Skip to main content

Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké v kontextu evropského přírodního dědictví (Natura 2000)

Brus J., Kovařík, P., Poprach, K., Pechanec, V., Machar, I. (2019). Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké v kontextu evropského přírodního dědictví (Natura 2000). Specializovaná mapa s odborným obsahem.

Cílem vytvořené mapy bylo vizualizovat prostorovou distribuci jednotlivých objektů s ohledem na zastoupení evropsky významných druhů v Arcidiecézi olomoucké. Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Mapa uživatelům přináší možnost zhodnotit území ADO z pohledu výskytu, a především poměrového zastoupení evropsky významných druhů ve vybraných sakrálních objektech. Mapa tak syntetizuje poznatky nabyté inventarizací a díky použitým analýzám navíc pomáhá identifikovat významné oblasti z pohledu evropského přírodního dědictví. Výsledná mapa přináší nový pohled na zkoumané území a dokládá jedinečnost sakrálních objektů v měřítku nejen národním, ale především evropském.