Skip to main content

Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice

22. 10. 2014
—  22. 10. 2015
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    TA ČR - Omega

Cílem projektu je zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice v České republice prostřednictvím zvýšení informovanosti v řešené problematice. Návrh projektu podpořili svým vyjádřením představitelé Zeměměřického úřadu (ZÚ), Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK),  Kartografické společnosti České republiky (KS ČR) a České asociace pro geoinformace (CAGI).