Skip to main content

GEOINFONET – Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

22. 10. 2011
—  22. 10. 2014
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    OP VK 2.4

Projekt podpoří spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací geoinformatiky. Vytvořením sítě GeoInfoNET dojde k prohloubení spolupráce mezi subjekty (stáže, přednášky, exkurze), zvýšení odborných znalostí a dovedností (přednášky a workshopy), získání komunikačních dovedností (vzdělávací kurzy) cílové skupiny, což přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.