Skip to main content

ENGAGEgreen (Enhancing Institutional Capacities and Researchers’ Competences for Policy Engagement for Green and Digital Transitions)

1. 10. 2023
—  31. 3. 2026
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    ERASMUS+, project no. 2023-1-DE01-KA220-HED-000157347

Klíčová témata projektu s názvem ENGAGEgreen (Enhancing Institutional Capacities and Researchers’ Competences for Policy Engagement for Green and Digital Transitions) jsou zároveň politickými prioritami Evropské Komise: životní prostředí, změna klimatu a digitální tranzice. Cílem projektu ENGAGEgreen je ustanovit přenos vědeckých poznatků z těchto oblastí do oblasti tvorby politiky jako běžnou praxi na jednotlivých partnerských univerzitách. V první fázi projektu budou realizována nová lokální párovací schémata, která umožní projektovým partnerům sdílení postupů, nástrojů a metod pro spolupráci s tvůrci veřejných politik. Následně budou realizována školení praktických dovedností nejen pro výzkumníky, ale i pro studenty a projektové manažery. Hlavním výstupem projektu pak bude tzv. Virtual Policy Engagement Toolkit, metodika pro práci s tvůrci politik, která bude dostupná online v režimu open access. Tato metodika se nebude omezovat na projektem řešená témata, ale bude využitelná v rámci jakékoli vědní disciplíny. Vytvořené a sdílené know how pak bude mít dopad na celouniverzitní úrovni tím, že v dlouhodobém horizontu povede k systematizaci spolupráce s veřejnou správou.