Skip to main content

Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje

1. 1. 2022
—  31. 12. 2022
  • Smluvní výzkum:
    ano
  • Zdroj financování:
    Krajský úřad Olomouckého kraje

Souhrnná výzkumná zpráva popisuje výsledky provedeného smluvního výzkumu pro Krajský úřad Olomouckého kraje, který se zaměřoval na návrh koncepce open datového portálu kraje. Zpráva popisuje současný stav, identifikuje silná a slabá místa a navrhuje vhodná řešení, jak v úrovni koncepce, tak v rovině praktické realizace a dlouhodobé udržitelnosti.