Skip to main content

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Katedra geoinformatiky nabízí od akademického roku 2021/2022 novou formu celoživotního vzdělávaní pro pedagogické pracovníky (DVPP).

 • Přesné termíny výukových programů jsou uvedeny níže a nacházejí se také na https://www.prf.upol.cz/.
 • Přihlášení do kurzů pro probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Jakuba Koníčka jakub.konicek@upol.cz

#zeměpis

#výuka

#mapa

#video

#infografika

1. Mapy pro výuku zeměpisu aneb Kde najdu mapy pro svoji výuku zeměpisu?
 • Lektoři kurzu: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., Mgr. Jakub Koníček a Mgr. Radek Barvíř
 • Termín kurzu: středa 12. 10. 2022, od 9:00 do 15:00 (8 vyučovacích hodin) 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč.
 • Přihlásit se: ZDE

O čem je kurz?

Kurz MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím jednoduchého a intuitivního využití tematických map. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině.

Prostřednictvím přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu, základními principy a možnostmi zapojení map do výuky, volně dostupnými zdroji využitelnými k jednoduché přípravě vyučovací hodiny, pracovního materiálu nebo kontrolního testu. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách.

Obsah kurz je rozdělen do pěti navazujících bloků:

 1. Kartografie ve výuce zeměpisu
 2. Mapy pomocníkem, ne strašákem
 3. Jak využívat mapy ve výuce?
 4. Kde najít správné mapy pro výuku?
 5. Příkladové výklady a úkoly s mapou v hodině

Všechny bloky probíhají v gesci Katedry geoinformatiky UP, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři vedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky.  Jednotlivé bloky probíhají ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci kurzu setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

Co je cílem kurzu?

Hlavním cílem kurzu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům zeměpisu při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí výukového procesu:

 1. Představit využití kartografie ve výuce zeměpisu při respektování aktuálních trendů
 2. Ukázat dostupnost map, efektivitu a jednoduchost jejich využití ve výuce, nejen pro žáky ale i učitele
 3. Prakticky představit využití map ve výuce na tematických příkladech
 4. Poskytnout přehledný seznam jednoduchých dohledatelných zdrojů map a geografických podkladů, volně a lehce využitelných v hodině
 5. Názorně předvést aplikaci představených podkladů na tematicky zaměřené ukázkové hodině zeměpisu

Dosažením všech cílů se zatraktivní a zvýší celkové kvality učebního procesu zeměpisu. Rovněž se zefektivní a inovuje práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v programu.

Co budete umět po absolvování kurzu?

Absolvent kurzu MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně nalézt vhodné tematicky zaměřené mapy pro svou výuku. Porozumí důležitým kartografickým termínům, orientuje se v aktuálních trendech dostupnosti map na internetu a vhodně používá volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž orientuje v nabídce moderních kartografických produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování kurzu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli zeměpisu.

Jak kurz probíhá?

Výuka kurzu je rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. Teoretická část probíhá formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout účastníkům kurzu obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu. Praktická část je realizována prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně. Výuka probíhá prezenčně ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).

2. Výuka zeměpisu s vlastními mapami aneb Jak si udělám vlastní mapu do výuky zeměpisu?
 • Lektoři kurzu: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. | Mgr. Jakub Koníček | Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
 • Termín kurzu: středa 14. 9. 2022 , od 9:00 do 15:00 (8 vyučovacích hodin) 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč.
 • Přihlásit se: ZDE

 

O čem je kurz?

Kurz MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím jednoduchého a intuitivního využití tematických map.

Kurz VÝUKA ZEMĚPISU S VLASTNÍMI MAPAMI je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím inovativních a progresivních metod tvorby map a jejich správného využití ve výuce. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině. Formou přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu. Naučí se vytvářet vlastní mapy nebo mapové aplikace posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách.

Obsah kurzu je rozdělen do pěti navazujících bloků:

 1. Mapy ve výuce zeměpisu
 2. Kde najít správné zdroje pro tvorbu map (nejen) do výuky?
 3. Tvorba mapy, mapové aplikace v přípravě hodiny zeměpisu
 4. Příprava a využití vlastních map ve výuce tematických celků zeměpisu
 5. Praktické úkoly s mapou a jejich řešení

Všechny bloky probíhají v gesci Katedry geoinformatiky UP, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři vedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky probíhají ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

Co je cílem kurzu?

Hlavním cílem kurzu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům zeměpisu při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí kurzu:

 1. Představit základní principy tvorby map aplikovatelné v hodinách zeměpisu i mimo ní.
 2. Poskytnout a prakticky ukázat nejaktuálnější přehled nejpoužívanějších zdrojů dat aplikovatelných ve výuce
 3. Prakticky naučit pedagogy tvořit mapy pomocí otevřených softwarů
 4. Názorně aplikovat tvorbu map na vybrané téma z kurikula výuky zeměpisu
 5. Společně řešit a debatovat nad vybranými úkoly s mapami

Dosažením všech cílů se předpokládá zatraktivnění a zvýšení celkové kvality učebního procesu zeměpisu. Rovněž se zefektivní a inovuje práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v kurzu.

Co budete umět po absolvování kurzu?

Absolvent kurzu MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně nalézt vhodné tematicky zaměřené mapy pro svou výuku. Porozumí důležitým kartografickým termínům, orientuje se v aktuálních trendech dostupnosti map na internetu a vhodně používá volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž orientuje v široké škále moderních kartografických produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování kurzu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli zeměpisu.

Jak kurz probíhá?

Výuka kurzu je rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. Teoretická část probíhá formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu. Praktická část programu se realizuje prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně. Výuka probíhá prezenčně v specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).

