Skip to main content

Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv

6. 8. 2018
—  6. 8. 2021
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GAČR

Zapojení občanů do rozhodovacího procesu skrze geoparticipativní prostorové nástroje patří mezi nové výzkumné proudy zahraniční socioekonomické geografie, behaviorální geografie, geoinformatiky, environmentální psychologie, politologie a mnoha dalších oborů. Hlavním cílem projektu je provést komplexní analýzu situace využívání geoprostorových nástrojů v oblasti participace na rozhodovacím procesu v prostředí České republiky a navrhnout postupy pro efektivní implementaci těchto nástrojů. Projekt svým cílem chce přispět k přibližování se optimálnímu stavu ze strany občanů i administrativy tím, že jim navrhne vhodné geoprostorové nástroje, které budou moci být využity právě při participativním plánování například veřejných prostranství či projednávání změn územních plánů.