Skip to main content

RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech

1. 12. 2017
—  1. 12. 2022
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt rozvíjí doktorské studijní programy Geografie, Geologie, Matematika a Aplikovaná matematika na PřF UP Olomouc multidisciplinárním propojením výuky a výzkumu zaměřeným na společná geovědní a matematická témata. Projekt sdružuje dva geovědní a dva matematické doktorské programy a hlavní důraz klade na modernizaci jejich obsahů intenzivnějším výzkumem na zahraničních stážích studentů a zapojení studentů do výzkumných týmů s vysokým podílem internacionalizace.