Skip to main content

Zpracování výkresů Územně analytických podkladů ORP Olomouc

22. 10. 2010
—  22. 10. 2010
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:

Předmětem této zakázky bylo zpracování výkresů 1. aktualizace územně analytických podkladů ORP Olomouc. Výstupem zakázky byl: výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.