Skip to main content

Projekty

  •  

Nalezeno 173 záznamů | Stránka 1 z 4 | Načíst další |

Trvání Název Zdroj
2024 - 2028 BeeBrilliant: Odhalování podstaty odolnosti včel medonosných k nepříznivým podmínkám kombinací genomického, biochemického a geoinformatického přístupu MŠMT (Bilaterální projekty ČR - USA) , LU - INTER-EXCELLENCE II (2022 - 2029)
2024 - 2028 Strategie pro mitigaci vlivu roztoče Varroa destructor a přidružených viróz na zdraví a vitalitu včelstev v měnících se klimatických podmínkách ČR Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II (2024 - 2032)
2023 - 2028 Olomouc 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost NAKI III, projekt č. DH23P03OVV018
2023 - 2027 Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí MK DH23_J_P1 (NAKI III)
2023 - 2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050
2023 - 2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. projektu: DH23P03OVV010
2023 - 2027 Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů Ministerstvo kultury, NAKI III
2023 - 2027 Můj dům, můj hrad – středověká panská sídla na střední Moravě Ministerstvo kultury, NAKI III
2023 - 2027 Friedrich kardinál von Fürstenberg – poslední aristokrat na stolci olomouckých arcibiskupů DH - Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (2023 - 2030)
2024 - 2026 Potenciál nových zdrojů dat v oblasti hranic – mezery ve znalostech (BorderData) MŠMT (INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUABA (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - BAVORSKO))
2024 - 2026 EnCLOD (Enhancing governance Capacities of local authorities using Open Data) European Commission - Interreg Central Europe Programme
2023 - 2026 Shaping innovations in education for sustainable development: contextualizing geosciences, new technologies, and serious games with climate change (Shape2Gether) Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships (2023-1-CZ01-KA220-HED-000165086)
2023 - 2026 ENGAGEgreen (Enhancing Institutional Capacities and Researchers’ Competences for Policy Engagement for Green and Digital Transitions) ERASMUS+, project no. 2023-1-DE01-KA220-HED-000157347
2024 - 2026 Governance mechanisms for cross-border functional areas (CROSSGOV) ESPON EGTC (European Grouping on Territorial Cooperation)
2023 - 2025 Influence of environmental determinants on active transport of Czech children and adolescents in the context of 24-hourbehavioural patterns UPOL - JG_2023_007
2023 - 2025 Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací GAČR
2024 - 2025 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií III IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2024_018)
2023 - 2025 Evaluation of hazard-mitigating hybrid infrastructure under climate change scenarios GAČR 23-04520L
2022 - 2024 Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků TACR – PPŽ5 - SS05010135
2022 - 2024 Subdodávka do projektu TAČR SS05010134 – Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny TAČR / ÚVGZ AV ČR
2022 - 2024 SUBEUA (Urbanism and Suburbanization in the EU Countries and Abroad: Reflection in the Humanities, Social Sciences, and the Arts) ERASMUS+, č. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000023281
2022 - 2024 MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích SFŽP ČR – Norské fondy
2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017)
2020 - 2023 Impact of European Union Policies on GeoSciences (EUGeo) Jean Monnet Module (no. 621195-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-MODULE)
2020 - 2023 Data mining and analyzing of urban structures as contribution to European Union studies ERASMUS+ Jean Monnet Module, Project No. 620791-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-MODULE
2020 - 2023 Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky TA ČR
2020 - 2023 Promoting active citizenship through innovative geoparticipatory methods to tackle wicked-environmental problems (EduChange 2.0) Erasmus+ KA2 Strategické partnerství (no. 2020-1-CZ01-KA203-078349)
2021 - 2023 Transferring contact, technology- and field-based education to digital: methods and tools for geosciences training (DigiGeo) Erasmus+ KA2 Strategic partnership (no. 2020-1-CZ01-KA226-HE-094425)
2021 - 2023 BeeClim: úspěšné včelaření v době klimatické změny SFŽP Norské fondy
2021 - 2023 ZEDA GAMA 2 TAČR TP01010015 (Proof-of-Concept)
2018 - 2023 Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy NAKI II
2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027)
2022 - 2022 Modelling of spatiotemporal variability of selected bioclimatic factors of the landscape using open data in GIS (DSGC Igráček 2021) UPOL
2022 - 2022 Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje
2022 - 2022 Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce Statutární město Olomouc
2022 - 2022 Dopravní průzkum chování obyvatel města Olomouce Statutární město Olomouc
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit NAKI II
2020 - 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit Ministerstvo kultury ČR NAKI II, reg. č. DG20P02OVV029
2019 - 2022 Spationomy 2.0: Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games ERASMUS+, č. 2019-1-CZ01-KA203-061374
2018 - 2022 Významné stromy – živé symboly národní a kulturní identity NAKI II
2017 - 2022 RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2022 - 2022 Mapping for Suitability of Pro-organic farming areas in selected 8 wards (before VDCs) of Dolakha District of Nepal Rural Reconstruction Nepal (RRN)
2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2021_020)
2021 - 2021 Tvorba GIS vrstev a modelování pro projekt TransAdapt UVGZ AV ČR, v.v.i.
2018 - 2021 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) TA ČR
2018 - 2021 Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv GAČR
2020 - 2021 Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2020_027)
2020 - 2020 Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření Statutární město Olomouc
2018 - 2020 Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation GAČR
2018 - 2020 Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO) GAČR (18-12166S)
Nalezeno 173 záznamů | Stránka 1 z 4 | Načíst další |