Skip to main content

Významné publikace za posledních 5 let

  •  

Nalezeno 161 záznamů | Stránka 1 z 4 | Načíst další |

Kategorie Citace
jimp Rypl, O., Macků, K., Pászto, V. (2024): The quality of life in Czech rural and urban spaces. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 43. https://doi.org/10.1057/s41599-023-02423-1
jimp Guerra‐García, A., Trněný, O., Brus, J., Renzi, J. P., Kumar, S., Bariotakis, M., ... & Smýkal, P. (2024). Genetic structure and ecological niche space of lentil's closest wild relative, Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. Plant Biology.
jimp Fryčák T, Fürst T, Koprna R, Špíšek Z, Miřijovský J, Humplík JF (2024) Crop growth dynamics: Fast automatic analysis of LiDAR images in field-plot experiments by specialized software ALFA. PLoS ONE 19(1): e0297153. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297153
jimp Vorlíček, M., Stewart, T., Dygrýn, J., Rubín, L., Mitáš, J., Burian, J., Duncan, S., Schipperijn, J., & Pratt, M. (2024). Where Are Czech Adolescents Active? The Patterns of Movement and Transport Behavior in Different Active Living Domains. Journal of Physical Activity and Health, 1(aop), 1–9. https://doi.org/10.1123/JPAH.2023-0212
jimp Dobesova, Z. Evaluation of Orange data mining software and examples for lecturing machine learning tasks in geoinformatics, Computer Applications in Engineering Education, 2024, Wiley, USA, ISSN 1061-3773, eISSN 1099-0542, https://doi.org/10.1002/cae.22735
d Popelka, S., Dorušáková, J., Vanicek, T. (2024). Sightlines of Democracy: An Eye-Tracking Study on Election Map Engagement 9th International Conference on Cartography & GIS, Nessebar, Bulgaria.
d Popelka, S., Kominek, J., Vojtechovska, M. (2024). Exploring Geological Map Usability Through Sequence Chart Visualization. Proceedings of the 2024 Symposium on Eye Tracking Research and Applications,
d Vanicek, T., Beitlova, M., Popelka, S., & Vojtechovska, M. (2024). Exploring Methods for Evaluation of Dynamic and Interactive Maps 9th International Conference on Cartography & GIS, Nessebar, Bulgaria.
jimp Vaníček, T., Popelka, S. (2023) The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(3), 95, https://doi.org/10.3390/ijgi12030095
Jsc Plánka, M., Pechanec, V. (2023): Application of the CZ-Globio Model in Beskydy Protected Landscape Area. Journal of Landscape Ecology, Vol: 16, No. 1. doi: 10.2478/jlecol-2023-0002
jimp Včeláková, R.; Prokopová, M.; Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Cudlín, O.; Alhuseen, A.M.A.; Purkyt, J.; Cudlín, P. Assessment and Spatial Distribution of Urban Ecosystem Functions Applied in Two Czech Cities. Appl. Sci. 2023, 13, 5759. https://doi.org/10.3390/app13095759
jimp Vyvlečka, P.; Pechanec, V. Optical Remote Sensing in Provisioning of Ecosystem-Functions Analysis—Review. Sensors 2023, 23, 4937. https://doi.org/10.3390/s23104937
jimp Pechanec, V., Prokopová, M., Salvati, L. et al. Toward spatially polarized human pressure? A dynamic factor analysis of ecological stability and the role of territorial gradients in Czech Republic. Environ Monit Assess 195, 819 (2023). https://doi.org/10.1007/s10661-023-11391-7
jimp Pavlačka, D., Kaim, D., Ostafin, K., Burian, J. (2023): Changes in Spatial Discontinuity in Settlement Patterns in the Czech-Polish Border Area: A Case Study of Těšín Silesia. Papers in Regional Science, no. January: 1–23. https://doi.org/10.1111/pirs.12732.
jimp Macků, K., Burian, J., Vodička, H. (2023): Implementation of GIS Tools in the Quality of Life Assessment of Czech Municipalities. ISPRS International Journal of Geo-Information 12 (2). https://doi.org/10.3390/ijgi12020043.
jimp Burian, J., Barvíř, R., Pavlačka, D., Pánek, J., Chovaneček, J., Pászto, V. (2023): Geoparticipation in the Czech Municipalities: Index Based Quantitative Approach. Journal of Maps 19 (1). https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2231006.
