Skip to main content

RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Odborný asistent, vedoucí 3D laboratoře

Telefon: +420 585 63 4546
Email: jan.brus@upol.cz
Kancelář číslo: 2.33
Konzultační hodiny: po domluvě

ORCID | Web of Science | ResearchGate | GoogleScholar

Vědecké zaměření:
Environmentální geoinformatika, vizualizace 3D dat a nejistoty, 3D tisk
 • 2002 – 2007 Mgr. Ostravská univerzita v Ostravě

  Ochrana a tvorba krajiny

  diplomová práce: Sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Heřmanice s využitím GIT

  2006 – 2008 Bc. Ostravská univerzita v Ostravě

  Aplikovaná ekologie

  bakalářská práce: Výskyt mechů z čeledi Orthotrichaceae na masívu Ondřejníku v Beskydech a jejich ekologické nároky

  2009 RNDr Ostravská univerzita v Ostravě obor: Fyzická geografie a geoekologie

  2013 Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci obor: Geoinformatika a kartografie

  Disertační práce: Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích

   

  Zahraniční stáže

  březen 2009 Polsko – Krakow (Jagiellonian University in Cracow, Institute of Geography and Spatial Management, Department of GIS, Cartography and RS)

  duben, květen 2010 Norsko – Trondheim (Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Geomatics)

  srpen 2010 Francie – Paříž Aerofilm Photo services

  březen 2011 Island – Reykjavík – University of Iceland

  říjen, listopad 2011 EPA network – Rakousko , Švýcarsko, Itálie

  leden – květen 2012 University of Turku, Finsko – Department of Geography, visiting researcher

  duben 2014 Auckland, Nový Zéland, The University of Auckland, School of Environment

  duben 2014 Juneau, Aljaška, USA, University of Alaska Southeast

   

 • 2/2009 – 9/2013 vědecký pracovník

  09/2013 – současnost odborný asistent

 • Výuka v Bc. studiu

  KGI/DIMOT – Digitální modely terénu

  KGI/GEFYG – Geoinformatika ve fyzické geografii

  KGI/TRITE – 3D technologie

   

  Výuka v Mgr. studiu

  KGI/PROMO – Prostorové modelování

   

  Výuka předmětů v angličtině

  KGI/XG3DV – 3D Visualization

   

  Vedení kvalifikačních prací

  aktuálně vedené disertační práce: 1 (Mgr. Ondřej Biemann)

  magisterské práce dovedené k úspěšné obhajobě: 22

  bakalářské práce dovedené k úspěšné obhajobě: 21

 • Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)

