Skip to main content

EnCLOD (Enhancing governance Capacities of local authorities using Open Data)

1. 5. 2024
—  31. 10. 2026
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    European Commission - Interreg Central Europe Programme

Projekt EnCLOD si klade za cíl posílit kapacitu řízení 5 místních veřejných autorit ve střední Evropě prostřednictvím širšího a efektivnějšího využití inovativních konceptů, jako jsou Otevřená data a sítě senzorů Internetu věcí (IoT), udržení víceúrovňového územního řízení a nových forem zapojení občanské společnosti a veřejně-privátní spolupráce, podpora opětovného využití vytvořených Otevřených dat pro nové nápady, které reagují na územní potřeby nebo podporují inovace a přispívají k prosperitě místní ekonomiky (přístup EnCLOD).
Projekt je realizován skupinou 10 partnerů, mezi nimiž jsou místní autority, univerzity a technologické malé a střední podniky, z 5 různých středoevropských zemí: Itálie, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko.
Aktivity projektu umožní jednak významně zvýšit povědomí a znalosti politických aktérů a rozhodovacích orgánů, jak z pilotních území, tak i mimo ně, o potenciálu Otevřených dat a IoT pro územní řízení, prostřednictvím sběru případových studií a cílených vzdělávacích a kapacitačních aktivit.
Současně projekt také přinese konkrétní, viditelné a trvalé dopady v 5 pilotních oblastech střední Evropy (tj. Vicenza – IT, Olomouc – CZ, Debrecen – HU, Žilina – SK a Nova Gorica – SI) prostřednictvím vypracování 5 místních Akčních plánů pro efektivní využití příležitostí Otevřených dat a IoT pro územní řízení a plánování města a regionu a prostřednictvím realizace 5 pilotních akcí, které se v každé oblasti budou zabývat konkrétním výzvami souvisejícími s oblastí mobility/dopravy, životního prostředí nebo politiky změny klimatu.
Ve všech případech bude kladen zvláštní důraz na posílení aktivního zapojení občanů a ekonomických subjektů prostřednictvím pořádání Hackathonů, veřejných akcí a dostupnosti všech generovaných dat na základě licence Otevřených dat.
Tímto způsobem EnCLOD přispěje k digitální ekonomice střední Evropy, stavějící na využití Otevřených dat k podpoře územního řízení na úrovni města a regionu, a ukáže potenciál pro rozšiřování a replikaci tohoto přístupu, aby poskytoval inovativní nástroje pro řešení územní agendy budoucích let.