M.(2010): Education Project About Climate for Multi-User eLearning Courses .Escudeiro P. (ed): Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning. Reading, Academic Publishing Limited, pp.454-462s.ISBN: 978-1-906638-83-2 
  2010 Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.(2010): Design of intelligent system in cartography .Brad, R. (ed). : Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu, 112-117s.ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9. 
  2009 Pechanec, V., Vávra, A., Svobodová, J., Miřijovský, J.(2012): Phenological analysis of the landscape with the support of geographic information technologies .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1125-1132s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 

  Odborná kniha (B)

  Rok Citace
  2021 Kilianová, H. Ciesielczuk, T., Cichoń, A., Erlebach, E., Kociánová, M., Kusza, G., Łuczak, K., Machar, I., Málková, J., Pechanec, V., Plášek, V., Rejšek, K., Vranová, V. (2021): Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v česko-polském příhraničí. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci. 141s. ISBN: 978-80-244-5927-1
  2014 Pechanec (2014): Senzorové systémy a jejich integrace s GIS v environmentálních studiích
  2012 Machar, I., Drobilová, L a kol. (včetně V. Pechanec) (2012): Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 416 s. ISBN: 978-80-244-3041-6
  2011 Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Holtanová, E., Němcová, Z., Pechanec, V., Šeflová, J., Vávra, A., Vondráková, A.(2011): Klimatická změna v e-learningové výuce: východiska, stav, prototyp, nasazení. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci., 99s. ISBN 978-80-244-2696-9.
  2011 Dvořáková, J., Ložek, V., Horsák, M., Pechanec, V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Vsetín. Acta Carpathica Occidentalis, 124 s. Supplementum 1. ISBN: 978-80-87614-00-6.
  2009 Kilianová, H., Pechanec, V., Lacina, J., Halas, P. a kol.(2009): Ekotony v současné krajině . Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci., 167s.ISBN: 978-80-244-2473-6
  2008 Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A., Burian, J., Cetkovský, Z., Dobešová, Z., Kallabová, E., Kaňok, J., Kilianová, H, Kirchner, K., Klusáček, P., Kolejka, J., Kolibová, B., Kozáková, M., Martinát, S., Nováková, E., Ondráček, S., Pechanec, V., Quitt, E., Sedlák, P., Šťávová, Z., Zapletalová, J. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci 181 s. ISBN 978-80-244-1928-2.
  2006 Pechanec (2006): Nástroje podpory rozhodování v GIS
  2006 Jongepier, J.W., Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 202 s. ISBN: 80-903444-1-0
  2006 Horal, D., Jagoš, B., Resl, K. Uřičár, J., Jongepier, J.W., Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 85 s. ISBN: 80-903444-3-7

  Kapitola v odborné knize (C)

  Rok Citace
  2021 Jakubínský J., Pechanec V., Cudlín O., Purkyt J., Cudlín P. (2021) Identification of Surface Runoff Source Areas as a Tool for Projections of NBS in Water Management. In: . The Handbook of Environmental Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/698_2021_775
  2020 Cudlín, P, Pechanec, V. Prokopová, M. Štĕrbová, L. Purkyt, J. Cudlín, O. (2020) Is it possible to maintain a biodiversity of natural habitats under global change and increasing landscape exploitation? In. Westra, L., Bosselmann, K., Fermeglia, M. (eds). Ecological Integrity in Science and Law. Springer International Publishing AG, 185-199.
  2019 Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Cudlín, O., Purkyt, J. Integrated approach to the mitigation of biodiversity lost in Central Europe. In. Westra, L., Bosselmann, K., Zabrano V. (eds). Ecological integrity and Land use. Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs. New York, Nova Science Publishers, 2019, 75-86pp.
  2019 Pechanec V., Cudlín P., Machar I., Brus J., Kilianová H. (2020) Modelling of the Water Retention Capacity of the Landscape. In: Zelenakova M., Fialová J., Negm A. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_10
  2019 Machar I., Hager H., Pechanec V., Kulhavy J., Mindas J. (2020) Floodplain Forests—Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape. In: Zelenakova M., Fialová J., Negm A. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_11
  2017 Cudlín, P., Pechanec, V., Cudlín, O., Štěrbová, L., Purkyt, J. The Projection of Global and Regional Climate Change Models into Selected Ecosystem Functions and Services (Case Study Czech Republic) in Laura Westra et al. (Eds): The Role of Integrity in the Governance of the Commons. Springer International Publishing AG, 2017, pp. 141-154. DOI: 10.1007/978-3-319-54392-5_9, ISBN: 978-3-319-54391-8.
  2015 Brus., J., Pechanec, V.(2015): The user centered framework for the visualization of spatial data quality .Brus J. et al. (eds.), Modern trends in Cartography. Lecture notes in Geoinformatics and Cartography.Springer International Publishing, 325-338s.DOI 10.1007/978-3-319-07926-4_25 
  2014 Pechanec, V.(2014): SDSS Based on GIS .I. Khosrow-Pour, M. (ed). Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition. Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-5888-2, 391-399s.ISBN 978-1466658882 
  2010 Pechanec, V.(2010): Analyses of evolution of floodplain forests landscape structure .Machar I. (ed): Biodiversity and target management of floodplain forests in the Morava river basin Universita Palackého v Olomuci, 30-39 pp.s.ISBN: 978-80-244-2530-6 
  2008 Pechanec, V., Jongepierová, I. (2008): Popis území. In. Jongepierová, I (ed). Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou. ZO ČSOP Bílé Karpaty, 15-23. ISBN: 978-80-903444-6-4
  2007 Jongepierová, I., Němec, J., Pechanec, V., Antonín, V. (2007): Bílé Karpaty. In. Čerovský, J., Podhajská, Z., Turoňová, D. (eds). Botanicky významná území České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 407 s., ISBN 978-80-87051-14-6.

