Skip to main content

Dopravní průzkum chování obyvatel města Olomouce

1. 1. 2022
—  31. 12. 2022
  • Smluvní výzkum:
    ano
  • Zdroj financování:
    Statutární město Olomouc

Souhrnná výzkumná zpráva popisuje výsledky provedeného smluvního výzkumu pro Statutární město Olomouc, který se zaměřoval na určení monitorovacích indikátorů v rámci aktualizace plánu udržitelné městské mobility. Souhrnná zpráva popisuje především postup tvorby, sběru dat a vyhodnocení dílčích indikátorů.