Skip to main content

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

1. 11. 2015
—  31. 12. 2015
  • Smluvní výzkum:
    ano
  • Zdroj financování:
    Krajský úřad Olomouckého kraje

Obsahem zakázky bylo analyzovat a vyhodnotit obsah územně analytických podkladů krajů a následně navrhnout změny v aktuální metodice zpracování rozboru udržitelného rozvoje území Olomouckého kraje. Výstupem projektu je výzkumná zpráva.