  Ostatní

  Rok Citace
  2023 Jakubínský, J., Babej, J., Němejcová, D., Pechanec, V., Kožený P. Vzniká nový přístup k hodnocení hydromorfologického stavu vodních útvarů v České republice. Vodní hopodářsřtví. 2023, 73(11): 25-27.
  2022 Burian, J., Pechanec, V., Jindáček, M., Bittner, O., Kočvarová, B. (2022): Koncepce (open) datového portálu Olomouckého kraje. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 82 s.
  2020 Tangwa, E., Voženílek, V., Brus, J. Pechanec, V. (2020): Climate change and the agricultural potential of selected legume crops in East Africa. GEOLINKS Conference Proceedings, 23.3.2020. Sofia, SAIMA Consult Ltd., 13-27 s.
  2017 Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J., Štěrbová, L., Cudlín, P. Hodnocení biotopů zemědělsko-lesní krajiny v souvislosti se změnou klimatických podmínek pomocí modelů a GIS nástrojů. Ochrana přírody. 72(1), Praha, AOPK, pp. 20-24.
  2016 Pechanec, V., Cudlín, P., Purkyt, J., Kilianová, H. GIS nástroje pro analýzu měnící se produkce v ekotonech (s.l.). In: GIS v lesnictví a zemědělství 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016
  2016 Hýbl, M., Kopecký, P., Pechanec, V., Brus, J., Toker, C., Duchoslav, M., Smýkal, P.: Analysis of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius/humile) seed dormancy levels. Second International Legume Society Conference. Legumes for Sustainable World. Book of Abstracts. 11th – 14th October 2016. Tróia Resort, Portugal. Pp. 65.
  2016 Pechanec, V., Vodňanská, K. Zkušenosti s publikováním geoprocessing nástrojů v prostředí ArcGIS Serveru. [Poster]. Konference GIS Esri v ČR. Praha, 2-3.11.2016.
  2016 Pechanec, V., Cudlín, P., Benc, A., Macků, K. Můžeme v budoucnu očekávat změny v dostupnosti pozemků k provedení polních prací? [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR
  2016 Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Purkyt, J., Cudlín, O. Hodnocení biodiverzity v krajině na úrovni biotopů v kontextu změny klimatu. [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR v.v.i, 10.11.2016.
  2016 Pechanec, V. Moodle ve službách geoinformatiky. MoodleMoot.cz 2016. Sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2016.
  2016 Purkyt, J, Pechanec, V, Štěrbová, L, Plch, R, Cudlín, P. Assessment of the carbon storage in the small and middle watersheds (Czech Republic): effects of grain size. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2016. Sborník abstraktů
  2016 Pechanec, V., Benc, A., Purkyt, J., Cudlín, P. Analysis of spatio-temporal variability of C-factor derived from remote sensing data. 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016.
  2016 Nwaogu, Ch., Ole, T., Pechanec, V. Landuse - crime relationships in Sub-Sahara Africa: a spatio-temporal assessment using GIS in Apapa council area, Nigeria. International jornal of science and research methodology. 2016, Vol. 5(1), 79-90.
  2016 Nwaogu, Ch., James, D., Pechanec. GIS-based assessment of land-use and navigational facilities at the Murtala Mohammed airport, Ikeja-Lagos, Nigeria. International Journal of sciences and research methodology. 2016. Vol. 5, (1). 161-177.
  2015 Pechanec, V.(2015): Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty .In Klimánek, M., Ždímal, V. (eds). GIS v lesnictví a zemědělství 2015. Mendelova iniverzita Brno., nestr.s. 
  2015 Vlčková, V., Buček, A., Machar, I., Daněk, T., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. The application of geobiocoenological landscape typology on the modelling of climate change implications. Journal of Landscape Ecology. Praha: Czech Society for Landscape Ecology, 2015, 8 (2), s. 69-81. ISSN 1803-2427
  2015 Pechanec, V., Kilianová, H. Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy. In: Nejen fyzická geografie ve studiu kulturní krajiny. Fyzickogeografický sborník 13. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 18-24. ISBN 978-80-210-8065-2
  2015 Machar, I., Pechanec, V. Myslivost na Lichtenštejnském panství Úsov v 16. až 19. století. In: Venkovská krajina 2015. Sborník z 13. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce. ISBN 978-807458-056-7 
  2014 Pechanec, V., Cudlín, P., Machar, I., Kilianová, H.(2014): Comparison of INVEST and ARIES tools focusing on recreational ecosystem services .Journal of Landscape Management. Vol.: 5 / No. 1 Brno: Mendel University in Brno., 12-16s.ISSN 1804-2821 
  2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Applying of the umbrella species conservation concept to the environmental impact assessment. .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. I STEF92 Technology Ltd Sofia, Bulgaria., 31-36s.ISBN 978-619-7105-17-9, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B51 
  2014 Kiliánová, H., Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Vránová, O.(2014): The importance of school education in maintaining of local dialect - casestudy from the Czech Republic .Proceedings of the 2014 International Conference on Education and Educational T echnologies II (EET '14) . Europment, 181-184s.ISBN 978-1_61804_231_6 
  2014 Pechanec, V., Cudlín, P.(2014): Modely pro ekosystémové služby .In. Romportl , D., Lipský, Z. (eds.) GEO/BIO DIVERZITA – Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konference CZ - IALE. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta., 10s. 
  2014 Pechanec, V., Benc, A.(2014): Geoinformatické alternativy stanovení C-faktoru modelu RUSLE .In. Ždímal, V. (ed). Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství Brno: MENDELU., s. 
