Skip to main content

Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS

23. 10. 2007
—  23. 10. 2009
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GAČR 205/07/0821

Projekt zkoumá prostorovou organizaci a dynamiku krajiny prostřednictvím studia hranice krajinných složek –ekotonů na základě studia historických a současných map sleduje vývoj a změny krajiny od poloviny 18. stol. Zabývá se typologií, hierarchií, stabilitou, propustností ekotonů, jejich vizualizací a cílem je odhalení optimální struktury krajiny a prognóza vývoje na základě poznání ekotonového efektu. Projekt 3 pracovišť (KGI PřF UP Olomouc, ÚGn AV ČR, pob. Brno a KGE PřF UP Olomouc).