Skip to main content

NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace

22. 10. 2012
—  22. 10. 2014
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010

Cílem projektu je vytvoření produktivního partnerství mezi institucemi terciárního vzdělávání. Projekt si klade ambice intenzivněji propojit výzkumné, pedagogické a aplikační odborníky společně se studenty kartografie do znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahraničních poznatků a zkušeností a jejich šířením pomocí seminářů a konzultací, účastí na zahraničních stážích a konferencích.