  Rok Citace
  2024 Guerra‐García, A., Trněný, O., Brus, J., Renzi, J. P., Kumar, S., Bariotakis, M., ... & Smýkal, P. (2024). Genetic structure and ecological niche space of lentil's closest wild relative, Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. Plant Biology.
  2023 Strejčková, B., Mazzucotelli, E., Čegan, R., Milec, Z., Brus, J., Çakır, E., ... & Šafář, J. (2023). Wild emmer wheat, the progenitor of modern bread wheat, exhibits great diversity in the VERNALIZATION1 gene. Frontiers in Plant Science, 13, 1106164.
  2023 Brodschneider, R., Schlagbauer, J., Arakelyan, I., Ballis, A., Brus, J., Brusbardis, V., ... & Gray, A. (2023). Spatial clusters of Varroa destructor control strategies in Europe. Journal of Pest Science, 96(2), 759-783.
  2023 Renzi, J. P., Garayalde, A. F., Brus, J., Pohankova, T., Smýkal, P., & Cantamutto, M. A. (2023). Environmental and agronomic determinants of hairy vetch (Vicia villosa Roth) seed yield in rainfed temperate agroecosystems. European Journal of Agronomy, 147, 126822.
  2022 Renzi, J. P., Coyne, C. J., Berger, J., von Wettberg, E., Nelson, M., Ureta, S., ... & Brus, J. (2022). How could the use of crop wild relatives in breeding increase the adaptation of crops to marginal environments?. Frontiers in Plant Science, 13, 886162.
  2022 Lazna, R., Barvir, R., Vondrakova, A., & Brus, J. (2022). Creating a Haptic 3D Model of Wenceslas Hill in Olomouc. Applied Sciences, 12(21), 10817.
  2022 Votavová, A., Trněný, O., Staveníková, J., Dybová, M., Brus, J., & Komzáková, O. (2022). Prevalence and distribution of three bumblebee pathogens from the Czech Republic. Insects, 13(12), 1121.
  2022 Tangwa, E.; Pechanec, V.; Brus, J.; Vyvlecka, P. Spatial Shifts in Species Richness in Response to Climate and Environmental Change: An Adaption of the EUROMOVE Model in the Czech Republic. Diversity 2022, 14, 235. https://doi.org/10.3390/d14040235
  2022 Machar, I., Šimek,P., Schlossárek,M., Pechanec,V., Petrovič, F., Brus, J., Špinlerová, Z., Seják, J. Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks, Urban Forestry & Urban Greening, 2022, 67, 127427.
  2020 Renzi, J.P.; Duchoslav, M.; Brus, J.; Hradilová, I.; Pechanec, V.; Václavek, T.; Machalová, J.; Hron, K.; Verdier, J.; Smýkal, P. Physical Dormancy Release in Medicago truncatula Seeds Is Related to Environmental Variations. Plants 2020, 9, 503.
  2019 Brus, J., Kučera, M., Popelka, S. (2019): Intuitiveness of geospatial uncertainty visualizations: a user study on point symbols. Geografie, 124, 2, 163-185.
  2019 Trněný, O., Brus, J., Hradilová, I., Rathore, A., Das, R., Kopecký, P., ... & Smýkal, P. (2018). Molecular Evidence for Two Domestication Events in the Pea Crop. Genes, 9(11), 535.
  2019 Brodschneider, R., Brus, J., Danihlik, J. Comparison of apiculture and winter mortality of honey bee colonies (Apis mellifera) in Austria and Czechia, Agriculture Ecosystems & Environment 274:24-32, DOI: 10.1016/j.agee.2019.01.002
  2019 Hradilová I, Duchoslav M, Brus J, Pechanec V, Hýbl M, Kopecký P, Smržová L, Štefelová N, Vaclávek T, Bariotakis M, Machalová J, Hron K, Pirintsos S, Smýkal P. 2019. Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. PeerJ 7:e6263 https://doi.org/10.7717/peerj.6263
  2018 Brus, J., Pechanec, V., Barvíř, R., Machar, I. Visualisation of ecotones in agricultural landscapes using spatial data quality elements. Fresenius Environmental Bulettin. 27(12A): 8806-8816, 2018.
