Skip to main content

Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech

1. 3. 2023
—  31. 12. 2027
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050

Cílem projektu je novým, modernizovaným celoúzemním výzkumem nářečí českého jazyka identifikovat jejich současný stav, zdůvodnit změny v jejich regionální distribuci a výsledky prezentovat v Atlase českého jazyka. Od posledního celoúzemního výzkumu nářečí, realizovaného dialektology Ústavu pro jazyk český, uplyne 50 let. Tehdy byl zaznamenán archaický stav českých nářečí, popsaný pak v šestidílném Českém jazykovém atlase (knižně 1992–2011, online zde a zde). Nářečí od té doby prošla velkými změnami vyvolanými faktory sociálními, hospodářskými a politickými. Projekt naváže na zkušenosti z předchozích bádání. S využitím pokroku v rozvoji informačních technologií vzniknou výsledky, jež povýší výkon i kvalitu dialektologického výzkumu a budou uplatnitelné i pro budoucí generace dialektologů: softwarový nástroj použitelný při moderních metodách sběru, ukládání, správě, zpracování a vizualizaci různých typů nářečních dat a metodika pro sběr dialektologického materiálu. Shromážděná nářeční data z tematických okruhů člověk, jeho život a okolní prostředí budou prezentována mimo jiné prostřednictvím interaktivní multimediální mapy, současný stav nářečí v konfrontaci s výsledky výzkumu uskutečněného před 50 lety představí výstava (s kritickým katalogem) a Atlas českého jazyka.