Skip to main content

Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro prostorové analýzy, modelování a vizualizaci jevů reálného světa.
Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešeným disertačním pracím studentů doktorského studia:
KA 1 Pokročilé metody geovizualizace a hodnocení kartografických produktů,
KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování socioekonomických jevů a krajinných systémů.