Skip to main content

Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako biotopy ohrožených druhů letounů

Brus, J., Kovařík, P., Poprach, K., Pechanec, V., Machar, I. (2019). Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako biotopy ohrožených druhů letounů. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

Mapa „Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako biotopy ohrožených druhů letounů“ přináší nové, dosud do podoby mapového výstupu nezpracované vyjádření inventarizace sakrálních objektů z pohledu výskytu konkrétních druhů letounů. Metodická tvorba mapy se opírá o zoologický průzkum lokalit chiropterology a následné kartografické zpracování s využitím GIS a grafických programů. Mapa vyjadřuje jedinečným způsobem celkový pohled na studovanou problematiku a dokazuje i ochranářský význam značné části sakrálních staveb v ADO. Letní kolonie letounů v lidských stavbách jsou obzvlášť zranitelné a jejich ochrana má mimořádný význam. U některých druhů jsou konkrétní úkryty často využívány po celá desetiletí a jejich zachování je tedy zásadní pro přežívání celé populace daných druhů v určité oblasti.