Skip to main content

Aktuality

Nabídka studentských brigád ve společnosti GRAPO s.r.o.

14.4.2024

Nabízíme způsob, jak si přivydělat během studia, aniž by to ovlivnilo Vaše studijní povinnosti. 

1) Brigáda ve výrobě reklamy:

  • Zahrnuje drobné manuální práce s občasným použitím ručního nářadí (vrtačky, nýtovačky), kompletaci světelných i nesvětelných nápisů, lepení desek, nátěr polystyrenů a osazování LEDkami.
  • Všechny dovednosti poskytneme a proškolíme. Budete pracovat v týmovém prostředí, ve kterém kolegové vždy rádi poradí.
  • Pracovní doba je v pracovní dny od 07:00 do 15:30, s možností flexibilní úpravy podle potřeb (např. ukončení práce ve 14:00).

2) Brigáda na oddělení tisku:

  • Zahrnuje obsluhu tiskového stroje, dokončování bannerů, ořez tiskovin, balení a třídění.
  • Pracovní směny jsou flexibilní (ranní, odpolední, noční) podle možností brigádníků, kteří si mohou volit směny dle dostupnosti. Pro volbu směn je vytvořený systém, ve kterém si brigádník může určovat priority kdy by chtěl chodit. 
  • Všechny dovednosti poskytneme a proškolíme.

3) Brigáda na oddělení frézy:

  • Zahrnuje obsluhu CNC formátovacího stroje.
  • Pracovní směny jsou převážně odpolední, s možností občasných nočních směn.
  • Opět všechny informace a know-how včetně proškolení zajistíme

Kontakt: Pavel Pičman, ppicman@grapo.cz, 725 444 816

Odměna: Start 150 Kč/hod s možností příplatků za práci o víkendech, noční směny a za vynikající výkony.

Pracovní nabídka: Editor dat Digitální Technické Mapy Moravskoslezské kraje

11.4.2024

Moravskoslezské datové centrum, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje nabízí pozici:
Editor dat Digitální Technické Mapy Moravskoslezské kraje (DTM MSK)
Odkaz na nabídku: https://www.msdc.cz/kariera/

Map-Oriented Dashboards Online—From Minor Method to GIScience Trend

11.4.2024

Kapitola v nové knize od Springeru hodnotí mapové dashboardy

Prestižní vydavatelství Springer vydalo zbrusu novou knihu Advances in Geoinformatics Technologies (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-50848-6) jejíž součástí je kapitola Map-Oriented Dashboards Online—From Minor Method to GIScience Trend. Dr. Nétek z naší katedry v ní rozebírá aspekty a popularitu mapových dashboardů. Kapitolu si můžete přečíst zde: https://www.researchgate.net/publication/379441928_Map-Oriented_Dashboards_Online-From_Minor_Method_to_GIScience_Trend.

New book chapter about map dashboards published by Springer

Springer published a new book called Advances in Geoinformatics Technologies (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-50848-6). It includes a chapter on Map-Oriented Dashboards Online- From Minor Method to GIScience Trend. Dr. Nétek describes the aspects and popularity of map-based dashboards. The chapter is available at: https://www.researchgate.net/publication/379441928_Map-Oriented_Dashboards_Online-From_Minor_Method_to_GIScience_Trend.

GISáček 2024

9.4.2024

GISáček – hlaste se na tradiční studentskou konferenci v oblasti geoinformatiky!

Katedra geoinformatiky VŠB-TU Ostrava zve na tradiční studentskou konferenci GISáček, která je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací v oblasti geoinformatiky.

️ Kdy: 15.5.2024
Kde: VŠB-TUO, Ostrava, Poruba, 17.listopadu 2172/15 (Universitní Aula, místnost UA178 (Rektorský salónek)
Abstrakty můžete posílat do 29.4.2024

Podrobnější informace i motivační seznam výher naleznete na stránkách soutěže https://www.hgf.vsb.cz/548/cs/o-katedre/udalosti/gisacek/GISacek2024/

GISáček – Apply for the traditional student conference in geoinformatics!

