Skip to main content

Mapa estetické hodnoty kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké

Pechanec, V., Kilianová, H., Brus, J., Jedličková, S., Machar, I. (2019). Mapa estetické hodnoty kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

Mapa estetické hodnoty kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké přináší nové, dosud neřešené téma vizualizace vnímání estetických hodnot krajiny. Tvorba metodiky estetického hodnocení vychází z obecného pojetí vnímání okolí v pozitivním či negativním smyslu. Pozitivní hodnocení získávají na základě expertního posouzení prvky, které jsou hodnoceny jako vítané a vyhledávané, obohacující, navštěvované, preferovaná pro bydlení, pobyt nebo návštěvní cíl. Opačné hodnocení získávají lokality vnímané negativně, a tedy bez potřeby k návštěvě, bez preferencí pro bydlení a pobyt. Výsledná mapa představuje nový pohled na vnímání krajiny s jasnou preferencí přírodních lokalit.