Skip to main content

IGA 2012 – Maloformátové snímkování při studiu vlivu heterogenity povrchu na charakter stanoviště

22. 10. 2012
—  22. 10. 2013
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    IGA UPOL, PrF_2012_007

Hlavním cílem projektu je rozvinout maloformátové snímkování krajiny v integraci s kontinuálním sběrem pozemních dat pomocí senzorových systémů a získané poznatky aplikovat v oblasti fenoklimatologie. Cíle bude dosaženo naplněním dílčích klíčových aktivit: