Skip to main content

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Docent, tajemník, studijní a kreditový poradce

Telefon: +420 585 63 4763
Email: zdena.dobesova@upol.cz
Kancelář číslo: 2.14
Konzultační hodiny: po domluvě

ORCID | Web of Science | ResearchGate | ResearcherID | GoogleScholar

Vědecké zaměření:
Vizuální programovací jazyky v GIS, Programování v Python pro ArcGIS Pro, Relační databázové systémy, Data Mining
 • 2017doc. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, habilitační řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika, téma habilitační práce: Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

  2007Ph.D. Vysoká škola báňská, Hornicko-geologická fakulta, Technická univerzita Ostrava, doktorský studijní program, studijní obor Geoinformatika, téma práce: Kartografická vizualizace prostorových databází regionálních informačních systémů

  2003 Příprava realizátorů distančního vzdělávání

  1987Ing. ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta, obor Technická kybernetika, inženýrské studium, téma práce: Soubor programů pro teorii automatického řízení

  Kompletní informace na www.dobesova.upol.cz

  Zahraniční pobyty
  2022 – Slovensko, Bratislava, Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačních technologií (ERASMUS)
  2022 – Slovensko, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Institut geografie (ERASMUS)
  2020 – Slovensko, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Přirodovědecká fakulta, Institut geografie (ERASMUS)
  2019 – Germany, Drážďany, Institute od Cartography, Technische Universität Dresden (ERASMUS)
  2019 – Germany, Bochum, Ruhr University (ERASMUS)
  2018 – Germany, Eberswalde, Faculty of Forest and Environment, University of Sustainable Development (Letní škola projektu GeoS4S)
  2018 – Rakousko, Wirtschaftsuniversität Wien (vyzvaná přednáška)
  2017 – Rakousko, Vídeň, Technical University (ERASMUS)
  2015 – Španělsko, Universitat Politècnica de València (ERASMUS)
  2014 – Rakousko, Salzburg, Paris Lodron University (CEEPUS)
  2014 – Maďarsko, Székesfehérvár, University of West Hungary (GeoInfoNet)
  2013 – Maďarsko, Székesfehérvár, University of West Hungary (CEEPUS)
  2012 – Nizozemí, Delft, Technical University, OTB Institut (GeoInfoNet)
  2011 – Srbsko, Bělehrad, Belgrade University, Faculty of Mining and Geology (CEEPUS)
  2010 – Chorvatsko, Záhřeb, Faculty of Geodesy, University of Zagreb (CEEPUS)
  2007 – Rakousko, Salzburg, Paris Lodron University (CEEPUS)

 • 2018–dosuddocent, Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  2001–2017odborný asistent, Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  1991–2001 – UP Olomouc, Centrum výpočetní techniky, správce počítačové sítě fakulty

  1991 – UP Olomouc PřF, Katedra matematické informatiky, pracovník počítačové laboratoře

  1987–1991 – Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí II, odd. konstrukčního výzkumu, výzkumný pracovník

 • Computer Science Teachers Association

  Pracovní skupina Autodesk Academia – AAWG3

 • Garant bakalářského studijního programu Geoinformatika a kartografie

  Výuka předmětů

  KGI/DATAB – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv, ZS

  KGI/DATAM – Data Mining, mg, 3př + 3cv, ZS

  KGI/PROPY – Programování v geoinformatice, bc, 2př + 3 cv, LS

  KGI/PRODA – Programové zpracování dat, mg, 0 př + 2 cv + 1 sem, LS

  KGI/BAK1 – Bakalářská práce 1, bc, ZS

  KGI/BAK2 – Bakalářská práce 2, bc, LS

  KGI/PRAB – Praxe z geoinformatiky, bc, LS

  KGI/SOUGI – Studentská odborná soutěž v GI, bc, mg, 2 sem, ZS, LS

  KGI/GEXE – Geoinformatika v praxi, bc, mg, 2 sem, ZS, LS

  KGI/EXGI – Exkurze z geoinformatiky II, bc, mg, ZS

  KGI/PGSVG – Programování pro GIS, PhD

  př – přednáška, cv – cvičení, sem – seminář, ZS – zimní semestr, LS – letní semestr, bc – bakalářské studium, mg – magisterské studium, PhD – doktorské studium

 • Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)

  Rok Citace
  2024 Dobesova, Z. Evaluation of Orange data mining software and examples for lecturing machine learning tasks in geoinformatics, Computer Applications in Engineering Education, 2024, Wiley, USA, ISSN 1061-3773, eISSN 1099-0542, https://doi.org/10.1002/cae.22735
  2023 Kučera M., Dobešová Z. Evaluation of changes in corridor railway traffic in the Czech Republic during the pandemic year 2020, Geographia Cassoviensis, 17(1), 2023, ISSN (print) 1337-6748, ISSN (online) 2454-0005, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, https://doi.org/10.33542/GC2023-1-03
  2021 Kučera, M., Dobesova, Z. Analysis of the Degree of Threat to Railway Infrastructure by Falling Tree Vegetation, MDPI-Basel, ISPRS Int. J. Geo-Inf. Switzerland, 2021, 10 (5) 292, 24 p. https://doi.org/10.3390/ijgi10050292, Special Issue GIS in Sustainable Transportation
  2021 Dobesova, Z. Cognition of Graphical Notation for Processing Data in ERDAS IMAGINE, MDPI-Basel, ISPRS Int. J. Geo-Inf. Switzerland, 2021, 10(7), 486, 30p. https://doi.org/10.3390/ijgi10070486
  2021 Dobesova Z., Netek R., Masopust J. (2021). Map guide for botanical gardens: multidisciplinary and educational storytelling. Journal of Geography in Higher Education, Volume 46, Issue 2, pp 262-283. DOI: 10.1080/03098265.2021.
  2020 Dobesova, Z. Experiment in Finding Look-Alike European Cities Using Urban Atlas Data, MDPI -Basel, ISPRS Int. J. Geo-Inf. Switzerland, 2020, 9(6), 406, 20 p. ; doi:10.3390/ijgi9060406
  2020 Dobesova, Z. Evaluation of Effective Cognition for the QGIS Processing Modeler, MDPI Applied Sciences, Basel, Switzerland, 2020, 10 (4), 27 p., 1446, ISSN: 2076-3417; DOI: 10.3390/app10041446
  2016 Dobesova, Z.: Teaching database systems using a practical example, Earth Science Informatics, Vol. 9 (2), Springer Verlag, Berlin, Germany, 2016, 215-224 p., ISSN 1865-0473, DOI: 10.1007/s12145-015-0241-3
  2014 Nétek, R., Dobesova, Z., Vavra, A.(2014): Innovation of Botany Education by Cloud-based Geoinformatics System .In: Wang Q. (Ed.): Innovative Use of Online Platforms for Learning Support and Management, Int. J. Information Technology and Management, Vol. 13, No. 1, Inderscience Enterprises Ltd., DOI: 10.1504/IJITM.2014.059149, 15-31s.ISSN online: 1741-5179, ISSN print: 1461-4111 
  2006 Dobeš, M., Martinek J., Skoupil D., Dobešová Z., Pospíšil J.(2006): Human eye localization using the modified Hough transform .Optik International Journal for Light and Electron Optics Elsevier, 117s.0030-4026 

  Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jsc)

