Skip to main content

Inovace výuky programování a algoritmizace v GIS

23. 10. 2006
—  23. 10. 2006
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    FRVŠ 944

Grant řeší inovaci výuky předmětu Programování a algoritmizace a předmětu Databázové systémy v GIS. Sylaby těchto předmětů jsou inovovány začleněním tří nových souborných vyučovaných témat:
1.Příprava geodat pomocí SQL dotazů
2.Použití mapové komponenty MapObject ve MS Visual Basic
3.Použití Macromedia Flash pro tvorbu dynamických map v Internetu
Jednotlivá témata jsou zpracována formou ukázkových cvičných příkladů. Každý příklad obsahuje zadání úlohy, navržený postup řešení a ukázku výstupu. Pro praktické cvičení jsou nachystaná doprovodná data. Pro zvládnutí teoretické přípravy jsou nachystány studijní materiály.