Skip to main content

Analýzy v humánní geografii

Výzkum geoinformatiků zaměřených na oblast humánní geografie je řešen zejména formou menších výzkumných skupin. Dlouhodobě se v rámci výzkumných aktivit klade důraz na prostorové analýzy, analýzy prostorových vzorů a aplikaci metod prostorové statistiky, v obecné rovině jde o aplikaci kvantitativních metod výzkumu. Většina výzkumu je aplikačního charakteru, součástí mnoha výstupů tak jsou např. nové datové sady, specializované mapy, skripty, modely nebo mapové aplikace.

Mezi nejčastěji řešená výzkumná témata patří:

  • Multikriteriální analýzy územního potenciálu
  • Hodnocení disparit venkovských a městských oblastí
  • Prostorová ekonomie – Spationomy
  • Kvantitativní metody hodnocení kvality života
  • Analýzy dopravních dostupností
  • Analýzy dopravního chování
  • Analýzy prostorových struktur měst
  • Aplikace prostorové statistiky na hodnocení kontinuity/diskontinuity
  • Agregace a disagregaci statistických dat
  • Analýzy dat mobilních operátorů

Vybrané publikace