  Rok Citace
  2018 Burian, J., & Dobesova, Z. (2018): GeoS4S Module Geo-Application Development. International Journal of Geoinformation, 14(3), 51–5551–55.
  2015 Dobešová, Z., Hybner, R.(2015): Optimal placemnt of the bike rental stations and their capacities in Olomouc .Ivan et al. (eds.), Geoinformatics for Intelligent Transportation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International Publishing, Switzerland, 51-60s.ISBN 978-3-319-11462-0 
  2015 Dobesova, Z.(2015): Automatic data classification based on the triangular graph for thematic maps .Geodesy and Cartography 41 (1) Taylor & Fracis, 1-8s.ISSN 2029-6991, doi: 10.3846/20296991.2015.1024457 
  2014 Dobesova, Z., Dobes, P.(2014): Differences in visual programming for GIS .Applied Mechanics and Materials Vols. 519-520, Computer and Information Technology Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.519-520.353, 353-356s. 
  2013 Dobesova Z.(2013): CARTOEVALUATION METHOD FOR ASSESSMENT OF GIS SOFTWARE .Geodesy and Cartography 39(4) , DOI:10.3846/20296991.2013.859824 Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, Taylor & Francis Group,, 164-170s.ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009(online) 
  2012 Dobesova, Z.(2012): Database modelling in Cartography for the “Atlas of Election” .Geodesy and Cartography 38(1) Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, Taylor & Francis Group,, 20-26s.ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009, DOI:10.3846/20296991.2012 (online) 
  2011 Dobesova, Z.(2011): Programming Language Python for Data Processing .Proceedings of International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE), Yichang, China, Volume 6 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), CFP 1173J-PRT, 4866-4869s.ISBN 978-1-4244-8163-7 
  2011 Dobešová, Z., Valent, T.: Program extension for diagram maps. Geodesy and Cartography, 37 (1), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, Taylor & Francis Group, 2011, 22-28s., ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009 (online), DOI: 10.3846/13921541.2011.558330

  Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)

  Rok Citace
  2014 Pechanec, V., Burian, J., Dobešová, Z. (2014): Integration neural networks and GIS in modeling landscape changes. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-10-0 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1, 651-658 pp.,
  2012 Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka, Zdena Dobešová(2012): Eye-tracking methods for investigation of cartographic principles .SGEM 2012 Conference Proceedings Volume II STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1041-1048s.ISSN 1341-2704 
  2010 Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.(2010): Design of intelligent system in cartography .Brad, R. (ed). : Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu, 112-117s.ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9. 

  Odborná kniha (B)

  Rok Citace
  2022 Dobešová, Z.: ORANGE Praktický návod do cvičení předmětu Data Mining, Univerzita Palackého, Olomouc, 2022, 119 s., ISBN 978-80-244-6086-4, DOI: 10.5507/prf.22.2440864
  2013 Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.(2013): Tvorba geografického informačního systému malého území . Univerzita Packého, Olomouc, 106s.ISBN 978-80-244-3825-2
  2012 Dobešová, Z., Brus, J.(2012): Intelligent Systems in Cartography .Ed.: V. M. Koleshko, Intelligent Systems,InTech, Rieka, Croatia, 257-276 s.ISBN 978-953-51-0054-6 
  2012 Dobešová, Z., Křivka, T.(2012): Walkability index in the urban planning: A case study in Olomouc city .J. Burian (ed.): Advances in Spatial Planning InTech, Rieka, Croatia, 179-196s.978-953-51-0377-6 
  2011 Dobešová, Z., Peňáz, T., Brus, J., Dostál, R., Kaňok, J., Maršík, V., Voženílek, V.(2011): Inteligentní systémy v tematické kartografii [Inteligent Systems in Thematic Cartography] . Univerzita Palackého, 142 s.ISBN 978-80-244-2950-2
  2009 Dobešová, Z.: Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů. Evaluation of Cartographic Functionality in Geographic Information Systems, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 132 s. ISBN 978-80-244-2353-1
  2008 Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A., Burian, J., Cetkovský, Z., Dobešová, Z., Kallabová, E., Kaňok, J., Kilianová, H, Kirchner, K., Klusáček, P., Kolejka, J., Kolibová, B., Kozáková, M., Martinát, S., Nováková, E., Ondráček, S., Pechanec, V., Quitt, E., Sedlák, P., Šťávová, Z., Zapletalová, J. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci 181 s. ISBN 978-80-244-1928-2.
  2008 Dobešová, Z., Harbula, J., Svobodová, J.(2008): AutoCAD Raster Design. Praktické použití . Univerzita Palackého, 134s.978-80-244-2158-2
  2007 Dobešová, Z.(2007): AutoCAD Map 3D . Computer Press Brno, 238 s.ISBN 978-80-251-1856-6
  2005 DOBEŠOVÁ, Zdena a Michal DOBEŠ. Sbírka příkladů Autodesk Map 3D. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 153 s. ISBN 80-244-1255-1.
  2004 Dobešová (2004): Databázové systémy v GIS

  Kapitola v odborné knize (C)

  Rok Citace
  2020 Dobesova, Z. PD-28 Visual Programming for GIS Applications, Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge BoK, University Consortium for Geographic Information Science UCGIS, Ithaca, New York, ISSN 2577-2848, John P. Wilson (ed.). DOI: 10.22224/gistbok/2020.1.7

  Ostatní

  Rok Citace
  2017 DOBEŠOVÁ, Z., PÁSZTO, V. and K. MACKŮ (2017). Analysis of similarities in context of enterprise inovations. In: SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Knowledge for Market Use: People in Economics - Decision, Behavior and Normative Models.. Olomouc, ISBN 978-80-244-5233-3.
  2017 Dobesova, Z. Creation of subtropical greenhouse plan for the Flora Exhibition Grounds using GIS, Cogent Geoscience, Vol. 3, Issue 1, Cogent OA, 2017, pp. 1-11, DOI: 10.1080/23312041.2017.1286733.
  2016 Dobešová Z.: Eye-tracking pro testování čtení workflow diagranů v geografických informačních systémech, Sborník konference Informatika XXIX, 18. – 20. 1. 2016, Luhačovice, Mendelova univerzita, Brno, 6s.
  2015 Dobesova, Z., Lackova, L., Malcik, M.(2015): Perception and Cognition of Different Types of Graphic Notations as a Source of Information in Applied Informatics .Proceedings of SACI 2015, 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Timisoara, Rumunsko, May 21–23, 2015, 209-214s.ISBN:978-1-4799-9910-1. 
  2015 Dobešová, Z.(2015): Výuka vizuálního programování v geografických informačních systémech .Informatika, Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zeměřené konference Informatika XXVIII, 19. - 21. 2015, Luhačovice Mendelova univerzita, Brno, 6s.ISBN 978-80-7509-334-8 
  2015 Dobešová Z.(2015): Geografický informační systém pro botanickou zahradu a skleníky .Sborník sympozia GIS Ostrava 2015, Současné výzvy geoinformatiky, 26.-28. 2015, VŠB- TU, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava,, 8s.ISBN 978-1-4799-7738-3 
  2015 Dobešová Z.(2015): Přehled grafických notací diagramů toků dat v GIS a metody hodnocení .Sborník sympozia GIS Ostrava 2015, Současné výzvy geoinformatiky, 26.-28. 2015, VŠB- TU, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava,, 12s. ISBN 978-80-248-3678-2 
  2015 Kudelka, V., Dobešová, Z.(2015): Eye-tracking testing of GIS interfaces .Conference Proceedings SGEM 2015, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 585-592s.ISBN 978-619-7105-34-6, DOI: 10.5593/sgem2015B21 
  2014 Dobešová Z.(2014): Problémy tvorby a použití typizace podle trojúhelníkového grafu .Aktivity v kartografiiKartografická spoločnosť Sloveskej republiky, Bratislava, Slovensko, 7-16s. ISBN 978-80-89060-23-8 
  2014 Dobešová, Z.(2014): E-learning for Visual Programming Language .ICETA 2014, 12th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications IEEE, elfa, Slovensko, DOI: 10.1109/ICETA.2014.7107555 , 103-108s.ISBN 978-1-4799-7738-3 
  2014 Dobešová Z.(2014): ModelBuilder a ArcGIS Diagrammer z pohledu grafické notace .Sborník příspěvků, Konference GIS Esri, ArcData, Praha, 80-87s.ISBN 978-80-905316-1-1 
  2014 Dobesova, Z.(2014): Data flow diagrams in geographic information systems: A survey .Conference Proceedings SGEM 2014, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Volume I, STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 541-548s.ISBN 978-671-7105-10-0, DOI: 10.5593/sgem2014B21 
  2014 Hybner, R., Dobesova, Z.(2014): Optimal placement of the bike rental stations and their capacities in Olomouc .Proceedings of GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent transport, January 27-28, 2014VSB - Technical University of Ostrava, 8s.978-80-248-3306-4 
