Skip to main content

Fenomén brain drain města Olomouce – Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020

Předkládaná specializovaná mapa “Fenomén brain drain města Olomouce” s podtitulem “Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020” mapovou přílohou publikace “Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu”. Mapa  je výsledkem procesů kartografické analýzy a syntézy. Jedná se o výstup zpracovaný v geografickém informačním systému (GIS). Hlavní mapa v měřítku 1 : 750 000 je výsledkem originální a unikátní syntézy 10 vstupních faktorů, podává komplexní přehled o míře brain drainu z Olomouce do ostatních měst ČR. Vedle hlavní mapy obsahuje 5 map doplňkových a 1 tabulku, které zobrazují blíže profilované témata, přímo vázané na brain drain. Vedlejší mapa “Kreativní průmysly a univerzitní brain drain” vznikla na základě vlastních primárních šetření v roce 2020.