The Department of Geoinformatics at VŠB-TU Ostrava invites you to the traditional student conference GISáček, which is intended for students of higher education institutions. Here, students can present the results of their professional student work in geoinformatics.

️ When: May 15, 2024
Where: VŠB-TUO, Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15 (University Aula, room UA178 – Rector’s Salon)
Abstracts can be submitted until April 29, 2024

For more detailed information and a motivational list of prizes, please visit the competition’s website at https://www.hgf.vsb.cz/548/cs/o-katedre/udalosti/gisacek/GISacek2024/

Okno do praxe 2024

4.4.2024

Hledáte svou cestu v budoucí kariéře? Navštivte veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe, který pro vás pořádá Přírodovědecká fakulta a Kariérní centrum UP!

9. dubna 2024
10:00 – 15:00
Přírodovědecká fakulta

Seznamte se s potenciálními zaměstnavateli a získejte výhody, které vám otevřou dveře na trhu práce. Mezi vystavovateli je hned několik IT i GIS firem

Navíc si můžete poslechnout zajímavé přednášky od odborníků:

Novinky v zákoníku práce 2024
Jak zvýšit svoji soustředěnost a odolat zahlcenosti
Nové trendy ve formách práce

Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost. Podrobný program a seznam firem naleznete na https://oknodopraxe.upol.cz/

Are you seeking your path in your future career? Visit the job opportunities fair „Window to Practice“, organized for you by the Faculty of Science and the Career Center UP!

April 9, 2024
10:00 – 15:00
Faculty of Science, UP

Meet potential employers and gain advantages that will open doors for you in the job market. Among the exhibitors are several IT and GIS companies.

Additionally, you can listen to interesting lectures from experts:

Updates in the Labor Code 2024
How to increase your focus and resist overwhelm
New trends in work formats

Don’t miss this unique opportunity. Detailed program and list of companies can be found at https://oknodopraxe.upol.cz/

Uzavření budovy na celý den v úterý 16.dubna

3.4.2024

Z důvodu servisních prací na přípojce vodovodu dojde v úterý 16. 4. 2024 k uzavření naší budovy a tedy i katedry po celý den.

Veškerá výuka bude převedena do online formy. Organizační podrobnosti sdělí příslušný vyučující.

Pracovní nabídka: Výzkumný a vývojový pracovník se specializací na zpracování dat z dálkového průzkumu Země a GIS

2.4.2024

Český hydrometeorologický ústav

hledá pracovníka na pozici:

Výzkumný a vývojový pracovník – Dálkový průzkum Země a GIS

Popis činnosti:

  • práce na výzkumné oblasti Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace – „Dálkový průzkum Země a geografické informační systémy – Rozvoj metod, technik a nástrojů dálkového průzkumu a geografických informačních systémů v České republice“ 
  • řešení výzkumných cílů může být přizpůsobeno odbornému zaměření
  • digitalizace a zpracování geodat
  • prostorové analýzy v GIS
  • zpracování dat DPZ za účelem jejich využití v rámci činností ČHMÚ

 

Více informací na https://www.chmi.cz/o-nas/nabidka-zamestnani

Reportáž o eye-trackingu

28.3.2024

Prohlédněte si reportáž o našem Eye-Tracking výzkumu!

Dovolujeme si vám představit reportáž vytvořenou studentem žurnalistiky Martinem Kubešem, který ji zpracoval v rámci samostatného projektu během svého studia. V reportáži představujeme eye-tracking a praktické možnosti jeho využití v interdisciplinárním výzkumu.
Video si můžete prohlédnout na následující adrese: https://www.youtube.com/watch?v=7Df6uK_2qc4

Check out the report on our Eye-Tracking research!

We are pleased to present a report created by journalism student Martin Kubeš, who processed it as part of an independent project during his studies. The report introduces eye-tracking and its practical applications in interdisciplinary research.

You can view the video at the following address: https://www.youtube.com/watch?v=7Df6uK_2qc4