  2013 Dobesova, Z.(2013): Strengths and weaknesses in data flow diagrams in GIS .International Conference on Computer Sciences and Applications, IEEE, Computer Society, Wuhan, China, Dec. 14th-15th, 2013, 803-807 p.s.ISBN 978-0-7695-5125-8, DOI 10.1109/CSA.2013.192 
  2013 Dobesova Z.(2013): Using the “Physics” of Notation to Analyse ModelBuilder Diagrams .SGEM 2013 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 595–602s.ISBN 978-954-91818-9-0, DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S08.039 
  2013 Dobesova Z., Vavra A., Netek R.(2013): Cartographic aspects of creation of plans for botanical garden and conservatories .SGEM 2013 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence, Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 653–660s.ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.006 
  2013 Dobesova, Z.(2013): Visual language for geodatabase design .SGEM 2013 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence, Proceedings Volume I STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 603–610s.ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S08.040 
  2012 Dobesova, Z.(2012): Comparison of Visual Languages in Geographic Information Systems .Eds.: Erwing, M., Stapleton, G,. Costagliola, G., Proceedings of IEEE Symposium on Visual Languages and Human Centric Computing, VL/HCC 2012 IEEE, Innsbruck, Austria, , pp. 245-24s.ISBN 978-1-4673-0850-2, ISSN 1943-6092 
  2012 Dobesova, Z.(2012): The Geocode Correction in the Database as a Base for Spatial Analysis .Advances in Computer Science, Proceedings of the 6th WSEAS European Computing Conference ECC 12 Prague,WSEAS Press, 511-516s.ISBN 978-1-61804-126-5 
  2012 Dobesova, Z.(2012): Voice Control of Maps .Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 3-4, 2012 Prague, IEEE CFP1288P-CDR VUT Brno, 460-464s.ISBN 978-1-4673-1116-8, doi: 10.1109/TSP.2012.6256336 
  2012 Dobesova, Z.(2012): Visual programming for novice programmers in geoinformatics .SGEM 2012 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume III, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 433-440s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Hladisova, B., Dobesova, Z.(2012): Cartographic evaluation of town plans .SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume II, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 989-996s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Dobesova, Z.(2012): Geographic information systems for botanical garden - steps of design and realization .SGEM 2012 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume III, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 377-384s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Dobešová, Z.(2012): Metainformation system of geodata for study and practice .Proceedings of 19th International Conference, Ed. Svobodova H.: Geography and geoinformatics: Challenge for practise and education Masaryk University, Brno 8-9. Septemper, 2011, 453-460s.978-80-210-5799-9 
  2011 DOBEŠOVÁ, Z., PECHANEC, V.(2011): Body zájmu – tvorba a využití [Points of Interest - creation and utilization] .Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, s. 18–19.s. ISSN 1210-3004 
  2011 Dobesova, Z., Harbula, J., Havlik,M.(2011): Opravy geokódů v databázi EPIDAT [The geocode correction in database EPIDAT] .Eds.: Zenduka, Rychlý: Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON 2011, Mikulov VUT Brno, 193-202s.ISBN 978-80-214-4329-7 
  2011 Dobešová, Z. , Brus, J. (2011): COPING WITH CARTOGRAPHICAL ONTOLOGY .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 377-384 s.ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011/s09.104 
  2011 Dobešová, Z.(2011): AUTOMATIC GENERATION OF DIGITAL ELEVATION MODELS USING PYTHON SCRIPTS.Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence.STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, , 599-604 s.ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011/s11.102 