jimp Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381
jimp Porti Suarez, A., Popelka, S. (2023) Design Aspects for COVID-19 Dashboards – Evidence from Eye-Tracking Evaluation, International Journal of Human–Computer Interaction, DOI: 10.1080/10447318.2023.2272078
Ostatní Rypl, O., Burian, J. (2023): Agregace datových zdrojů pro tvorbu reprezentativní vrstvy distribuce obyvatelstva Olomouckého kraje. Urbanismus a územní rozvoj, 2023(5), 36–47.
jimp Chvátal, R., Slezáková, J., Popelka, S. (2023) Analysis of problem‑solving strategies for the development of geometric imagination using eye‑tracking, Education and Information Technologies, DOI: 10.1007/s10639-023-12395-z
Ostatní Jakubínský, J., Babej, J., Němejcová, D., Pechanec, V., Kožený P. Vzniká nový přístup k hodnocení hydromorfologického stavu vodních útvarů v České republice. Vodní hopodářsřtví. 2023, 73(11): 25-27.
Jsc Krásná, K., Štěrbová, L., Prokopová, M., Jakubínský, J., Vyvlečka, P., Pechanec, V.: Ecological Status of Floodplains and Their Potential to Store Carbon: Case Study from Three Watersheds in the South Moravian Region, Czech Republic. Journal of ladscape ecology.2023, 16(3).
d Pechanec, V., Kilianová, H.Machar, I. (2023): THE ROAD FROM THE CITY TO THE FOREST. OR HOW FAR IS THE URBAN MAN FROM A FUNCTIONAL FOREST? In. Fialová, J. (ed.) Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? 14. Conference Proceedings: 2023, 9-11.-13. 2022. Brno: Mendel University in Brno, 2023, pp. 326 - 330. ISBN: 978-807509905-1
d Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V. (2023): BIOCULTURAL DIVERSITY: SACRAL MONUMENTS AS HABITATS FOR BIRDS In. Fialová, J. (ed.) Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? 14. Conference Proceedings: 2023, 9-11.-13. 2022. Brno: Mendel University in Brno, 2023, pp. 27-30. ISBN: 978-807509905-1
jimp Murgaš, F., Macků, K., Grežo, H., & Petrovič, F. (2023). The concept of quality of life and its application using the World Value Survey Wave 7: Slovak experience. GeoJournal. https://doi.org/10.1007/s10708-023-10969-5
jimp Kirschner, V., Macků, K., Moravec, D., & Maňas, J. (2023). Measuring the relationships between various urban green spaces and local climate zones. Scientific Reports, 13(1), 9799. https://doi.org/10.1038/s41598-023-36850-6
jimp Kaim, D., Helmers, D. P., Jakiel, M., Pavlačka, D., & Radeloff, V. C. (2023). The wildland-urban interface in Poland reflects legacies of historical national borders. Landscape Ecology. https://doi.org/10.1007/s10980-023-01722-x
jimp Kučera M., Dobešová Z. Evaluation of changes in corridor railway traffic in the Czech Republic during the pandemic year 2020, Geographia Cassoviensis, 17(1), 2023, ISSN (print) 1337-6748, ISSN (online) 2454-0005, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, https://doi.org/10.33542/GC2023-1-03
b Ireinová, M. – Voženílek, V. – Koníček, J. et al. (2023). Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. M.A.P.S.
jimp Netek, R.; Pohankova, T.; Bittner, O.; Urban, D. Geospatial Analysis in Web Browsers—Comparison Study on WebGIS Process-Based Applications. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2023, 12, 374. https://doi.org/10.3390/ijgi12090374
jimp Vahalík, P.; Van Damme, K.; Nétek, R.; Habrová, H.; Tulková, J.; Lengálová, K.; Zejdová, L.; Avoiani, E.; Maděra, P. UAV Inventory of the Last Remaining Dragon Tree Forest on Earth. Forests 2023, 14, 766. https://doi.org/10.3390/f14040766
jimp Renzi, J. P., Garayalde, A. F., Brus, J., Pohankova, T., Smýkal, P., & Cantamutto, M. A. (2023). Environmental and agronomic determinants of hairy vetch (Vicia villosa Roth) seed yield in rainfed temperate agroecosystems. European Journal of Agronomy, 147, 126822.
