Skip to main content

Bezdrátový kontinuální monitoring

22. 10. 2010
—  22. 10. 2010
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    FRVŠ

Projekt Bezdrátový kontinuální monitoring je zamýšlen jako doplnění předmětu Modelování přírodních hazardů o skutečná data získaná kontinuálním měřením pomocí telemetrické stanice a souborem čidel. Naměřená data budou využívána jako výchozí typ dat pro modelování přírodních hazardů. Výstupem projektu bude sada cvičení v elektronické podobě založených na datech získaných z čidel bezdrátovou technologií.