  2011 Dobešová Z., Brus J. , Kaňok J., Karvaš P.(2011): Návrh ontologie pro kartografii .Gálová, Fencík eds.: Kartografia a geoinformatika ve svetle dneška, Zborník referátov 19. kartografickej konferencieKartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 66 - 73s. ISBN 978-80-89060-19-1 
  2011 Dobesova, Z.(2011): Visual programming language in geographic information systems .Recent Researches in Applied Informatics, Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory, AICT °11, Prague WSEAS Press, 276-280 s., ISBN 978-1-61804-034-3 
  2010 Voženílek V.,Vondráková A., Kaňok J.,Dobešová Z. (2010): KARTOGRAFICKÉ AKTIVITY KATEDRY GEOINFORMATIKY UP OLOMOUC .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 113-131 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7 
  2010 Dobešová, Z., Brus J., Valent T.(2010): Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 32-39 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7 
  2010 Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J.(2010): Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 7s. ISBN 978-80-248-2171-9 
  2010 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2010): Knowledge for expert systems in cartography .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 6s.ISBN 978-80-248-2171-9 
  2009 Dobešová, Z. , Kusendová. D.(2009): HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÉ FUNKCIONALITY V GIS PROGRAMECH .Kartografické listy Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 41-47 s.s.ISBN 978-80-89060-15-3 
  2009 Dobešová, Z., Kudendová, D.(2009): Goal-Question-Metric method for evaluation of cartographic functionality in GIS software .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2009, Tanger, Ostrava, 115-120s.ISBN 978-80-87294-00-0 
  2009 Dobešová, Z.(2009): Autodesk Impression a vytvoření orientačního plánu ZOO .Geobusiness č. 12, ročník 8., Springwinter, s.r.o., Praha, 32-33 s.ISSN 1802-4521 
  2009 Dobešová, Z., Kilianová, H.(2009): GIS ve výuce botaniky .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2009, Tanger, Ostrava, 120s.ISBN: 978-80-87294-00-0 
  2009 Pechanec, V., Kilianová, H., Dobešová, Z.(2009): Geoinformatická gramotnost dětí a seniorů – míra zjednodušení a hravosti pro snazší pochopení aplikovaných ICT .E-Pedagogium. roc. 2009, c. 3 Universita Palackého v Olomouci, 125-139s.s.1213-7499 
  2009 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2009): Utilization of expert systems in thematic cartography .International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems INCoS 2009, Barcelona, Spain IEEE Computer Society Press, 421s. 978-0-7695-3858-7 
  2009 Dobešová, Z.(2009): Tvorba plánů pro podporu cestovního ruchu .Geografické aspekty středoevropského prostoru Masarykova univerzita, s. 207-212s.978-80-210-4947-5 
  2008 Dobešová, Z., Pechanec, V., Pípal, M.(2008): Utilization of GIS for Palm Conservatory . In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the Geoinformatics Forum, Paris-Londron University Wichman, Heidelberg, Germany, 64-70 p.s.ISBN 978-3-87907-456-5 
  2008 Dobešová, Z., Kaňok, J.(2008): How to evaluate cartographic functionality in GIS software .Geoinformation Chalenges, Proceedings of GIS Polonia Stowarzyszenie SILGIS, Sosnowiec, Polsko, 65-70 p.s.ISBN 83-918826-4-0 
  2008 Dobešová, Z.(2008): Možnosti tvorby a přenositelnosti bodových znaků mezi GIS programy .Šmída, Popková: Geodny Liberec 2008, Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Technická univerzita Liberec, 84 s.s.ISBN 978-80-7372-367-5 
