Skip to main content

Přijímací řízení

Obecné pokyny k přijímacímu řízení

Aktuálně platné pokyny k průběhu a organizaci přijímacích řízení jsou na stránkách Přírodovědecké fakulty.
Pro obecné informace ke studiu na UP navštivte webové stránky www.univerzitnimesto.cz.

Přijímací zkoušky na bakalářské i magisterské studium se konají jen v případě naplněné kapacity oboru. Pokud není kapacita naplněna, je přijímací zkouška prominuta všem uchazečům.

Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2023). Termín podání přihlášek do bakalářského i magisterského studia je do 15. března 2024. Pro doktorské studijní programy platí termín 30. dubna 2024.

Den otevřených dveří se na UP koná zpravidla dvakrát ročně a to v prosinci a v lednu každého roku a slouží k tomu, aby si zejména zájemci o studium mohli prohlédnout prostory UP a informovat se přímo u zástupců jednotlivých kateder o studiu, které nabízejí. Den otevřených dveří se bude konat v pátek 29. 11. 2024. Druhý den otevřených dveří se konal v sobotu 25. 1. 2025. Informace z on-line dne otevřených dveří můžete získat na této stránce. Akce Na den geoinformatikem je informační setkání uchazečů o studium, které se koná každoročně v červnu.

Přijímací řízení k bakalářskému studiu „Geoinformatika a kartografie“ (v prezenční formě)

 • pro studium bakalářského oboru se předpokládá orientace v zeměpise a matematice na středoškolské úrovni, výhodou je znalost informatiky.
 • písemná zkouška se skládá ze zeměpisu (otázky slovní, testové, početní, práce s mapou) a všeobecného přehledu.
 • v letech 2018–2023 byla přijímací zkouška na bakalářské studium prominuta všem uchazečům = zkouška se nekonala (platné pro první i druhé kolo v červenci)
 • vzor příjímacích zkoušek ze zeměpisu ke stažení zde.
Školní rok Počet přihlášených studentů Směrné číslo (počet přijatých studentů)
2023/2024 116 (75+41) 40
2022/2023 105 (57+48) 40
2021/2022 48 (36+12) 40
2020/2021 67 (51+16) 40
2019/2020 62 (52+10) 40

Přijímací řízení k navazujícímu magisterskému studiu „Geoinformatika a kartografie“ (v prezenční i kombinované formě)

 • písemná zkouška z geoinformatiky v rozsahu státní bakalářské zkoušky z geoinformatiky oborů programu Geografie (max. 40 bodů)
 • preferenční body (max. 15 bodů)
  • odborné aktivity, umístění ve studentských soutěžích, účast v řešitelských projektech, pomocné vědecké síly, publikační činnost (5 bodů)
  • studijní výsledky u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (10 bodů)
   Poznámka: Pro výpočet preferenčních bodů je nutné písemné doložení studijních výsledků ze studijního oddělení a odborných aktivit u studentů, kteří absolvovali bakalářské studium mimo Univerzitu Palackého v Olomouci. Písemné doklady je nutné předložit nejpozději v den přijímací zkoušky.
 • v letech 2018–2023 byla přijímací zkouška na magisterské studium prominuta všem uchazečům, kteří splnili podmínky přijetí = studenti byli přijati bez přijímací zkoušky (platné pro první i druhé kolo v červenci)
 • vzor příjímacích zkoušek ze zeměpisu ke stažení zde
 • d akademické roku 2020/21 otevřeno magisterské studium také v kombinované formě, příjímací řízení se koná fyzicky v Olomouci
Školní rok Počet přihlášených studentů Směrné číslo (počet přijatých studentů)
2023/2024 celkem 20
1. kolo: 10+8 KOMBI
2. kolo: 2
20 + 20 KOMBI
2022/2023 celkem 26
1. kolo: 19+5 KOMBI
2. kolo: 1 + 1 KOMBI
20 + 20 KOMBI
2021/2022 celkem 30
1. kolo: 18+5 KOMBI
2. kolo: 2+5 KOMBI
20 + 20 KOMBI
2020/2021 celkem 52
1. kolo: 35+11 KOMBI
2. kolo: 0+6 KOMBI
20 + 20 KOMBI
2019/2020 25 (1. kolo-22, 2. kolo-3) 20