Skip to main content

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit

1. 3. 2020
—  31. 12. 2022
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    NAKI II

Cílem projektu je dokumentace a mapová a multimediální prezentace mizejících nářečních jevů a vytvoření komplexu veřejně dostupných nástrojů pro tyto účely. Tyto interaktivní nástroje nejenže umožní intuitivním a zcela inovativním způsobem zpřístupnit výsledky dialektologických výzkumů ÚJČ AV ČR, ale všem dialektologům také urychlí a usnadní naléhavý úkol zdokumentovat kvapně mizející jazykové dědictví našich nářečí v závěrečné fázi jejich existence. Projekt vytvoří dva univerzální otevřené nástroje: 1) software pro pořizování a organizaci multimediálních nářečních dat (generující prostorovou databázi), 2) software pro víceúrovňovou organizaci nářečních mapových podkladů (generující syntetickou mapu po připojení k webovému nářečnímu geoportálu) a jejich prostřednictvím zpracuje gramatická nářeční data, jejichž prezentaci zajistí: 3) webový nářeční geoportál, kde bude sestaveno 275 dialektologických map s pokročilou vyhledávací a komparační funkcionalitou, 4) databáze elektronických dokumentů, přístupná z bodových značek těchto map, zpřístupňující unikátní záznamy nářečí z více než 1000 různých zdrojů (třetina je veřejnosti zatím zcela nedostupná), 5) databáze gramatických dat a jejich interpolací (algoritmicky rekonstruovaných dat v bodech, kde výzkum neproběhl, na základě výzkumů blízkých). Výzkumníkům bude databáze otevřena pro rozšiřování a bude se stále zpřesňovat. Uživateli nabídne výběr libovolné datové sestavy dle zkoumaného problému. Nástrojový komplex, který projekt vytvoří, revolučním způsobem zjednoduší práci s mnoharozměrnými nářečními gramatickými daty a umožní spolupráci dialektologů na záchraně a zachování jazykového dědictví pro příští generace. V rámci projektu také vzniknou: 6) 4 mapy ve formátu A1 zachycující vybrané mizející nářeční jevy, 7) multimediální výstava a řada publikací a konferenčních vystoupení propagující projekt doma i ve světě.