  2014 Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J.(2014): Regionální nářečí jako součást identity venkova .In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 53-60s.ISBN 978-807458-056-7 
  2014 Pechanec, V., Benc, A.(2014): Stanovení C faktoru v rovnici USLE prostředky DPZ .In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 75-79s.ISBN 978-807458-056-7 
  2014 Pechanec, V.(2014): Predictive Land Use Modelling in Litovelské Pomoraví PLA .In. Mastorakis, N., Csatlos, C. Advances in Environmental Development, Geomatics Engineering and Tourism. Brasov: WSEAS Press, 199-207s.ISBN 978-960-474-385-8 
  2014 Pechanec, V.(2014): The benefits of geospatial cloud for educational process .Kapounová, J., Kostolányová, K. (eds). Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava. University of Ostrava., 179-186s.ISBN 978-80-7464-561-7 
  2013 Klimánek, M., Pechanec, V., Růžičková, K.(2013): Geoinformační technologie v hodnocení krajiny a v lesnických aplikacích .Enviro-i-fórum 2013. 1. vyd Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, s. 62s.ISBN 978-80-89503-25-4 
  2013 Pechanec, V., Jongepier, J.W., Machar, I.(2013): Processing species occurrence records supported by GIS on the example of the White Carpathian Mts. .Advanced in environment technologies, agriculture, food and animal science. Brasov, WSEAS Press1, 15-21s.ISBN: 978-1-61804-188-3 
  2013 Pechanec, V., Machar, I.(2013): A Comparison of the Decision-Making Strategies in IDRISI and ArcGIS Products .RECENT ADVANCES in APPLIED MATHEMATICS and COMPUTATIONAL METHODS in ENGINEERING. European Society for Applied Sciences and Development., 92-100s.ISBN: 978-1-61804-200-2 
  2012 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Voženílek, V., Svobodová, J.(2012): A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives .Rural Studies - Loca and regional development - challenges and policy issues, vol. 27 Polish Academy of Science, 47-74s.ISSN: 1642-4689 
  2012 Miřijovský, J., Pechanec, V., Burian, J.(2012): Využití bezpilotního modelu PIXY při snímkování krajiny .31, č. 1 Informace ČGS, 11-17s. 
  2012 Pechanec, V.(2002): Postup GISových prací v roce 2002 .In: Jongepierová, I. et al. (2002): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2002 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 49s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2012 Pechanec, V., Jelínková, E., Kilianová, H.(2012): Časoprostorová analýza fragmentace stepních lokalit pamnonské oblasti .In. Drobilová, L. (ed): Venkovská krajina 2012. Sborník z mezinárodní mezioborové konference. Univerzita Palackého v Olomouci., 127-133s.ISBN: 978-80-244-3098-0 
  2012 Kilianová, H., Pechanec, V.(2012): Trkmanka - Historical developmentn of landscape .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 199-204s.ISBN: 978-80-210-5799-9 
  2012 Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V.(2012): Changes of the landscape in the Morava river floodplain during the past 175 years .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 232-240s.ISBN: 978-80-210-5799-9 
  2012 Pechanec, V., Nétek, R., Burian, J.(2012): Geoinformation technologies in organization of mountain bike races .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 433-439s.ISBN: 978-80-210-5799-9 
  2012 Vávra, A., Pechanec, V.(2012): E-learning courseware portal for climate and its changes .In. Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno, Masarykova universita., 516-522s.ISBN: 978-80-210-5799-9 
  2012 Voženílek, V., Pechanec, V., Vávra, A., Němcová, Z.(2012): Výukový model e-elerningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP - certifikovaná metodika . MŽP, s.368/320/9726/ENV/12 
  2012 Michalcová, D., Chytrý, M., Pechanec, V., Hájek, O., Jongepier, J.W., Danihelka, J., Grulich, V., Šumberová, K., Otýpková, Z. (2012): Putting high diversity of grassland flora into landscape context: a comparative study of contrasting landscapes in Central Europe .European Vegetation Survey, 21st Workshop. Vienna (Austria), 24–27 May 2012., s. 
  2012 Pechanec, V., Kilianová, H., Vávra, A., Hrubošová, M.(2012): Monitoring of the variability of selected microclimate factors near ecotones. .n Kožnarová, V., Sulovská S., Hájková, L (eds.) BIOCLIMATE 2012. Bioclimatology of Ecosystems. Conference proceedings. Prague, Czech University of Life Sciences, 88-90s.ISBN: 987-80-213-2299-8 
  2012 Pechanec, V., Vávra, A.(2012): Explotation of geoinformation technologies for analysis of developement of permanent herbages in Horňácko region. . In Scutelnicu, E., Lazic, L., de Arroyabe, P. F. (Eds.): Advances in Remote Sensing, Finite Differences & Information Security. Proceedings of 8th WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE '12). Prague, WSEAS Press, 88-93s.ISBN: 978-1-61804-127-2 
  2012 Pechanec, V., Vávra, A.(2012): Explotation of geoinformation technologies for analysis of developement of permanent herbages in Horňácko region. In. Scutelnicu, E., Lazic, L., de Arroyabe, P. F. (Eds.): Advances in Remote Sensing, Finite Differences & Information Security. Proceedings of 8th WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE '12). Prague, WSEAS Press, 88-93s.ISBN: 978-1-61804-127-2
  2011 Vávra, A., Pechanec, V., Šeflová, J. (2011): Výuka distanční formou – e-learningové kurzy o aktuálních problémech klimatu .Envigogika Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha, s.1802-3061 
