Skip to main content

Úspěchy

Naši studenti se každoročně účastní mnoha odborných soutěží a konferencí, na kterých pravidelně získávají úspěchy a ocenění.
 • O cenu děkana 2023

  • Absolutní vítěz sekce Vědy o Zemi a 1. místo v Bakalářské sekci Martin KUKRÁL
  • 2. místo v Bakalářské sekci Vědy o Zemi Jiří VYSLOUŽIL
  • 1. místo v Magisterské sekci Vědy o Zemi Bc. Kateřina BEČICOVÁ
  • 2. místo v Magisterské sekci Vědy o Zemi  Bc. Michaela VOJTĚCHOVSKÁ
  • 1. místo v Doktorské sekci Vědy o Zemi Mgr. Pavel VYVLEČKA
  • 2. místo v Doktorské sekci Vědy o Zemi Mgr. Tereza POHANKOVÁ
  • 3. místo v Doktorské sekci Vědy o Zemi Mgr. Oldřich RYPL

  Gisáček 2023

  • 1. místo v Magisterské sekci Michaela VOJTĚCHOVSKÁ
  • 2. místo v Magisterské sekci Michal PLÁNKA
 • O cenu děkana 2022

  • Absolutní vítěz sekce Vědy o Zemi a 1. místo v Magisterské sekci Bc. Jakub ŽEJDLÍK
  • 3. místo v Magisterské sekci Vědy o Zemi Bc. Tomáš VANÍČEK
  • 3. místo v Bakalářské sekci Vědy o Zemi Vojtěch JABŮREK
  • Vítěz posterové sekce Bc. Jakub ŽEJDLÍK

  Gisáček 2022

  • 1. místo v Bakalářské sekci Radim HOLUB
  • 3. místo v Bakalářské sekci Michal POTOČIAR
  • 1. místo v Magisterské sekci Jakub ŽEJDLÍK
 • Cena rektora UP 2021

  • 3. místo Bc. práce Kateřina BEČICOVÁ
  • 2. místo Mgr. práce: Hana ZAJÍCOVÁ

  GISáček 2021, Ostrava

  1. místo Mgr. práce Tereza NOVÁKOVÁ

 • O cenu děkana PřF UP 2020 kategorie Vědy o Zemi

  bakalářské práce

  • 1. místo – Ondřej BEIMANN
  • 3. místo – Alexandra PLACHTOVÁ

  magisterské práce

  • 1. místo – Minha Noor SULTAN

  doktorské práce

  • 1. místo – Radek BARVÍŘ
  • 2. místo – Jakub KONÍČEK
  • 3. místo – Markéta BEITLOVÁ

  posterová sekce

  • 1. místo – Leonard LUZ
  • 2. místo – Jakub KONÍČEK
  • 3. místo – Minha Sultan NOOR

  Celkový vítěz sekce Vědy o Zemi: Ondřej BEIMANN

  Celkový fakultní vítěz: Ondřej BEIMANN

  MAPA ROKU 2020

  kategorie Kartografické výsledky studentských prací

  • nominace: Tomáš VANÍČEK, David ČIHÁK, Jakub ŽEJDLÍK, Jan CHLOUPEK
  • ocenění Mapa roku 2020: David ČIHÁK

  kategorie Atlasy, soubory a edice map

  • nominace: KGI: sada hmatových map, Atlas nářečí českého jazyka

  kategorie Samostatná kartografická díla

  • účast: MAPS Num. 17 – Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů
  • Zvláštní ocenění: KGI za inovativní přístup v české tyflokartografii