  2018 Brus, J., Pechanec, V., Machar, I. Depiction of uncertainty in the visually interpreted land cover data. Ecological Informatics. 47, p.10-13, 2018.
  2018 Smýkal, P., Trněný, O., Brus, J., Hanáček, P., Rathore, A., Roma RD., Pechanec,V., Duchoslav,M., Bhattacharyya, D., Bariotakis, M., Pirintsos, S., Berger, J., Toker, C.(2018). Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. PLoS ONE 13(3): e0194056. https://doi.org/10.1371/journal.
  2018 Machar, I., Simon, J., Brus, J., Pechanec,V., Kiliánová, H., Filippovová, J., Vrublová, K., Mackovcin, P. (2018): A growth simulation model as a support tool for conservation management strategy in a mountain protected area. eco.mont 10(1):61-69
  2017 Machar, I., Voženílek, V., Simon, J., Pechanec, V., Brus, J., Fulneček, P., Vítek, T. Joining of the historical research and future prediction as a support tool for the assessment of management strategy for European beech-dominated forests in protected areas. Nature conservation - Bulgaria. 2017, 22: 51-78
  2017 Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J., Kirchner, K., Machar, I. (2017): Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain, with special emphasis on the landscape matrix. Moravian Geographical Reports, 25(1): 46–59. Doi: 10.1515/ mgr-2017-0005.
  2016 Machar, I., Simon, J., Rejšek, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. Assessment of Forest Management in Protected Areas Based on Multidisciplinary Research. Forests. 2016, 7(11).
  2015 Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Machar, I. Decision support tool for the evaluation of landscapes .Ecological Informatics. 2015, 30: 305-308. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.06.006 
  2015 Simon, J., Machar, I., Brus, J., Pechanec, V. Combining a growth-simulation model with acoustic-wood tomography as a decision-support tool for adaptive management and conservation of forest ecosystems. Ecological Informatics. 30: 309-312. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.08.004
  2015 Machar, I., Kirchner, K., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Šálek, L., Buček, A.(2015): Potential geo-ecological impacts of the proposed Danube–Oder–Elbe Canal on alluvial landscapes in the Czech Republic .Moravian Geographical Reports, 23(2) Academy of Sciences of the Czech Republic , 38–46s.DOI: 10.1515/mgr-2015-0009 
  2015 Daněk, T., Kiliánová, H., Brus, J., Pechanec, V., Opršal, Z.(2015): Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz. Listy Cukrovarnicke a Reparske, Volume 131, Issue 4. VUC Praha,, 146-149s.ISSN 1210-3306
  2015 Burian, J., Šťastný, S., Brus, J., Pechanec, V., Voženílek, V. (2015): Urban Planner: model for optimal land use scenario modelling. Geografie. Vol. 120, No. 3, 330–353s. 
  2014 Pechanec, V., Vávra, A., Hovorková, M., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover in southeast Moravia .International Journal of Remote Sensing, 35:3 Taylor & Francis., 967-987s.ISSN 1366-5901 
  2013 Burian, J., Brus, J., Voženílek, V.(2013): Development of Olomouc city in 1930–2009: based on analysis of functional areas .Volume 9, Issue 1 Journal of Maps, 64-67s.DOI:10.1080/17445647.2013.778800 
  2009 Pechanec, V., Janíková, V., Brus, J., Kilianová, H.(2009): Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS .Moravian geographical reports. Vol. 17, 4/2009 Brno, Institute of Geonics ASCR, 12-24s. 

  Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)

  Rok Citace
  2020 Machar, I., Pechanec, V., Brus, J. (2020) Recreational importance of legacy trees in central-european lowland forests for bird-watching. In. Fialová, J. (ed.)Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? Conference Proceedings: 2020, 11.-13. May 2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020, pp. 394-396. ISBN: 978-807509715-6
  2020 Pechanec, V., Kilianová, H., Brus, J., Machar, I. (2020) Analysis of the aesthetic value of the cultural landscape in the territory of the olomouc archdiocese. In. Fialová, J. (ed.):Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? Conference Proceedings: 2020, 11.-13. May 2020. Brno: Mendelu University in Brno, 2020, pp. 36-39. ISBN: 978-807509715-6
  2017 Brus, J., Burian, T., Pechanec, V., Smýkal, P., Duchoslav, M. (2017). Analysis of the local environmental conditions of legumes using global datasets. In. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2017, 17(21), pp. 791–798
  2016 Machar, I., Pechanec, V., Kirchner, K., Brus, J., Kuda, F. Cultural landscape heritage of the Olomouc Archdiocese: Lessons learned from the history of floodplain forests In: SGEM 2016. Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. VOL II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 511-516. ISBN 978-619-7105-62-9
  2016 Machar, I., Buček, A., Vlčková, V., Pechanec, V., Brus, J. (2016). The Application of landscape ecology to the prediction of changes in climatic conditions for growing agricultural crops. A case study from Czech republic. In Halada, L., Baca, A., Boltiziar, M. (Eds.) LANDSCAPE AND LANDSCAPE ECOLOGY. 7th International Symposium on Landscape Ecology - Landscape and Landscape Ecology. Nitra, 27-29.5.2015. pp. 124-131
  2015 Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., Brus, J.(2015): Ecosystem recreational services of a cultural forest Case study from the Velký Kosíř Nature Park, Czech Republic . In. Fialova, J., Pernicová D. (eds): Public Recreation and Landscape Protection - with Man Hand in Hand. Conference proceeding.on Brno: Mendelova univerzita v Brně., 35-39s.ISBN: 978-80-7509-251-9 
  2015 Pechanec, V., Machar, I., Kirchner, K., Brus, J. Ecosystem evaluation in the frame of environmental impact assessment. Case study from Czech republic. In: SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 223-230. ISBN 978-619-7105-39-1
  2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Forest management at the upper treeline in Jeseniky mountains (Czech Republic). .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. II Sofia, Bulgaria, 361-366s.ISBN 978-619-7105-14-8, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B 
  2014 Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Forest ecosystem in protected landscape areas of the Czech republic - an important destination of tourism .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno., 112-117s.ISBN 978-80-7375-952-0 
  2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianová, H.(2013): Uncertainty Vs. Spatial Data Quality Visualisations: A Case Study On Ecotones .Conference Proceedings SGEM 2013, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume I. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria. DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.052, 1017-1024s.ISSN 1314-2704 
  2013 Popelka, S., Brychtová, A. , Svobodová, J., Brus, J. , Doležalová, j.(2013): Advanced visibility analyses and visibility evaluation using eye-tracking .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference IEEE Xplore, 6p.s.2161-024X 
  2013 Brus, J., Pechanec, V., Kilianova, H., Machar, I.(2013): The evolution of the floodplain forests as indicators of landscape changes in the alluvium of the Morava River .Geoinformatics (GEOINFORMATICS), 2013 21st International Conference. China, Kaifeng. DOI 10.1109/Geoinformatics.2013.6626117, 1-4s.ISSN 2161-024X 
  2012 Brus, J., Pechanec,V., Kilianová, H.(2012): Ecotones - challenge in visualisation of landscape heterogenity .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 1013-1020s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2012 Pechanec, V., Brus, J.(2012): Expert system for landscape assesment based on GIS .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 369-376s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 
  2011 Miřijovská, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): Utilization of a small format aerial photography from drone PIXY concept in the evaluation of the landscape changes. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Kilianova, H.(2011): Modelling spatial distribution of ecotones in GIS. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 637-644s.ISSN: 1314-2704
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Caha, J(2011): Determining Ecotones by Decision Support Systems . In. Snášel, V., Pokorný, K., Richta, K., (Eds.): Dateso 2011, VSB - Technical University of Ostrava, FEECS, Department of Computer Science, 2011., 206-215pp.s.ISBN 978-80-248-2391-1 
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Mirijovsky, J.(2011): Monitoring of snow risks by geo-sensors in urban areas. In. Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 653-660s.ISSN: 1314-2704
  2010 Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.(2010): Design of intelligent system in cartography .Brad, R. (ed). : Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu, 112-117s.ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9. 

  Odborná kniha (B)

  Rok Citace
  2014 Ed: Brus, J., Vondráková, A., Voženílek, V.(2014): CARTOCON2014 Conference Proceedings .1st edition, CARTOCON2014 conference, NeoCartoLink project CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Palacký University, Olomouc, 110 p.s.ISBN 978-80-244-3979-2
  2012 Dobešová, Z., Brus, J.(2012): Intelligent Systems in Cartography .Ed.: V. M. Koleshko, Intelligent Systems,InTech, Rieka, Croatia, 257-276 s.ISBN 978-953-51-0054-6 
  2011 Dobešová, Z., Peňáz, T., Brus, J., Dostál, R., Kaňok, J., Maršík, V., Voženílek, V.(2011): Inteligentní systémy v tematické kartografii [Inteligent Systems in Thematic Cartography] . Univerzita Palackého, 142 s.ISBN 978-80-244-2950-2
  2010 Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.(2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, 16s.

  Kapitola v odborné knize (C)

  Rok Citace
  2019 Pechanec V., Cudlín P., Machar I., Brus J., Kilianová H. (2020) Modelling of the Water Retention Capacity of the Landscape. In: Zelenakova M., Fialová J., Negm A. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_10
  2015 Brus., J., Pechanec, V.(2015): The user centered framework for the visualization of spatial data quality .Brus J. et al. (eds.), Modern trends in Cartography. Lecture notes in Geoinformatics and Cartography.Springer International Publishing, 325-338s.DOI 10.1007/978-3-319-07926-4_25 
  2013 Brus, J., Voženílek, V., Popelka, S.(2013): An Assessment of Quantitative Uncertainty Visualization Methods for Interpolated Meteorological Data .Computational Science and Its Applications – ICCSA 2013 Proceedings, Part IV Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 166-179s. 978-3-642-39648-9 
  2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Advanced Map Optimalization Based on Eye-tracking .Ed.: Carlos Bateira, Cartography InTech, Rieka, Croatia, 312s.ISBN: 978-953-51-0689-0 

