Skip to main content

Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu

6. 8. 2018
—  6. 8. 2020
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    TAČR

Kvalitativní analýza pracovních podmínek firem a jednotlivců podnikajících v oblasti kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a analýza souboru motivací, vedoucích k rozhodování, proč působit v regionu, anebo přesunout svoji činnost do jiných center. Kvantitativní analýza ekonomického potenciálu a jeho reálného uplatnění v rámci olomoucké aglomerace. Datové a mapové zpracování pohybu pracovních sil v oblasti kreativních průmyslů ilustrující návaznost tendencí daného segmentu pracovního trhu na absolutorium sounáležitých oborů na jednotlivých VŠ. Návrh opatření pro konkurenceschopnost aglomerace v oblasti kreativních průmyslů. Příprava implementace opatření ve spolupráci s klíčovými aktéry a partnerskými institucemi dle harmonogramu projektu.