Skip to main content

SUBEUA (Urbanism and Suburbanization in the EU Countries and Abroad: Reflection in the Humanities, Social Sciences, and the Arts)

1. 1. 2022
—  1. 7. 2024
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    ERASMUS+, č. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000023281

Cílem tohoto projektu je řešit otázky spojené s městskou a příměstskou mobilitou v souvislosti s etnickou a kulturní rozmanitostí různých komunit, a to na základě srovnání evropských zemí a Spojených států.

Projekt si klade za cíl rozvíjet univerzitní spolupráci v oblasti suburbanizace v jejích různých dimenzích (kulturní, sociální, otázky mobility, formy rozvoje, reprezentace atd.) srovnáváním území v Evropě (včetně nejvzdálenějších regionů) a Severní Americe a zároveň zdokonalovat výukové metody pro různé skupiny posluchačů.