Skip to main content

Olomouc 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost

1. 3. 2023
—  1. 3. 2028
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    NAKI III, projekt č. DH23P03OVV018

Cílem projektu je analyzovat a zpřístupnit socio-kulturní, umělecké a historické hodnoty města Olomouce jako jedinečného urbanistického a kulturně-historického prostředí v domácím, resp. středoevropském regionu. Využívá pro to nově vytvořených aplikovaných výstupů – digitálních nástrojů a inovativních způsobů prezentace. Klíčovým hlediskem je aktivní propojení historických etap existence města ve smyslu komplexního ekosystému s jeho současnou, resp. budoucí – predikovanou – podobou. Vlastní kritický výzkum je podmíněn chápáním města jako tzv. „živé památky“, na jejímž utváření se výrazně podílí občanská společnost. Inovativní digitální platformy (tři interaktivní mapy, databáze, autorské realizace typu AR/VR a experimentální formy NFT v rámci výstav jako formy nově utvářeného veřejného prostoru) funkčně a vizuálně přitažlivě představí osm století urbánního vývoje města od středověku po současnost. Konkrétní objekty (stavby a památky ve veřejném prostoru) ve smyslu kritických sond poslouží zpřístupnění, oživení a kontextualizaci kulturního dědictví a dějin města Olomouce širokým vrstvám uživatelů, od institucionálního využití po turismus. S digitálními platformami map bude logicky provázána databáze fotografií Olomouce z pozůstalosti Josefa Kšíra (Státní okresní archiv Olomouc). Výsledky výzkumu budou prezentovat tři interaktivní mapy s odborným obsahem, veřejně přístupná databáze, dvě výstavy doplněné kritickým katalogem a dvě mezinárodní odborné konference, které zaručí také nutnou vnější reflexi.

Projekt je řešen ve spolupráci Muzea umění, Filozofické fakulty UP (Katedra dějin umění, Katedra historie) a Přírodovědecké fakulty UP (Katedra geoinformatiky).