Skip to main content

Mobility

Jak vycestovat na zahraniční stáž

Možností, jak v průběhu studia vycestovat na zahraniční stáž je několik, avšak nejčastější variantou je studijní stáž v rámci programu ERASMUS+. 

ERASMUS+

Erasmus+ je program EU, který podporuje spolupráci mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání. Všechny podrobné a aktuální informace naleznete na stránkách Zahraničního oddělení UP.

 • Doba pobytu

  Obvykle 1 semestr (3-5 měsíců) v závislosti na délce semestru v zahraničí

 • Financování

  Odlišné pro každý stát, cca 480–600 EUR na měsíc (ubytování, doprava, stravování), nad rámec této částky si student hradí vše ze svého. U západních nebo severských států je potřeba počítat s vyššími výdaji. Výše stipendia se může lišit každý akademický rok, její aktuální výši najdete na webu Zahraničního oddělení.

 • Pro koho

  Studenti 2.–5. ročníku (nutné uzavřít 2. semestr studia), na vybraných pracovištích akceptují také studenty doktorského studia.

  Studium na domácí univerzitě neodpadá, je tedy nutné přizpůsobit učební plán, obvykle se však studium neprodlužuje ani nepřerušuje.

 • Studium

  V rámci programu ERASMUS je nutné skládat v zahraniční zkoušky nebo zápočty, předmětu absolvované v zahraničí jsou následně na základě žádosti uznávány na UP (např. jako C předměty). Nově je pro studenta povinností nechat na základě žádosti uznat minimálně jeden předmět v kategorii A nebo B (viz aktuální směrnice děkana PřF).

  Student má možnost v rámci každého studijního cyklu (Bc., Mgr., Ph.D.) absolvovat studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v celkové délce 12 měsíců v libovolné kombinaci obou kategorií pobytu

 • Přihláška

  Zájemci vyčkají na výběrové řízení, které probíhá vždy na začátku roku (leden, únor). Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace Mobility. Z přehledu pracovišť, se kterými má katedra uzavřenou smlouvu, jsou každoročně nabízeny všechny s uvedeným počtem studentů a měsíců pobytu. Součástí přihlášky je životopis a „motivační dopis“ (oboje v angličtině), ve kterém student uvede proč chce student vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty ho na pracovišti zajímají (viz. webové stránky jednotlivých pracovišť). Následuje krátký ústní pohovor, rovněž v cizím jazyce. U německy mluvících zemí je povolena němčina.

 • Další informace

  Zahraniční stáže jsou v rámci katedry administrovány doc. Burianem. V případě zájmu o zahraniční studijní pobyt se obraťte na něj. 

DALŠÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

 • CEEPUS

  Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Katedra geoinformatiky je již od roku 2007 do současnosti členem rozsáhlé partnerské sítě „Applied geoinformatics“. Stáže v rámci programu CEEPUS jsou realizovány především doktorandy a zaměstnance katedry. Po diskuzi je možné uskutečnit také studentský výjezd. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.dzs.cz nebo http://ceepus.info.

 • ostatní možnosti

Granty na zahraniční pobyty vypisuje příležitostně město Olomouc nebo případně Olomoucký kraj. Ze stálých nabídek lze zmínit například Finanční mechanizmy EHP/Norska. U většiny projektů platí, že vyřizování je plně v režii studenta. Katedra případně zajišťuje doporučující dopisy apod.

PARTNERSKÉ INSTITUCE ERASMUS+

STŘEDNÍ EVROPA

Slovensko

Polsko

Rakousko

Německo

Maďarsko

JIŽNÍ EVROPA

Španělsko

Řecko

Rumunsko

SEVERNÍ EVROPA

Norsko

Finsko

Švédsko

Estonsko

ZÁPADNÍ EVROPA

Francie

PARTNERSKÉ INSTITUCE SÍTĚ CEEPUS