Skip to main content

Mapa objektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

23. 10. 2003
—  23. 10. 2003
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    Autodesk Academia 2003

Cílem aplikace je vytvoření interaktivní mapy budov a objektů Přírodovědecké fakulty UP, tak aby sloužila k rychlé orientaci o umístění 7 objektů fakulty, které se nacházejí v různých lokalitách města Olomouce.
Budovy Přírodovědecké fakulty jsou hlavním tématem na podkladové mapě města Olomouce. Druhým hlavním tématem jsou další budovy UP – fakulty a společná zařízení.
Tato mapa slouží současným i budoucím studentům, pedagogům a pracovníkům fakulty při vyhledávání umístění kateder. Lze předpokládat využití zejména v období přijímacího řízení ke studiu, kdy do města přijíždí uchazeči o studium z jiných měst a těžko hledají objekty PřF UP. Taktéž při nástupu studentů do 1. ročníku studia.
Dále mapa napomůže při hledání autobusového nebo tramvajového spojení mezi jednotlivými budovami. Samozřejmě může sloužit i široké veřejnosti a návštěvníkům UP.