  2008 Dobešová Z.(2008): Transformace s plochou v AutoCAD Map pro data bez georeference .Geobusiness č.1, ročník 7., Springer, s.r.o., 33s.ISSN 1802-4521 
  2008 Dobešová, Z.(2008): Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 22-29 s.s.ISBN 978-80-89060-13-9 
  2008 Pechanec, V., Pavková, K., Dobešová Z.(2008): StraKa a spol. - GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny .In. Petrová A. (ed): ÚSES - ZELENÁ PÁTEŘ KRAJINY 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře "Uses - zelená páteř krajiny" konaného 2.-3. září 2008 v Brně. MŽP a Česká společnost pro krajinou ekologii., 43-53s.ISBN: 978-80-87154-23-6 
  2007 Dobešová, Z., Dobeš, M.(2007): Vliv kartografického výstupu na datový model a strukturu zdrojových dat .Sborník 17. kartografické konference, Kartografická spoločnost SR, Bratislava,, 6s.978-80-89060-11-5 
  2007 Dobešová, Z.(2007): Testování kartografických vizualizací prostorových databází .sborník konference GIS Ostrava 2007 VŠB - Technická univerzita Ostrava, 8s.1213-2454 
  2007 Dobešová Z.(2007): Automatizace popisu na mapách .Sborník 21. sjezdu České geografické společnostiJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 7s.978-80-7040-986-2 
  2007 Dobešová, Z.(2007): Možnosti tvorby tematických map v Autodesk Map 3D .Sborník Autodesk Academia FÓRUM 2006 Vysoké učení v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství, 188-192s.978-80-214-3335-9 
  2007 Dobešová, Z.(2007): Rychlá digitalizace v Autodesk Map 3D .GeoBusiness, č.1 Springwinter, Praha, 1s.ISSN 1214-2204 
  2007 Dobešová, Z.(2007): Využití definice podtypu pro kartografii .GeoBusiness, č. 2 Springwinter, Praha, s. 42s.ISSN 1214-2204 
  2007 Dobešová, Z.(2007): Otáčíme, otáčíme, otáčíme .GeoBusiness, č.3 Springwinter, Praha, 1s.ISSN 1802-4521
  2007 Dobešová, Z.(2007): Proložení písma .GeoBusiness č. 4 Springwinter, Praha, 1s.ISSN 1802-4521 
  2007 Dobešová, Z., Pechanec, V.(2007): Lokální informační systémy pro Botanickou zahradu v Olomouci .Sborník 1. národní kongres geoinformatiky v Česku, Mikulov CAGI, 7s. 
  2007 Dobešová, Z.(2007): Possibilities of automatic labelling and label placement in GIS software .In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the First Geoinformatics Forum, Paris-Londron University, Salzburg, Austria, Wichman, Heidelberg, 45-53s.ISBN 978-3-97907-461-7 
  2006 Dobešová, Z., Pietrasová, P.(2006): Sbírka příkladů extenze MAPLEX .poster, 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, 1s. 
  2006 Dobešová Z., Šťávová, Z.(2006): Kartografická správnost automaticky umisťovaných popisků na mapách, Aktivity v kartografii 2006 .Sborník referátů ze semináře, Kartografická společnost SR a Geografický ústav SAV Bratislava, 11s.80-89060-09-09, 1336-5339 
  2006 Bartečko, A., Dobešová, Z., Pachta, P.(2006): Analýza pokrytí signálem sirén v Olomouckém kraji .poster,15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, 1s. 
  2006 Dobešová Z.(2006): Vliv kvality dat na tvorbu tematických map v GIS .Konfrence GEPRO, 12. setkání uživatelů Pointer, a.s., 2s. 
  2006 Dobeš M., Sklenář V., Dobešová Z.(2006): Debluring of Photographic Images .Proceedings of the 5-th International Conference APLIMAT Bratislava, 55-61s.80-967305-5-X 
  2006 Dobešová Z., Dobeš, M.(2006): GML Data Manipulation in Autodesk Map .sborník konference GIS OstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava, 8s.1213-2454 
  2005 Dobeš M., Sklenář V., Dobešová Z.(2005): Image Enhancement Using Wiener Filtration .Proceedings of 13th Annual Conference Technical Computing Prague 2005 Humusoft Prague, 29s.80-7080-577-3 
  2005 Dobešová, Z.(2005): Autodesk Map při výuce geografických informačních systémů .sborník Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání, ročník XXXXV/1 vydavatel Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 4s.0139 – 8555 
