Skip to main content

Mgr. Jakub Koníček

Doktorand (interní), Student support - Joint Master Degree

Telefon: +420 585 63 4588
Email: jakub.konicek@upol.cz
Kancelář číslo: 2.26
Konzultační hodiny: po domluvě

ORCID

Vědecké zaměření:
infografika, datová vizualizace, vizuální analýza, kartografie