3. Výuka s infografikami
 • Lektoři kurzu: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. | Mgr. Jakub Koníček | Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
 • Termín kurzu: středa 9. 11. 2022, od 9:00 do 15:00 (8 vyučovacích hodin) 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč.

O čem je kurz?

Výukový program VÝUKA S INFOGRAFIKAMI je koncipován pro rozvoj současné výuky jakéhokoli předmětu ZŠ, gymnázií a SOŠ prostřednictvím lehce a bezplatně dostupných zdrojů, programů a nástrojů pro jejich nalezení i tvorbu, a jejich správného využití ve výuce. Infografika je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení učiva názornou a jednoduchou formou ve vyučovací hodině. Díky rychlému rozvoji výpočetní techniky a otevíraní online zdrojů i nástrojů, může každý vyučující infografiku lehce najít, vytvořit a využít.

Formou praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí infografiky ve výuce a naučí se vytvářet vlastní infografiky pomocí série jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím infografiky vycházející z kurikul vyučovacích předmětů na základních a středních školách.

Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků:

 1.  Co je infografika? – základní informace o formátech, objemech dat, autorských právech, metod zapojení do výuky
 2.  Kde najít vhodné infografiky do výuky?
 3.  Kde najít vhodné zdroje a nástroje pro vlastní infografiku?
 4.  Jak vytvořit vlastní infografiku v rámci přípravy výuky – praktická tvorba tematické infografiky, její export a možnosti implementace do výukové hodiny
 5. Praktické příklady využití infografiky ve výuce

Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky.

Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde můžou nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

Co je cílem kurzu?

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí výukového procesu:

 1. Představit základní principy tvorby infografiky aplikovatelné ve výuce i mimo ní.
 2. Poskytnout a prakticky ukázat nejaktuálnější přehled nejpoužívanějších zdrojů infografických podkladů lehce aplikovatelných ve výuce
 3. Prakticky naučit pedagogy tvořit infografiky pomocí online otevřených softwarů
 4. Názorně aplikovat tvorbu infografiky na vybrané téma z kurikula výuky vyučovacího předmětu
 5. Společně řešit a debatovat nad vybranými úkoly z výukového procesu

Dosažením všech cílů se předpokládá zatraktivnění a zvýšení celkové kvality učebního procesu. Rovněž se předpokládá zefektivnění a inovace práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v programu.

Co budete umět po absolvování kurzu?

Absolvent vzdělávacího programu VÝUKA S INFOGRAFIKAMI bude schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně vytvořit vhodná tematicky zaměřená infografiky pro svou výuku. Bude schopen porozumět důležitým termínům, orientovat se v aktuálních trendech dostupnosti infografik na internetu a vhodně používat volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž bude orientovat v široké škále moderních softwarových produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování vzdělávacího programu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli.

Jak kurz probíhá?

Výuka kurzu je rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. Teoretická část probíhá formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu. Praktická část programu se realizuje prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně. Výuka probíhá prezenčně v specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).

4. Video ve výuce
 • Lektoři kurzu: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. | Mgr. Jakub Koníček | Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
 • Termín kurzu: středa 30. 11. 2022 , od 9:00 do 15:00 (8 vyučovacích hodin) 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč.

  O čem je kurz?

  Výukový program VIDEO VE VÝUCE je koncipován pro rozvoj současné výuky jakéhokoli předmětu ZŠ, gymnázií a SOŠ prostřednictvím běžně dostupných zdrojů videoprogramů a nástrojů na jejich editaci a jejich správného využití ve výuce. Video je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení učiva ve vyučovací hodině a díky prudkému rozvoji a demokratizaci výpočetní techniky je dostupný a využitelný každému vyučujícímu.

  Formou praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí videa ve výuce a naučí se vytvářet vlastní videa posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím videa vycházející z kurikul vyučovacích předmětů na základních a středních školách.

  Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků:

  1. O videu – základní informace o formátech, objemech dat, autorských právech, metod zapojení do výuky
  2. Kde najít vhodné zdroje pro tvorbu videa do výuky?
  3. Tvorba videa v přípravě výuky – jak stáhnout video, jak editovat (stříhat, spojovat), jak upravit zvuk (ztlumit, přidat, namluvit, vč. bank hudby), jak přidat svoje fotky, svoje videa, svoje prezentace, svoje titulky, jak video exportovat
  4. Tvorba videozáznamu vlastní výuky a její úprava
  5. Praktické úkoly s videem a jejich řešení

  Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky.

  Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde můžou nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

  Co je cílem kurzu?

  Hlavním cílem vzdělávacího programu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí výukového procesu:

  1. Představit základní principy tvorby videa aplikovatelné ve výuce i mimo ní.
  2. Poskytnout a prakticky ukázat nejaktuálnější přehled nejpoužívanějších zdrojů videosekvencí aplikovatelných ve výuce
  3. Prakticky naučit pedagogy tvořit videa pomocí otevřených softwarů
  4. Názorně aplikovat tvorbu videa na vybrané téma z kurikula výuky vyučovacího předmětu
  5. Společně řešit a debatovat nad vybranými úkoly

  Dosažením všech cílů se předpokládá zatraktivnění a zvýšení celkové kvality učebního procesu. Rovněž se předpokládá zefektivnění a inovace práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v programu.

  Co budete umět po absolvování kurzu?

  Absolvent vzdělávacího programu VIDEO VE VÝUCE bude schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně vytvořit vhodná tematicky zaměřená videa pro svou výuku. Bude schopen porozumět důležitým termínům, orientovat se v aktuálních trendech dostupnosti videí na internetu a vhodně používat volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž bude orientovat v široké škále moderních softwarových produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování vzdělávacího programu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli.

  Jak kurz probíhá?

  Výuka kurzu je rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. Teoretická část probíhá formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu. Praktická část programu se realizuje prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně. Výuka probíhá prezenčně v specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).