jimp Brodschneider, R., Schlagbauer, J., Arakelyan, I., Ballis, A., Brus, J., Brusbardis, V., ... & Gray, A. (2023). Spatial clusters of Varroa destructor control strategies in Europe. Journal of Pest Science, 96(2), 759-783.
jimp Strejčková, B., Mazzucotelli, E., Čegan, R., Milec, Z., Brus, J., Çakır, E., ... & Šafář, J. (2023). Wild emmer wheat, the progenitor of modern bread wheat, exhibits great diversity in the VERNALIZATION1 gene. Frontiers in Plant Science, 13, 1106164.
jimp Sedláček, J., Lenďáková, Z., Bábek, O., Miřijovský, J., Kielar, O., & Žídek, M. (2023). A comprehensive view of sedimentation and erosion processes in small reservoirs: a case study of the Pocheň reservoir, Czech Republic. Hydrological Sciences Journal, 68(5), 685-699.
jimp Machar, I., Šimek,P., Schlossárek,M., Pechanec,V., Petrovič, F., Brus, J., Špinlerová, Z., Seják, J. Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks, Urban Forestry & Urban Greening, 2022, 67, 127427.
jimp Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Purkyt, J.; Prokopová, M.; Včeláková, R.; Cudlín, O.; Vyvlečka, P.; Cienciala, E.; Cudlín, P. Selected Aspects of Carbon Stock Assessment in Aboveground Biomass. Land 2022, 11, 66
jimp Popelka, S., Burian, J., Beitlova M. (2022) Swipe versus multiple view: a comprehensive analysis using eye-tracking to evaluate user interaction with web maps, Cartography and Geographic Information Science. https://doi.org/10.1080/15230406.2021.2015721
jimp Tangwa, E.; Pechanec, V.; Brus, J.; Vyvlecka, P. Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic. Diversity 2022, 14, 235. https://doi.org/10.3390/d14040235
b Pászto, V., Macků, K., & Burian, J. (2022): Anti- and Post-COVID-19 Measures Taken by the Czech Government in Relation to the Spatial Distribution of COVID-19 Indicators. In C. N. Silva (Ed.), Local Government and the COVID-19 Pandemic (Local and, pp. 507–536). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91112-6_20
jimp Jakubínský, J., Machová, K., Prokopová, M., Cudlín, O., Purkyt, J., Štěrbová, L., Pechanec, V., & Cudlín, P. (2022). Assessment of the potential natural status of riparian zones in the Czech Republic. River Research and Applications, 1–13. https://doi.org/10.1002/rra.4061
jimp Burian, J., Zapletal, J., & Pászto, V. (2022). Disaggregator – a tool for the aggregation and disaggregation of spatial data. Earth Science Informatics, 1, 17. https://doi.org/10.1007/s12145-021-00737-9
jimp Netek, R., Burian, J., Paszto, V., Barvír, R., & Chloupek, J. (2022): Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia) Journal of Maps, 1–81–8. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2099315
c Piňos, J., & Burian, J. (2022). The Application of City-Building Games in Spatial Planning. In J. Pánek (Ed.), Geoparticipatory Spatial Tools (pp. 147–185). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05547-8_8
c Burian, J., & Kočvarová, B. (2022). Open Data and Its Role in Geoparticipation. In J. Pánek (Ed.), Geoparticipatory Spatial Tools (pp. 59–86). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05547-8_4
c Burian, J., Pánek, J., & Pászto, V. (2022). Geospatial Technologies for Geoparticipation. In J. Pánek (Ed.), Geoparticipatory Spatial Tools (pp. 37–57). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05547-8_3
Ostatní Burian, J., Pechanec, V., Jindáček, M., Bittner, O., Kočvarová, B. (2022): Koncepce (open) datového portálu Olomouckého kraje. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 82 s.
Ostatní Burian, J., & Macků, K. (2022). Plán udržitelné městské mobility Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů, vyhodnocení dopravního průzkumu. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 30 s.
Jsc Kilianová, H., Pechanec, V., Prokopová, M., Kirchner, K. Functional connectivity of naturally valuable habitats in the Jeseníky Protected Landscape Area. Journal of Landscape Ecology, 15(2): 1-12, 2022. doi: 10.2478/jlecol-2022-0008
Ostatní Rypl, O. (2022): Technologie mobilního mapování využívané v pracích studentů českých vysokých škol. Geodetický a kartografický obzor, 68/110(2), 33–42.
Nalezeno 161 záznamů | Stránka 1 z 4 | Načíst další