Skip to main content

Sbírka příkladů AutoCAD Raster Design

23. 10. 2008
—  23. 10. 2008
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    Autodesk Academia Grant

Záměrem projektu bylo vytvoření výukového materiálu formou sbírky příkladů, která  prakticky demonstruje práci v programu AutoCAD Raster Design, který je nadstavbou pro programu AutoCAD Map 3D.

Na příkladech je názorně vysvětlen správný postup při řešení úloh s ukázkou výstupů. Jsou zpracovány úlohy týkající se všech základních funkcí, které lze provádět (práce se skenovanými plány, automatická vektorizace rastrů, zvýrazňování rastrů a editace rastrů, zobrazování digitální modelů reliéfu a leteckých a družicových snímků, rozpoznávání znaků).

Výsledkem je studijní text s doprovodnými cvičnými daty vydanými Vydavatelstvím Univerzity Palackého ve formě CD.

Studijní text je zpracován pro verzi produktu AutoCAD Map 3D 2009 a AutoCAD Raster Design 2009.