  2011 DOBEŠOVÁ, Z., PECHANEC, V.(2011): Body zájmu – tvorba a využití [Points of Interest - creation and utilization] .Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, s. 18–19.s. ISSN 1210-3004 
  2011 Pechanec, V., Kilianová, H.(2011): Spatial Analysis of Ecotones Variability .Journal of Earth Science and Engineering . Volume 1, Number 3, December 2011 David Publishing Company, 141-148s.ISSN 2159-581X 
  2011 Mirijovsky, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): UTILIZATION OF A SMALL FORMAT AERIAL PHOTOGRAPHY FROM DRONE PIXY CONCEPT IN THE EVALUATION OF THE LANDSCAPE CHANGES .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704 
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Kilianova, H.(2011): MODELING SPATIAL DISTRIBUTION OF ECOTONES IN GIS .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 637-644s.ISSN: 1314-2704 
  2010 Tolasz R., Voženílek V., Jílková J., Vávra A., Pechanec V., Němcová Z., Šeflová J., Holtanová E., Jurek M., Vondráková, A. (2010): E-learningové kurzy o klimatu a jeho změně pro široké spektrum uživatelů (Projekt E-klima) .Meteorologické Zprávy. ročník 63 č. 5 Praha, ČHMU, 156-163s.ISSN: 0026-1173 
  2010 Pechanec V., Jongepier J.W.(2010): Metodika zpracování nálezových dat za podpory GIS na příkladu Bílých Karpat .Tuf I.H., Kostkan V. (eds.): Výzkum vochraně přírody. Příroda. č. 27. Praha, AOPK, 145-155s.ISSN: 1211-3603 
  2010 Harbula, J., Tuček, P., Pechanec, V.(2010): Dependence of PM10 particles concentration on aerosol optical thickness value from the MODIS data .In Horák, J. et al. (Eds.): Advances in Geoinformation Technologies 2010. VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 75-89s.ISBN 978-80-248-2357-7 
  2010 Pechanec, V., Kilianová, H.(2010): Ecotones as indicators of landscape changes in the Trkmanka catchment area in the last 250 years. .Machar, I., Kovar, P. (eds.): International conference in landscape ecology. Book of abstracts. Brno, Mendel University., 63 p.s.ISBN: 978-80-254-8064-9 
  2010 Pechanec, V., Vávra, A. (2010): Realizace e-learningových kurzů celoživotního vzdělání pro oblasti klimatu a jeho změn .MoodleMoot.cz 2010, sborník příspěvků Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 74s.ISBN 978-80-248-2242-6 
  2010 Pechanec, V., Vávra, A.(2010): Integrace klienta webových GIS služeb do LMS MOODLE .J.Hiess (ed.): GIVS-Geoinformační infrastruktury pro vědu a společnost Česká asociace pro geoinformace (CAGI), Praha, s.ISBN 978-80-7392-128-6 
  2009 Pechanec, V., Kilianová, H., Dobešová, Z.(2009): Geoinformatická gramotnost dětí a seniorů – míra zjednodušení a hravosti pro snazší pochopení aplikovaných ICT .E-Pedagogium. roc. 2009, c. 3 Universita Palackého v Olomouci, 125-139s.s.1213-7499 
  2009 Vávra, A., Pechanec, V., Voženílek, V., Němcová, Z., Šeflová, J. (2009): Aspekty tvorby e-learningových kurzů na příkladu portálu e-klima. .E-Pedagogium. roc. 2009, c. 5. Universita Palackého v Olomouci, 122-142s.s.ISSN 1213-7499 
  2009 Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Šťávová, Z.(2009): Analysis and prediction of flood hazards in urban planning .Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Proceedings. January, 19-22, 2009 Prague, Czech Republic Masaryk University, Brno, 493-500s.ISBN: 978-80-210-4796-9 
  2009 Pechanec, V., Fousková, D.(2009): Využití geoinformačních technologií při analýze vývoje trvalých travních porostů na Horňácku. .Romportl, D., Chuman, T. (eds.): Geo/BioDiverzita - integrující perspektivy. Sborník příspěvků z výroční CZ-IALE . Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta., s.ISBN: 978-80-86561-53-0 
  2009 Pechanec, V.(2009): GIS jako expertní systém .In. Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. (eds.): Geodny – Geodays Liberec 2008. Sborník příspěvků. Výroční mezinárodní konference ČGS. Technická univerzita v Liberci., 188-193s.ISBN:978-80-7372-443-6 
  2009 Pechanec, V.(2009): Biodiverzita Bílých Karpat v GIS .in. Dreslerová J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7.ročníku mezinárodní mezioborové konference konané v Hostětíně. Praha, Česká společnost pro krajinnou ekologii, 178-184s.978-80-87154-65-6 
  2009 Pechanec, V., Kilianová, H.(2009): Ekotony – nosné prvky struktury krajiny. Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? .Fyzickogeografický sborník 7. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost . Brno, Masarykova Univerzita, , 160-165s.978-80-210-5077-8 
  2009 Pechanec, V.(2009): Geoinformatika v roce 2009 na KGI UP Olomouc .In. Klimánek, M., Misaková, L., (eds.): 10. seminář uživatelů IDRISI. Brno, MZLU, 92-105s.978-80-7375-320-7 
  2009 Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M., Jurek, M., Mrázová, J.(2009): E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí .Pešková, K. (ed.): Sborník příspěvků - Proceedings. Symposium GIS Ostrava 2009. [CD-ROM] Ostrava, Tanger, spol. s r. o, s.ISBN: 978-80-87294-00-0 
  2009 Šťávová, Z., Vávra, A., Pechanec, V., Voženílek, V., Müllerová, M., Jurek, M.(2009): Výukový portál pro otázky klimatu a jeho změn (e-klima) .In. Bukáček, M a kol. (eds.): Počítač ve škole 2009. Sborník příspěvků. Gymnázium Vincence Makovského. Nové město na Moravě, nestr.s.978-80-254-3995-1 
  2008 Pechanec, V., Kilianová, H., Voženílek, V.(2008): GIS analysis of ecotone variability .Annals of Geomatics 2008, Volume VI., Number 2. Warsaw, Polish association for spatial information., 55-64s.ISSN:1731-5522 
  2008 Benešová, V., Pechanec, V.(2008): Modelování krajinných změn v IDRISI .9. setkání uživatelů IDRISI v ČR a SR 2008 Technická univerzita ve Zvolenu., s. 
