Skip to main content

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

Docent, zástupce vedoucího katedry, koordinátor zahraničních mobilit

Telefon: +420 585 63 4523
Email: jaroslav.burian@upol.cz
Kancelář číslo: 2.37
Konzultační hodiny: po domluvě

ORCID | ResearchGate | ResearcherID | GoogleScholar

Vědecké zaměření:
geoinformatika v humánní geografii, územní plánování (ÚAP, RURÚ), prostorové plánování (modelování urbanizačních procesů, suburbanizace), GIS ve veřejné správě

Výzkumná skupina