Skip to main content

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit

1. 3. 2020
—  31. 12. 2022
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    Ministerstvo kultury ČR NAKI II, reg. č. DG20P02OVV029

Cílem projektu je dokumentace a mapová a multimediální prezentace mizejících nářečních jevů a vytvoření komplexu veřejně dostupných nástrojů pro tyto účely. Tyto interaktivní nástroje nejenže umožní intuitivním a zcela inovativním způsobem zpřístupnit výsledky dialektologických výzkumů ÚJČ AV ČR, ale všem dialektologům také urychlí a usnadní naléhavý úkol zdokumentovat kvapně mizející jazykové dědictví našich nářečí v závěrečné fázi jejich existence.
Projekt vytvoří dva univerzální otevřené nástroje:
1) software pro pořizování a organizaci multimediálních nářečních dat (generující prostorovou databázi),
2) software pro víceúrovňovou organizaci nářečních mapových podkladů (generující syntetickou mapu po připojení k webovému nářečnímu geoportálu)
a jejich prostřednictvím zpracuje gramatická nářeční data, jejichž prezentaci zajistí:
3) webový nářeční geoportál, kde bude sestaveno 275 dialektologických map s pokročilou vyhledávací a komparační funkcionalitou,
4) databáze elektronických dokumentů, přístupná z bodových značek těchto map, zpřístupňující unikátní záznamy nářečí z více než 1000 různých zdrojů (třetina je veřejnosti zatím zcela nedostupná),
5) databáze gramatických dat a jejich interpolací (algoritmicky rekonstruovaných dat v bodech, kde výzkum neproběhl, na základě výzkumů blízkých). Výzkumníkům bude databáze otevřena pro rozšiřování a bude se stále zpřesňovat. Uživateli nabídne výběr libovolné datové sestavy dle zkoumaného problému.
Nástrojový komplex, který projekt vytvoří, revolučním způsobem zjednoduší práci s mnoharozměrnými nářečními gramatickými daty a umožní spolupráci dialektologů na záchraně a zachování jazykového dědictví pro příští generace.
V rámci projektu také vzniknou:
6) 4 mapy ve formátu A1 zachycující vybrané mizející nářeční jevy,
7) multimediální výstava a řada publikací a konferenčních vystoupení propagující projekt doma i ve světě.