Skip to main content

Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku

23. 10. 2003
—  23. 10. 2005
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GA ČR 205/02/0211

Společný projekt naší katedry a Geografického ústavu PřF MU Brno a Ústavu Geoniky AVČR, pob. Brno.
Řešené okruhy: časová a prostorová analýza geomorfologických extrémů, biogeografické aspekty dopadů geomorfologických extrémů, časová a prostorová variabilita a dopady hydrometeorologických extrémů v období 1961-2000,chronologie hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů za posledních 500 let, datové modelování PE v prostorových databázích pro jejich zpracování v GIS, kartografická vizualizace prostorových databází PE se zřetelem na spektrum uživatelů, hodnocení PE na Moravě a ve Slezsku v kontextu globálních změn, geografická syntéza, vývojové trendy, rizika.