  2008 Pechanec, V., Kilianová, H.(2008): GIS - nástroj pro studium ekotonů .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008VŠB-TU Ostrava, 42s.978-80-254-1340-1 
  2008 Pechanec, V., Miřijovský, J.(2008): Znalostní báze krajiny pro studium ekotonů .Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost Brno, Masarykova Univerzita, 214-218s.ISBN: 978-80-210-4780-8 
  2008 Miřijovský,J., Pechanec, V., Šťávová, Z., Voženílek, V.(2008): Metapopis při přípravě e-learningového kurzu .In. Řehout V. (ed.):Pedagogický software 2008. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice., 247-249s.ISBN: 80-85645-59-9 
  2008 Pechanec, V., Pavková, K., Dobešová Z.(2008): StraKa a spol. - GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny .In. Petrová A. (ed): ÚSES - ZELENÁ PÁTEŘ KRAJINY 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře "Uses - zelená páteř krajiny" konaného 2.-3. září 2008 v Brně. MŽP a Česká společnost pro krajinou ekologii., 43-53s.ISBN: 978-80-87154-23-6 
  2008 Dobešová, Z., Pechanec, V., Pípal, M.(2008): Utilization of GIS for Palm Conservatory . In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the Geoinformatics Forum, Paris-Londron University Wichman, Heidelberg, Germany, 64-70 p.s.ISBN 978-3-87907-456-5 
  2008 Pechanec, V., Jongepier, J.W., Jongepierová J.,(2008): Biodiverzita Bílých Karpat – analýza údajů za podpory GIS .Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 136-142s.ISBN: 978-80-89325-05-4 
  2008 Kilianová, H., Pechanec,V., Zapletalová, Z.(2008): Změny využití zemědělské krajiny v povodí Trkmanky .In. Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 199-206s.ISBN: 978-80-89325-05-4 
  2008 Pechanec. V., Kilianová, H.(2008): Analysis of spatial dependences of ecotones in the basin of Trkmanka river .In. Svatoňová H. et al: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21th Century. Brno, Masarykova univerzita, 99 - 104 s.978-80-210-4600-9 
  2008 Pechanec, V.(2008): Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty .In. Tuf I.H., Kostkan V.(eds.): Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.-září 2008 v Olomouci. Tribun EU, Brno, 53s.ISBN: 978-80-7399-498-3 
  2007 Dobešová, Z., Pechanec, V.(2007): Lokální informační systémy pro Botanickou zahradu v Olomouci .Sborník 1. národní kongres geoinformatiky v Česku, Mikulov CAGI, 7s. 
  2007 Pechanec, V., Sedlák, P.(2007): Výuka GIT a podpora systému Idrisi na KGI PřF UP Olomouc .Klimánek, M., Misáková, L.(eds). 8. setkání uživatelů Idrisi. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 103 ss.978-80-7375-078-7 
  2007 Pechanec, V.(2007): Geoinformační technologie v managementu krajiny .In. Krása J. (ed). Využití GIS pro řešení problémů krajinného inženýrství. [CD-ROM] Sborník příspěvků. Praha 16.5.2007, nestr.s. 
  2007 Pechanec, V., Kilianová, H.(2007): Ekotony v krajině – ekotony v GIS .In. Dreslerová, J., Grohmanová, L. (eds.): Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Praha, Česká společnost pro krajinou ekologii., 114-120s.80-86386-88-0 
  2007 Pechanec. V.(2007): Krajinné plánování ve virtuální krajině. .In. Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.): Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. , 231-234s.978-80-244-1890-2 
  2007 Nováková, E., Pechanec, V., Sedlák, P. (2007): Monitorování těžební činnosti a analýza vlivu na diverzitu krajinu .In. Grohmanová, L. (eds.): Ekologie krajiny v ČR - Těžba nerostných surovin a ochrana přírodySborník ze 7. ročníku semináře věnovaného Ekologii krajiny v ČR, konaného v Horce nad Moravou, s.ISBN: 978-80-87154-08-3 
  2007 Pechanec, V., Borek, J., Kilianová, H. (2007): Analýza vývoje krajinné struktury na území CHKO Litovelské Pomoraví. .In. Čechurová M. (ed): Miscellanea Geographica 13 . Západočeská univerzita v Plzni. 2007 , 143-148s.978-80-7043-658-5 
