Skip to main content

Atlas krajiny ČR

23. 10. 2003
—  23. 10. 2007
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    MŽP VaV/600/1/03

Tvorba nového národní atlasu ve spolupráci řady institucí: VÚKOZ, KGI PřF UP Olomouc, UK Praha, ČZU Praha, MU Brno, ČGS Praha, MGEData s.r.o. VÚV TGM Praha, AOPK.