Skip to main content

Členství a partnerství

Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu. Katedra jako celek, její jednotliví pracovníci i studenti jsou členy mnoha odborných českých i celosvětových sdružení v oboru kartografie a geoinformatiky.

Katedra geoinformatiky je kolektivním členem České asociace pro geoinformace (www.cagi.cz), spoluorganizuje její akce a podílí se na jejím rozvoji

Katedra geoinformatiky je kolektivním členem České kartografické společnosti (www.czechmaps.cz), spoluorganizuje její akce a významně se podílí na jejím rozvoji. KGI se podílí se na zajištění soutěže Mapa roku a do konce roku 2017 KGI zajišťovala i Soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik. Na své půdě pořádá každoroční Kartografický den a v roce 2009 hostila 18. kartografickou konferenci.

Katedra geoinformatiky je kolektivním členem, spoluorganizuje její akce a podílí se na jejím rozvoji. Katedra geoinformatiky úzce spolupracuje s Českou geografickou společností (www.geography.cz) a je sídlem její sekce kartografie a GIS.

Katedra geoinformatiky úzce spolupracuje se Společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (www.sfdp.cz).

Katedra geoinformatiky se aktivně podílí na řadě akcí Mezinárodní kartografické asociace (icaci.org) a je zde zastoupena v několika komisích a pracovních skupinách.

Katedra geoinformatiky podporuje činnost Mezinárodní geografické unie (igu-online.org) a je zastoupena v Komisi pro geografické informační systémy.

Katedra geoinformatiky je v úzkém kontaktu se Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku (www.sagi.sk).

Katedra geoinformatiky je přidruženým členem AGILE (www.agile-online.org).

Katedra geoinformatiky je jubilejním 100. členem celosvětové sítě laboratoří ICA-OSgeo (www.geoforall.org). Více informací zde.

Katedra geoinformatiky je členem Digital Earth Alliance (součást EUROGI), což je skupina evropských vysokých škol, které nabízejí studijní programy v oboru Geoinformace (GI). Spolupracují na vytvoření jednotné značky pro propagaci studia GI a zvýšení povědomí o kariérních příležitostech v tomto oboru.