  2007 Sedlák, P., Pechanec, V. (2007): GIS DAY 2006 na katedře geoinformatiky .In. ArcRevue Praha, ArcData, in press, s. 
  2007 Pechanec, V.(2007): Jak rychle a jednoduše zobrazovat data z GPS .GeoBusiness. 3/2007 Praha, 50 s. 
  2006 Pechanec, V.(2006): Globální polohové systémy pro každého .In: Bukáček, M., Žilková,M. (eds.):Počítač ve škole 2006. 3.celostátní konference učitelů základních a středních škol. Sborník příspěvků. Nové Město na Moravě, Gymnázium V. Makovského., 29s.[CD-ROM] 
  2006 Pechanec, V., Nováková, E.(2006): Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ .In: Herber, V., Hudec, K., (eds.): Venkovská krajina. Mezinárodní mezioborová konference. 4. ročník. Sborník příspěvků. Brno, ZO ČSOP Veronica, 155-160s.80-239-7166-2 
  2006 Pechanec, V.(2006): Turistická GPS v praxi .In: Bukáček, M., Žilková,M. (eds.):Počítač ve škole 2006. 3.celostátní konference učitelů základních a středních škol. Sborník příspěvků. Nové Město na Moravě, Gymnázium V. Makovského., 57s.[CD-ROM] 
  2006 Kilianová, H., Pechanec, V.(2006): Model říční sítě na území města Olomouce a vliv toku na utváření města .In. Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. Sborník příspěvků 21. sjezdu ČGS České Budějovice, Jihočeská Univerzita, 70s.ISBN: 80-7040-879-0 
  2006 Pechanec, V.(2006): Modelování scénářů opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny .In. Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.): Říční krajina IV. Sborník příspěvků. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 213-218s.80-244-1495-3 
  2006 Pechanec, V.(2006): Nástroje na podporu rozhodování v prostředí ArcGIS .In. Jiravová, J., Jaklová M. (eds): Sborník 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Praha, Arcdata Praha, 50-54s.80-239-7435-1 
  2006 Pechanec, V.(2006): Modelování retenční schopnosti krajiny .In: Fencík, R., Faixová – Chalachanová, J. Eds. (2006): GIS vo vodnom hospodárstve. Zborník referátov. Bratislava, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, 10s.80-969586-3-1 
  2006 Pechanec, V.(2006): Optimalizace výběru lokalit pro dotační titul PPK na nelesních pozemcích a kontrola realizace práce na příkladu CHKO Bílé Karpaty .In. Šutková, J. (ed). Enviro-i-fórum 2006. Odborné fórum o dostupnosti a tvorbe environmentálnych infórmácií. Bánská Bystrica. Slovenská agentúra ŽP., 252s.[CD-ROM] 
  2006 Pechanec, V.(2006): Optimalizace managementu nelesních ploch pomocí geoinformačních technologií na příkladu CHKO Bílé Karpaty. .[Rigorózní práce] Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 54s.Depon. in knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc. 
  2004 Pechanec, V.(2004): Analýza biodiversity v CHKO Bílé Karpaty .Geoinfo. Ročenka 2004 Brno, Computer press, 74-76s.1212-4311 
  2004 Pechanec, V., Klimeš, J.(2004): Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty .In: Engel, Z., Křížek, M. eds. (2004): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004. Geomorfologický sborník 3. Sborník prací z mezinárodního semináře Praha, Česká asociace geomorfologů, 60s. 
  2004 Pechanec, V.(2004): Posouzení vlivu krajinných segmentů na retenční schopnost povodí .In: Hudec, K., Low, J. eds. (2004): Venkovská krajina. Sborník příspěvků z konference. Slavičín - Hostětín, 14-16.5.2004Brno, ZO ČSOP Veronica, 145-148 pps.80-239-2822-8 
  2004 Pechanec, V.(2004): Informační a datová podpora projektu s využitím geografických informačních systémů .In: Tetera, V. et al. (2004): Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity. Dílčí závěrečná zpráva grantového úkolu VaV/620/10/03 za rok 2004 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 178 pp.s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2004 Pechanec, V.(2004): Stanovení výměry pomocí GIS .In. Bílé-Biele Karpaty. Časopis moravsko-slovenského pomezí, roč. X, č.4 Veselí nad Moravou, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s et al, 9s.1211-3638 
  2004 Pechanec, V.(2004): Geografický informační systém .In: Jongepier, J. W. ed. (2004): Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území. Zpráva z projektu VaV/620/12/03 za rok 2004 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 80 pp.s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2004 Pecha, A., Pechanec, V.(2004): VaV/640/02/03. 3 technická zpráva pro kontrolní den 1.11.2004 . Hradec Králové, T-Mapy, 5 pp.s.Depon. In Knihovna T-Mapy, Hradec Králové 
  2004 Bukáček, R., Maršík, V., Pecha, A., Pechanec, V.(2004): VaV/640/02/03. Technická zpráva pro závěrečný kontrolní den 30.11.2004 . Hradec Králové, T-Mapy, 51 pp.s.Depon. In Knihovna T-Mapy, Hradec Králové 
  2003 Pechanec, V.(2003): Identifikace a prostorová lokalizace ploch s nízkou retencí .Geoinfo. Ročenka 2003. Brno, Computer press, 70-72s.1212-4311 
  2003 Cudlín P., Šerá B., Pechanec, V.(2003): Říční nivy v povodí Dřevnice po povodni v červenci 1997. Sborník příspěvků ze semináře Povodně a údolní niva Praha, UK
  2003 Pechanec, V.(2003): Identifikace a prostorová lokalizace ploch s nízkou retencí In: ARCDATA (2003): Sborník prací z finále soutěže Student GIS projekt. [CD-ROM] Praha, 29.10.2003, nestr.s.Depon. In Knihovna ARCDATA, Praha 
  2003 Pechanec V., Cudlín,P., Malenovský, Z.(2003): Lokalizace ploch s nízkou retencí v malých povodích .In: Hydrologický Workshop 2003. Sborník prací Praha, ČVUT, 4.11.2003, ---s. 
