Skip to main content

Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách

23. 10. 2006
—  23. 10. 2008
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GAČR 205/06/0965

Společný projekt katedry geoinformatiky UP a katedry fyzické geografie a geoekologie OU.