  O cenu děkana PřF UP 2020

  bakalářské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 3. místo – Petra ĎURIANČÍKOVÁ

  magisterské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 1. místo – Přemysl DRATVA
  • 3. místo – Barbora KOČVAROVÁ

  doktorské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 1. místo – Radek BARVÍŘ
  • 2. místo – Markéta BEITLOVÁ

  posterová sekce

  • 1. místo – Magdalena KUCHEJDOVÁ
  • 2. místo – Jakub ŹEJDLÍK

  GISáček 2020, Ostrava

  1. místo Mgr. práce Přemysl DRATVA
  2. místo Mgr. práce Barbora KOČVAROVÁ

  Speciální cena OpenGeoLabs  Přemysl DRATVA

  MAPA ROKU 2019, Praha/Olomouc

  nominace Martin SADÍLEK, Andrea HOHNOVÁ

  O cenu děkana PřF UP 2019

  bakalářské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 1. místo – Jakub KAPLAN
  • 2. místo – Marie ŠABATOVÁ

  magisterské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 2. místo – Tomáš TUHÁČEK

  doktorské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 1. místo – Tomáš BURIAN
  • 2. místo – Jan PIŇOS
  • 3. místo – Karel MACKŮ

  posterová sekce

  • 1. místo – Jakub KAPLAN
  • 2. místo – Martin SADÍLEK

  SPACE RACE HACKATHON 2019

  členové vítězného týmu – Daniel ČÁP, Lukáš PŘÍLESKÝ

  GISáček 2019 (Ostrava)

  1. místo Bc. práce Tereza NOVÁKOVÁ
  2. místo Mgr. práce Jakub KONÍČEK

  MAPA ROKU 2018

  nominace Barbora KOČVAROVÁ

  O nejlepší studentskou práci České geografické společnosti (Brno 2018)

  1. místo Tomáš TUHÁČEK

  Cena rektora UP 2018 nejlepším sportovcům

  • Filip HRIC

  O cenu děkana PřF UP 2018

  bakalářské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 1. misto – Lenka TRNOVÁ
  • 3. místo – Romana FILICKÁ

  magisterské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 1. místo – Lucie KRÁLOVÁ
  • 3. místo – Jakub KONÍČEK

  doktorské práce kategorie Vědy o Zemi

  • 1. místo – Tomáš POUR

  celkový vítěz kategorie Vědy o Zemi

  •  Lucie KRÁLOVÁ

  GISáček 2018 (Ostrava)

  Bakalářské práce

  1. místo Barbora KOČVAROVÁ

  MAPA ROKU 2017 (Česká kartografická společnost, Praha)

  nominace v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

  • Radek BARVÍŘ, Martin PORTEŠ, Barbora ŠVARCOVÁ

  ocenění v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

  • Martin PORTEŠ

  nominace v kategorii Atlasy, edice a soubory map

  • Atlas vysokého školství ČR

  GISáček 2017 (Ostrava)

  1. místo Mgr. práce Radek Barvíř

  Student GIS projekt 2017 (Praha)

  1. místo Radek Barvíř

  22. kartografická konference (Liberec 2017)

  • vítěz studentského grantu – Martin Porteš

  Farming by Satellite Prize (Berlín 2017)

  • 2. místo Tomáš Pohanka, Tomáš Pour, Antonín Benc

  O cenu děkana PřF UP 2017

  bakalářské práce

  • 1. misto – Martin Gabryš
  • 2. místo – František Pavlíček
  • 3. místo – Martin Porteš

  magisterské práce

  • 1. místo –Radek Barvíř
  • 2. místo – Tomáš Liczka

  celkový vítěz kategorie Vědy o Zemi a stipendium za mimořádnou společenskou prospěšnost práce

  • Radek Barvíř  

  doktorské práce

  • 1. místo – Tomáš Pohanka

  MAPA ROKU 2016 (Česká kartografická společnost, Praha)

  nominace v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

  • Lucie Králová, Andrea Hohnová, Radka Nováková, Tomáš Králík

  ocenění v kategorii Kartografické výsledky studentských prací

  • Andrea Hohnová

  nominace v kategorii Atlasy, edice a soubory map

  • Edice M.A.P.S. 

  Ocenění Mapa roku 2016 získala Univerzita Palackého v Olomouci za trvalý inovativní přístup k produkci vědeckých a odborných tematických map a atlasů v edici M.A.P.S.