  2003 Pechanec, V., Pala, P.(2003): Integrace GPS/GIS při managementu nelesních ploch .Podklady pro gremiální poradu SCHKOČR. Interní výukový materiál.[CD-ROM] Správa CHKO ČR, nestr.s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice 
  2003 Jongepierová, I., Pechanec, V.(2003): Komentáře k vybraným MZCHÚ .In: Jongepierová, I. et al. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Závěrečná zpráva grantového úkolu VaV610/10/00 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 94s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2003 Pechanec, V.(2003): GIS v Bílých Karpatech .In: Mládek, J. ed. (2003): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Zpráva grantového úkolu VaV620/11/03 za rok 2003 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 59s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2003 Pechanec, V.(2003): Metodika nasazení GIS .In: Tetera, V. et al. (2003): Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity. Dílčí závěrečná zpráva grantového úkolu VaV/620/10/03 za rok 2003 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 138s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2003 Jongepier, J. W., Pechanec, V.(2003): Síťové mapování cévnatých rostlin .In: Jongepier, J. W. ed. (2003): Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území. Zpráva z projektu VaV/620/12/03 za rok 2003 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 99s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2003 Bukáček, R., Pechanec, V.(2003): Metodika sběru dat .In: Bukáček, R., Maršík, V., Pecha, A., Pechanec, V. (2003): VaV/640/02/03. Technická zpráva pro kontrolní den 2.12.2003 Hradec Králové, T-Mapy, 33s.Depon. In Knihovna T-Mapy, Hradec Králové 
  2002 Pechanec, V.(2002): Management přírody a GIS .Computer Design. příloha Geoinfo, roč.2002, č.2 Brno, Computer press, 46-48s.1212-4389 
  2002 Pechanec, V.(2002): Bílé Karpaty v informační síti .Bílé-Biele Karpaty. Časopis moravsko-slovenského pomezí, roč. VII, č.2 Veselí nad Moravou, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s et al., 14-15s.1211-3638 
  2002 Pechanec, V.(2002): Ekologická olympiáda po deváté .Bílé-Biele Karpaty. Časopis moravsko-slovenského pomezí, roč. VII, č.4 Veselí nad Moravou, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s et al., 8s.1211-3638 
  2002 Cudlín, P., Kovář, P., Macků, J., Kvítek, T., Malenovský, Z., Pechanec, V., Psotová, H.(2002): Metodiky navrhování preventivních protipovodňových opatření "netechnického typu" v hydrologických povodích .In: Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV/650/2/00 "Systém opatření v hydrologických povodích ke snížení škodlivých účinků následků povodní" Praha, ČVUT FSv, 89s.Depon. In Knihovna ÚEK AV ČR, České Budějovice 
  2002 Pechanec, V.(2002): Pohled na krajinu GISem .Bílé-Biele Karpaty. Časopis moravsko-slovenského pomezí, roč. VIII, č.1 Veselí nad Moravou, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s et al., 13s.1211-3638 
  2001 Pechanec, V.(2001): GIS nám pase ovečky .Geoinfo, roč.VIII, č.3 Brno, Computer press, 20-22s.1212-4311 
  2001 Cudlín, P., Pechanec, V., Matějka, K.(2001): Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy II. .In: Patera, A., Váška, J, Jakubíková, A., eds. (2001): Sborník příspěvků z workshopu 2001 ke grantovému projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích" reg. č. 103/99/1470 Praha, Cicero Ostrava 2001, 217-222s.80-01-02445-8 
  2001 Pechanec, V.(2001): Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty - [Diplomová práce] .Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc Universita Palackého Olomouc, 138s.Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc 
  2001 Pechanec, V.(2001): Vytvoření geografického informačního systému Interakční mapa pastvy (IMP) .In: Jongepierová I. et al. (2001): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2001 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 18s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  2000 Cudlín, P., Šerá, B., Pechanec, V.(2000): Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části Moravy .In: Patera, A., Váška, J, Jakubíková, A., eds. (2000): Sborník příspěvků z workshopu 2000 ke grantovému projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích" reg. č. 103/99/1470 Praha, Cicero Ostrava 2000, 273-279s.80-01-02318-4 
  2000 Pechanec, V.(2000): Optimalizace stanovení vodní eroze pomocí GIS .In: Batoušek, L. (2000): Optimalizace využití krajiny na k.ú. Nivnice. [Diplomová práce] Universita Palackého Olomouc, 165s.Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackéhého Olomouc 
  2000 Pechanec, V.(2000): Dílčí kroky budování geografického informačního systému IMP .Bittnerová, E., Jongepierová, I., Pechanec, V., Mládek, J., Vincenecová, K., Bezděčka, P. (2000): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2000Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 38s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  1999 Pechanec, V.(1999): Zhodnocení přírodních poměrů na lokalitě Cihelna (k.ú. Slavičín) - [Bakalářská práce] .Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackéhého Olomouc Universita Palackého Olomouc, 65s. 
 • Trvání Název Zdroj
  2023 - 2027 Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí MK DH23_J_P1 (NAKI III)
  2024 - 2025 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií III IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2024_018)
  2023 - 2025 Evaluation of hazard-mitigating hybrid infrastructure under climate change scenarios GAČR 23-04520L
  2022 - 2024 Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků TACR – PPŽ5 - SS05010135
  2022 - 2024 Subdodávka do projektu TAČR SS05010134 – Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny TAČR / ÚVGZ AV ČR
  2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017)
  2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027)
  2018 - 2022 Významné stromy – živé symboly národní a kulturní identity NAKI II
  2022 - 2022 Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje
  2022 - 2022 Modelling of spatiotemporal variability of selected bioclimatic factors of the landscape using open data in GIS (DSGC Igráček 2021) UPOL
  2022 - 2022 Mapping for Suitability of Pro-organic farming areas in selected 8 wards (before VDCs) of Dolakha District of Nepal Rural Reconstruction Nepal (RRN)
  2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2021_020)
  2018 - 2021 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) TA ČR
  2021 - 2021 Tvorba GIS vrstev a modelování pro projekt TransAdapt UVGZ AV ČR, v.v.i.
  2020 - 2021 Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2020_027)
  2016 - 2020 Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management MK DG16P02B014 (NAKI II)
  2017 - 2020 Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) Program spolupráce Sasko - Česká republika 2014-2020
  2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA
  2018 - 2019 Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů IGA
  2017 - 2018 Topographic data for study of ecological genomics and spatial distribution of legume The German Aerospace Center (DLR)
  2015 - 2018 Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin GA ČR
  2017 - 2017 Adaptace nástrojů pro modelování změn biodiverzity UVGZ AV ČR, v.v.i.
