Skip to main content

Časoprostorová změna hranic prvků krajinné struktury povodí Trkmanky

Pechanec, V., Kilianová H., Brus J. (2009): Časoprostorová změna hranic prvků krajinné struktury povodí Trkmanky