  Cena rektora UP 2016 za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů

  • Tomáš Králík
  • Petra Hujňáková

  21. kartografická konference (Lednice 2015)

  vítězem kategorie Studentský grant se stala Stanislava Drahošová

  O cenu děkana PřF UP 2015

  Bakalářské práce

  • 1. místo – Markéta Stachová
  • 2. místo – Svatopluk Místecký
  • 3. místo – Radek Barvíř

  Magisterské práce

  • 1. místo – Robert Minařík
  • 3. – 4. místo – Stanislava Drahošová

  Celkový vítěz oboru Vědy o Zemi Robert Minařík

  GISáček 2015

  • 2. místo Bc. práce Radek Barvíř
  • 1. místo Mgr. práce Jan Šarata
  • 3. místo Mgr. práce Karel Macků

  O cenu děkana PřF UP 2014

  • 3. místo Bc. práce Karel Macků
  • 2. místo Mgr. práce Pavla Dědková

  GISáček 2014

  • 1. místo Bc. práce Tomáš Králík
  • 3. místo Bc. práce Marie Hrudičková

  O cenu rektora UP 2012

  • 1.místo Pavla Dědková
  • 3.místo Otmar Petyniak

  Clipboard04

  O cenu děkana PřF UP 2013

  • 3. místo Bc. práce Tomáš Pour
  • 2. místo Mgr. práce Hana Michlová

  GISáček 2013

  • 1. místo Bc. práce Karel Macků
  • 3. místo Mgr. práce Martin Klícha
  • 3. místo postery Jan Procházka

  Mapa roku 2012

  1. místo v kategorii Kartografické výsledky studentských prací: Ondřej Sadílek

  Clipboard03

  Student GIS Projekt 2012

  • 1. místo Bc. práce Hana Michlová

  Clipboard02

  GISáček 2012

  • 2. místo Mgr. práce Ondřej Veselý

  Clipboard01

  O cenu děkana 2012

  • 1. místo Bc. práce Tomáš Hedrich

  O cenu rektora 2012

  • 1. místo Bc. práce Jan Procházka
  • 1. místo Mgr. práce Ondřej Sadílek

  Student GIS Projekt 2011

  • 3. místo Mgr. práce Kateřina Pavková

  GISáček 2011

  • 3. místo Mgr. práce Michal Louthan
  • 1. místo Postery Michala Novosadová

  Cena děkana UP o nejlepší vědeckou práci v oboru Vědy o Zemi

  • Bakalářské práce: 3. místo Tomáš Pohanka
  • Magisterská práce: 2. místo Ondřej Sadílek
  • Magisterská práce: 3. místo Kristýna Leimerová
  • Doktorská sekce: 1.-2. místo Rostislav Nétek, Alena Vondráková
 • Cena děkana UP o nejlepší vědeckou práci v oboru Vědy o Zemi

  • Bakalářské práce: 3. místo Tomáš Pohanka
  • Magisterská práce: 2. místo Ondřej Sadílek
  • Magisterská práce: 3. místo Kristýna Leimerová
  • Doktorská sekce: 1.-2. místo Rostislav Nétek, Alena Vondráková

  Mapa roku 2010

  Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

  •   nominace: Stanislav Popelka

  Kategorie Kartografické výsledky studentských prací:

  •  nominace: Martin Mikloš, Jiří Sedoník, Zuzana Zapletalová

  Studentská vědecká odborná činnost 2010

  Diplomové práce – VĚDY O ZEMI
  • 1. místo Popelka Stanislav
  CELKOVÝ VÍTĚZ VĚDY O ZEMI
  • 1. místo Popelka Stanislav

  SVOČ 2009 - Stanislav Popelka s děkanem PřF UP

  Gisáček 2010

  Diplomové práce
  • 2. místo Brychtová Alžběta (UPOL): Automatická interaktivní 3D vizualizace digitálních dat
  Bakalářské práce
  • 2. místo Mikloš Martin (UPOL): Časové animace starých map
  • 3. místo Růžička Ondřej (UPOL): Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu
  • 4. místo Sedoník Jiří (UPOL): Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ

