Skip to main content

Zelinka I., Pechanec V., Ambrožová V., Tomšů J. (2021): Ověřená technologie „SAMMWAP“.

Soubor aktivních a pasivních prvků a technologií pro on-line monitoring kvalitativních a kvantitativních parametrů podzemních a srážkových vod a sledování vodní bilance (infiltrace srážek na nezpevněných plochách, nakládání se srážkovými vodami z ploch zpevněných, indukce přírodních zdrojů, atd.) na daném (průmyslové) území. Vhodným uspořádáním lze včasně identifikovat neočekávané stavy, případné znečištění a účinněji řídit využívání (limitovaných) podzemních zdrojů vod.