  2015 - 2017 Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností TAČR - alfa
  2016 - 2016 Obnova technického vybavení učebny DPZ UPOL FRUP 038 2016
  2015 - 2016 CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR EHP CZ02
  2015 - 2016 LaPlaNt – Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny EHP-CZ02-OV-1-027-01-2014
  2012 - 2015 ENVISEC – Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost Česka VG20122015091
  2012 - 2015 Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů OP VK CZ.1.07/2.3.00/20166
  2012 - 2015 InDOG – Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie OPVK 2.2 - CZ.1.07/2.2.00/28.0078
  2011 - 2014 POPRAR – Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0303
  2011 - 2014 GEOINFONET – Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice OP VK 2.4
  2012 - 2013 IGA 2012 – Maloformátové snímkování při studiu vlivu heterogenity povrchu na charakter stanoviště IGA UPOL, PrF_2012_007
  2011 - 2013 BotanGIS – Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií OPVK 2.2
  2009 - 2012 Enviromentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi OP - Vzdělání pro konkurenceschopnost
  2011 - 2012 POVIZ IREAS
  2007 - 2011 Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy MK ČR DE07P04OMG009
  2007 - 2011 Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů … VaV MŽP SP/2d3/54/07
  2011 - 2011 Eklima2 CHMU
  2011 - 2011 Integration of the sensor network and the small format remote sensing for prediction of the snow… EHP a FM Norska
  2007 - 2010 E-klima VaV MŽP SPII/4h6/35/07
  2010 - 2010 Bezdrátový kontinuální monitoring FRVŠ
  2009 - 2009 Inovace předmětu Mapování a hodnocení změn v krajině pomocí geoinformačních technologií FRVŠ 1482/2009
  2008 - 2009 Implementace informačního systému pro obec Valašské Klobouky MěU Valašské Klobouky
  2007 - 2009 Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS GAČR 205/07/0821
  2003 - 2006 Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity VaV/620/10/03
  2004 - 2006 Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v ČR GA ČR 205/04/0975
  2003 - 2006 Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace vhodného managementu cenných území VaV/620/12/03
  2003 - 2005 Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty VaV/620/11/03
  2003 - 2004 Posouzení efektivnosti změn ve využívání krajiny pro retenci a retardaci vody v malých povodích jako preventivní opatření před povodněmi AOPK
  2003 - 2004 Integrace GPS & GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny VaV/640/02/03
  2000 - 2003 Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích VaV/610/10/00
  2000 - 2002 Systém opatření v hydrologických povodích ke snížení škodlivých následků povodní VaV/650/2/00
  2000 - 2001 Diverzita xerotermní vegetace podél panonsko-karpatské fytogeografické hranice GA ČR MŠMT č.29 - KONTAKT
  1999 - 2001 Extrémní hydrologické jevy v povodí. – D.Ú: Hodnocení podmínek vzniku a hodnocení důsledků extrémních hydrologických jevů v krajině metodami DPZ a GIS GA ČR 103/99/1470
 • Rok Kategorie Název
  2022 NmetS Identifikace a hodnocení významných stromů
  2021 R KULHOS – software pro ekonomické vyjádření kulturní hodnoty významných stromů
  2021 R Registr významných stromů ČR
  2021 Gfunk Plně automatická jednotka pro monitoring kvality podzemní vody s rozšířením o vody srážkové
  2021 Gfunk Integrovaná komunikační technologie (IKT) pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace
  2021 Ztech Ověřená technologie „SAMMWAP“
  2021 Zpolop Zkušební provoz systému pro monitorování přímých i nepřímých vlivů na kvalitu a kvantitu podzemní vody v SPZ Holešov
  2021 Zpolop Zkušební provoz systému IKT pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace v SPZ Holešov
  2019 Nmap Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké v kontextu evropského přírodního dědictví (Natura 2000)
  2019 Nmap Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako hnízdní biotopy ptáků
  2019 Nmap Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako biotopy ohrožených druhů letounů
  2019 Nmap Mapa estetické hodnoty kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké
  2019 R WaterGuard – software pro monitoring parametrů podzemních a srážkových vod a vodní bilance na daném území
  2017 NmetC Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě
  2017 Nmap Vybrané půdní charakteristiky v lokalitách Proklest a Rudice
  2017 Fuzit Komunikační systém bezdrátové senzorové sítě (WSN) ke kontinuálnímu monitorování dat
  2017 NmetC Nasazení multispektrálních optických senzorů pro monitorování vlastností půdy
  2017 R AGISED – Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě pro zemědělství
  2017 R SoilVar – program pro modelování časo-prostorové variability půdních vlastností
  2017 Gfunk Bezdrátová senzorová komunikační jednotka (VO-TA Logger)
  2015 Nmap Mapy půdních odběrů v závislosti na heterogenitě terénu
  2015 R Nástoj pro porovnání půdních vlastností vybraných ekosystémů
  2013 Nmap Aplikace modulu CA_Markov pro modelování využití země v Litovelském Pomoraví
  2013 Nmap Vývoj využití půdy v CHKO Litovelské Pomoraví v letech 1936 – 2001
  2012 NmetC Výukový model e-elearningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP
  2011 Nmap Mravenci podrodu Coptoformica v České republice
  2011 Nmap Mravenec rašelinný – Formica picea – v České republice
  2011 Nmap Myrmekologicky významné lokality v ČR
  2009 Nmap Klasifikace stávajících ekotonů v modelovém území Trkmanky na podkladu aktuálního stavu vegetace
  2009 Nmap Persistence prvků krajinné struktury v povodí Trkmanky
  2009 Nmap Časoprostorová změna hranic prvků krajinné struktury povodí Trkmanky
  2004 NmetS Optimalizace výběru lokalit pro dotační titul PPK na nelesních pozemcích a kontrola realizace práce na příkladu CHKO Bílé Karpaty.