  Gisáček 2010 - Ondřej Růžička přebírá ocenění Gisáček 2010 - zástupci KGI UP Gisáček 2010 - Martin Mikloš přebírá ocenění Gisáček 2010 - Martin Mikloš přebírá ocenění Gisáček 2010 - neformální posezení po skonční konference

  Studentská vědecká odborná činnost 2009

  Bakalářské práce – VĚDY O ZEMI
  • 1. místo Sadílek ondřej

  SVOČ 2009 - poháry pro oceněné SVOČ 2009 - Alena Vondráková přebírá ocenění SVOČ 2009 - Alena Vondráková a Ondřej Sadílek SVOČ 2009 - Alena Vondráková a Ondřej Sadílek SVOČ 2009 - Alena Vondráková a Ondřej Sadílek

  Gisáček 2009

  Diplomové práce
  • 2. místo Alena Vondráková (UPOL): Analýza a geovizualizace environmentálních rizik
  • 3. místo Miroslav Pizur (UPOL): Webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území Bílých Karpat
  Bakalářské práce
  • 1. místo Ondřej Sadílek (UPOL): Plán parků filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací
  • 3. místo Zbyněk Janoška (UPOL): Faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonů

  Gisáček 2009 - Alena Vondráková s oceněním Gisáček 2009 - posluchači z řd KGI UP

  Studentská vědecká odborná činnost 2008

  Bakalářské – VĚDY O ZEMI
  • 1. místo Vondráková Alena
  Diplomové práce – VĚDY O ZEMI
  • 1. místo Heisig Jan
  CELKOVÝ VÍTĚZ VĚDY O ZEMI
  • 1. místo Heisig Jan

  SVOČ 2008 - oceněný Jan Heisig s děkanem PřF UP SVOČ 2008 - Jan Heisig a Alena Vondráková SVOČ 2008 - první zleva Jan Heisig SVOČ 2008 - první zleva Jan Heisig

  Gisáček 2008

  Bakalářské práce
  • 1. místo – Jung Filip
  • 2. místo – Válek Miroslav

  Gisáček 2008 - oceněný Jan Heisig Gisáček 2008 - ocenění Filip Jung a Miroslav Válek Gisáček 2008 - zástupci KGI UP Gisáček 2008 - ocenění Filip Jung a Miroslav Válek

  Geocup 2008

  Mapová kompozice
  • 1. místo – Morkesová Petra

  Gisáček 2007

  Bakalářské práce
  • 1. místo – Vondráková Alena

  Geocup 2007

  Mapová kompozice
  • 1. místo – Vondráková Alena
  Analýza dat
  • 1. místo – Veselý Ondřej

  Geocup 2007 - Jan Harbula při zpracování úkolu Geocup 2007 - Alena Vondráková přebírá ocenění Geocup 2007 - Alena Vondráková přebírá ocenění Geocup 2007 - Jan Harbula přebírá ocenění Geocup 2007 - Ondřej Veselý přebírá ocenění

  Gisáček 2006

  Bakalářské práce
  • 1. místo – Martínek Jan

  Geocup 2006

  Mapová kompozice
  • 1. místo – Heisig Jan
  Analýza dat
  • 2. místo – Harbula Jan

  Geocup 2006 - Lucie Burianová při zpracování úkolu vítež Geocup 2006 - Jan Harbula přebírá cenu Geocup 2006 - Jan Heisig při zpracování úkolu

  Gisáček 2005

  Bakalářské práce
  • 1. místo – Burian Jaroslav

  Geocup 2005

  Analýza dat
  • 1. místo – Harbula Jan

  vítež Geocupu 2005 Jan Harbula vítež Geocupu 2005 Jan Harbula vítež Geocupu 2005 Jan Harbula

  Gisáček 2004

  Bakalářské práce
  • 1. místo – Caudr Jiří