Skip to main content

Den otevřených dveří

Katedra geoinformatiky se zapojuje do dne otevřených dveří, který je organizován každý rok v listopadu (pátek) a na začátku roku v lednu (sobota) Přírodovědeckou fakultou UP.

Na místě můžete konzultovat zaměření a obsah studia, získáte informace o přihlášce i přijímacím řízení. Budete mít možnost nahlédnout do prostor, kde naši studenti tráví nejen studijní, ale i svůj volný čas. Představíme vám špičkově vybavené laboratoře, učebny, knihovny, studovnu, kuchyňku i odpočinkové zóny a pro zájemce také koleje a možnosti stravování.

Bližší informace najdete na webových stránkách fakulty.