Skip to main content

Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map

23. 10. 2009
—  23. 10. 2011
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GAČR GA205/09/1159

Projekt se zabývá návrhem inteligentního systému, sloužícího uživateli pro interaktivní podporu tvorby map. Východiskem pro vznik tohoto systému je zvyšující se počet uživatelů, kteří neznají základní kartografická pravidla pro tvorbu map. Tito uživatelé pak přistupují k tvorbě map intuitivně. Nepoužívají základní systém zákonů, zásad a pouček kartografie. Výsledné mapy pak často neplní své stanovené cíle a funkce. Cílem projektu je sestavení báze kartografických znalostí, poskytující uživateli podporu při interaktivní tvorbě map. Báze znalostí bude spravována v prostředí inteligentního systému. Bude integrována do funkčního celku s programovým zajištěním pro interaktivní tvorbu map. Systém podpoří tvůrce mapy v situaci, kdy bude hledat kartograficky správný postup. Podpoří ho při zpracování dílčích operací používaných při interaktivní tvorbě a vizualizaci map. Navržená báze znalostí, spolu s inteligentním systémem, mají zamezit vzniku hrubých chyb, které odporují zažitým kartografickým zákonům, zásadám, poučkám a doporučením používaných při zpracování prostorových dat do mapy.