  Ostatní

  Rok Citace
  2020 Tangwa, E., Voženílek, V., Brus, J. Pechanec, V. (2020): Climate change and the agricultural potential of selected legume crops in East Africa. GEOLINKS Conference Proceedings, 23.3.2020. Sofia, SAIMA Consult Ltd., 13-27 s.
  2016 Hýbl, M., Kopecký, P., Pechanec, V., Brus, J., Toker, C., Duchoslav, M., Smýkal, P.: Analysis of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius/humile) seed dormancy levels. Second International Legume Society Conference. Legumes for Sustainable World. Book of Abstracts. 11th – 14th October 2016. Tróia Resort, Portugal. Pp. 65.
  2015 Vlčková, V., Buček, A., Machar, I., Daněk, T., Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H. The application of geobiocoenological landscape typology on the modelling of climate change implications. Journal of Landscape Ecology. Praha: Czech Society for Landscape Ecology, 2015, 8 (2), s. 69-81. ISSN 1803-2427
  2014 Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J.(2014): Regionální nářečí jako součást identity venkova .In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 53-60s.ISBN 978-807458-056-7 
  2014 Kiliánová, H., Machar, I., Pechanec, V., Brus, J., Vránová, O.(2014): The importance of school education in maintaining of local dialect - casestudy from the Czech Republic .Proceedings of the 2014 International Conference on Education and Educational T echnologies II (EET '14) . Europment, 181-184s.ISBN 978-1_61804_231_6 
  2014 Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K.(2014): Applying of the umbrella species conservation concept to the environmental impact assessment. .Conference Proceedings 2014. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. vol. I STEF92 Technology Ltd Sofia, Bulgaria., 31-36s.ISBN 978-619-7105-17-9, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B51 
  2013 Brus, J., Burian, J., Popelka, S.(2013): Visualization of uncertainty in determining the rate of suburbanizati on the example of the Olomouc city .Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG, 6s. 
  2013 Popelka, S., Brus, J., Dědková, P. (2013): 3D Visualization of Extinct Village and its Evaluation using Eye-tracking .Proceedings of the 12 th SEASC: Geospatial Cooperation Towards a Sustainable Future ASEAN FLAG, 6s. 
  2012 Brus, J., Svobodová, J.(2012): THE SPATIAL EXPRESSION OF AN UNCERTAINTY FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF THE DIGITAL ELEVATION MODELS .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 417-424s.1314-2704 
  2012 Popelka, S., Brychtová, A., Brus, J.(2012): Evaluation of user preferences during reading of 2D and 3D cartographic visualizations .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s. 
  2012 Nétek, R., Brus. J.(2012): SMI Eye-tracking device for control map application by sight .Conference Proceedings SWAET 2012, The Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking Karolinska Instituet, Stockholm, 56s. 
  2012 Brus, J., Popelka, S., Brychtova, A., Svobodova, J.(2012): Exploring Effectiveness of Uncertainty Visualization Methods by Eye-Tracking .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental ScienceFlorianópolis, SC, Brazil, 215-220s. 
  2012 Svobodová, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Brus, J., Kilianová, H.(2012): Using of local indicators of spatial association for evaluation of spatial accuracy of DEM .Symposium proceedings Accuracy 2012, 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences Florianópolis, SC, Brazil, 115-120s. 
  2011 Miřijovský, J., Martínek, J., Brus, J.(2011): Reconstruction of historical paths with using of smallformat aerial photography .Proceedings of XXIIIrd International CIPA Symposium CTU in Prague, Prague, 80s.ISBN 978-80-01-04885-6 
  2011 Dobešová Z., Brus J. , Kaňok J., Karvaš P.(2011): Návrh ontologie pro kartografii .Gálová, Fencík eds.: Kartografia a geoinformatika ve svetle dneška, Zborník referátov 19. kartografickej konferencieKartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 66 - 73s. ISBN 978-80-89060-19-1 
  2011 Pechanec, V., Brus, J., Kilianova, H.(2011): MODELING SPATIAL DISTRIBUTION OF ECOTONES IN GIS .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSTEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 637-644s.ISSN: 1314-2704 
