Skip to main content

Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí

1. 3. 2023
—  31. 12. 2027
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    MK DH23_J_P1 (NAKI III)

Hlavním cílem předkládaného projektu je aplikovaný výzkum národní a kulturní identity v udržitelné péči o kulturní a přírodní dědictví historických měst v přímé kauzální souvislosti s urbánními plochami historických parků. V rámci péče o historické urbanistické hodnoty se projekt zaměřuje na multidisciplinární zhodnocení kvalitativního významu nezastavěných urbánních území a jejich reflexi v identitě rezidentů a návštěvníků historických měst. Dílčí cíle projektu jsou: (a) Identifikace a multioborové hodnocení kulturních i environmentálních benefitů historických městských parků; (b) aplikovaný vývoj moderních specializovaných nástrojů (specializovaná databáze, software, spec. interaktivní mapy, metodika) pro péči o odkaz českého zahradního umění a krajinářské architektury v urbánním prostředí s historickými hodnotami. Dalším důležitým dílčím cílem projektu je vývoj aplikačních nástrojů k podpoře záchrany historických parků jako entity národního přírodního a kulturního dědictví ohroženého globálními změnami (v rámci nového fenoménu teplotních ostrovů v městském prostředí). Analýza významu parkové zeleně pro městské obyvatele v době pandemie COVID-19 a tvorba specializovaného nástroje k posílení identity návštěvníků historického města s relaxačně-zdravotními benefity městské zeleně v historickém centru města je dalším dílčím cílem projektu. V neposlední řadě mezi dílčí cíle předkládaného projektu patří realizace excelentního aplikovaného výzkumu zcela inovativními metodami a v rozsahu, který dosud nebyl při výzkumu v oblasti zahradního umění v ČR realizován a který nabídne využití aplikovaných výsledků v praxi péče o kulturní dědictví historické urbánní infrastruktury. Všechny plánované aplikační výsledky výzkumu a vývoje v tomto projektu jsou cíleně směřovány k jejich přímému využití v praktickém managementu zelených ploch historických měst v souladu s deklarovaným zájmem potenciálních uživatelů z praxe.