  2005 Dobešová, Z., Dobeš, M.(2005): Learning material creating aspects .sborník konference GIS Ostrava 2005VŠB - Technická univerzita Ostrava, ---s.1213-2454 
  2004 Voženílek, V.,Dobešová, Z.(2004): Metadescription – first step in an atlas production . ---, ---s. 
  2004 Dobešová, Z.(2004): Databáze inventarizace dřevin a rostlin v botanických zahradách, poster 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR . Praha, ---s. 
  2004 Dobeš M., Dobešová Z.(2004): Morphological Enhancement of Medical Images .Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems, Ostrava, ---s.80-86840-03-4
  2004 Dobešová, Z.(2004): Mapa budov přírodovědecké fakulty UP .sborník konference GIS Ostrava 2004 VŠB - Technická univerzita Ostrava, ---s.1213-2454 
  2004 Voženílek, V., Dobešová, Z., Sedlák, P., Azzani, A., Kozáková, M.(2004): Metadata a kompozice atlasu .Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV Vydavatelství SAV, Bratislava, 165 - 177s.ISBN: 80-89060-06-4, 1336-5339 
  2003 Dobešová, Z.(2003): Nebojme se databází .Geografické rozhledy 4, ročník 12 Praha, ---s.1210-3004 
  2003 Dobešová, Z.(2003): Interaktivní mapa regionálního členění georeliéfu České republiky .Kartografické listy 11 Bratislava, ---s.80-89060-04-8 
  2002 Dobešová, Z.(2002): Normalization of the Database of Regional Division of the Relief . Acta University Palackého, fac.rer. nat., Geographica 37, ---s. 
 • Trvání Název Zdroj
  2024 - 2025 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií III IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2024_018)
  2023 - 2024 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017)
  2020 - 2023 Data mining and analyzing of urban structures as contribution to European Union studies ERASMUS+ Jean Monnet Module, Project No. 620791-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-MODULE
  2022 - 2023 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027)
  2021 - 2022 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2021_020)
  2020 - 2021 Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2020_027)
  2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA
  2015 - 2018 ERASMUS+ GeoS4S GeoServiced-4-Sustainability ERASMUS+
  2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31
  2011 - 2013 BotanGIS – Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií OPVK 2.2
  2009 - 2012 Metody umělé inteligence v GIS GAČR 205/09/1079
  2012 - 2012 Inovace předmětu Skriptování pro geografické informační systémy FRVŠ č.52 F1a
  2009 - 2011 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map GAČR GA205/09/1159
  2008 - 2009 Evaluation of cartographic functionality in GIS software International Visegrad Fund No. 20810129
  2006 - 2008 Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách GAČR 205/06/0965
  2008 - 2008 Sbírka příkladů AutoCAD Raster Design Autodesk Academia Grant
  2003 - 2007 Atlas krajiny ČR MŽP VaV/600/1/03
  2004 - 2006 Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v ČR GA ČR 205/04/0975
  2006 - 2006 Inovace výuky programování a algoritmizace v GIS FRVŠ 944
  2003 - 2005 Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku GA ČR 205/02/0211
  2005 - 2005 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 2005 Autodesk Academia 2005
  2004 - 2004 Multimediální učebnice Technické a programové prostředky GIS FRVŠ 33/2004
  2004 - 2004 Výukový materiál pro Autodesk Map 3D 2005 Autodesk Academia grant 2004
  2003 - 2003 Mapa objektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Autodesk Academia 2003
  2002 - 2002 Interaktivní mapa geomorfologického členění ČR Autodesk Academia 2002
 • Rok Kategorie Název