  2011 Mirijovsky, J., Brus, J., Pechanec, V.(2011): UTILIZATION OF A SMALL FORMAT AERIAL PHOTOGRAPHY FROM DRONE PIXY CONCEPT IN THE EVALUATION OF THE LANDSCAPE CHANGES .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 345-352s.ISSN: 1314-2704 
  2011 Dobešová, Z. , Brus, J. (2011): COPING WITH CARTOGRAPHICAL ONTOLOGY .Conference Proceedings SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrence. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 377-384 s.ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2011/s09.104 
  2010 BRUS, J., KAŇOK, J., DOBEŠOVÁ, Z.(2010): Asistovaná kartografie: vize nebo realita? . In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě, 875s.978-80-7368-903-2 
  2010 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2010): Knowledge for expert systems in cartography .Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 6s.ISBN 978-80-248-2171-9 
  2010 Dobešová, Z., Brus J., Valent T.(2010): Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 32-39 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7 
  2009 Kaňok J., Brus, J.(2009): Možnosti využití expertních systémů v kartografii .Kartografické listy 17Geografický ústav SAV, 72-77s. 
  2009 Kilianová, H., Brus J., Pechová, O.(2009): Mentální mapa: výklad, pojetí, možnosti využit. .. In: Tomáš, M. - Vysoudil, M. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů. UP Olomouc, s.ISBN 978 -80 -244 -2290 -9 
  2009 Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.(2009): Utilization of expert systems in thematic cartography .International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems INCoS 2009, Barcelona, Spain IEEE Computer Society Press, 421s. 978-0-7695-3858-7 
 • Trvání Název Zdroj
  2023 - 2027 Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí MK DH23_J_P1 (NAKI III)
  2023 - 2026 Shaping innovations in education for sustainable development: contextualizing geosciences, new technologies, and serious games with climate change (Shape2Gether) Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships (2023-1-CZ01-KA220-HED-000165086)
  2024 - 2025 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií III IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2024_018)
  2022 - 2024 MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích SFŽP ČR – Norské fondy
  2020 - 2023 Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky TA ČR
  2021 - 2023 Transferring contact, technology- and field-based education to digital: methods and tools for geosciences training (DigiGeo) Erasmus+ KA2 Strategic partnership (no. 2020-1-CZ01-KA226-HE-094425)
  2016 - 2020 Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management MK DG16P02B014 (NAKI II)
  2018 - 2020 Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků TA ČR
  2019 - 2020 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa IGA
  2018 - 2019 Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů IGA
  2015 - 2018 Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin GA ČR
  2017 - 2018 Topographic data for study of ecological genomics and spatial distribution of legume The German Aerospace Center (DLR)
  2017 - 2018 Application of geoinformatical and biochemical approaches for analysis of honey bee colony losses AKTION
  2016 - 2017 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31
  2015 - 2016 TouchIt3D Technologická agentura České republiky (TAČR)
  2012 - 2015 Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů OP VK CZ.1.07/2.3.00/20166
  2014 - 2015 Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice TA ČR - Omega
  2011 - 2014 GEOINFONET – Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice OP VK 2.4
  2012 - 2014 NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010
  2012 - 2013 IGA 2012 – Maloformátové snímkování při studiu vlivu heterogenity povrchu na charakter stanoviště IGA UPOL, PrF_2012_007
  2009 - 2011 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map GAČR GA205/09/1159
  2011 - 2011 Integration of the sensor network and the small format remote sensing for prediction of the snow… EHP a FM Norska
  2010 - 2010 Collaborating in understanding of an uncertainity in natural phenomenons using GIS visualisations EEA grants, Norway grants
  2010 - 2010 Bezdrátový kontinuální monitoring FRVŠ